Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Mattias Andersson’

Dyrt med rättigheter för resenärer

De nya regler om resenärers rättigheter som började gälla den 1 april i fjol har blivit dyra för kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. Det konstaterar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Exempelvis har Västtrafiks utlägg för taxiresor vid inställd eller kraftigt försenad kollektivtrafik ökat med 40 procent. Men antalet ärenden som gäller sådana förseningar har bara ökat med en procent.

Högt betyg till färdtjänst och sjukresor

Trots regelbundna rapporter från olika håll i landet om problem med färdtjänst och sjukresor tycker de allra flesta resenärerna att det fungerar bra. 90 procent av de resenärer som använder färdtjänst eller sjukresor är nöjda med både sin beställning och den senaste resan. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning som baseras på svar från 40 000 personer i hela landet. Men en viss minskning av kundnöjdheten kan spåras.

Karlstad och Luleå har nöjdaste resenärerna

Karlstadsbuss och Luleå Lokaltrafik har de nöjdaste resenärerna i svensk kollektivtrafik. Det framgår av årets upplaga av Kollektivtrafikbarometern som presenterades på onsdagsförmiddagen av Svensk Kollektivtrafik. Generellt är närmare åtta av tio resenärer med kollektivtrafiken i Sverige nöjda med sin senaste resa enligt barometern. Bussen fortsätter att dominera med drygt två tredjedelar av kollektivresorna.

Fler tar kollektivtrafiken på sommaren

Allt fler svenskar reser med kollektivtrafiken även sommartid. Det rapporterar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik som har analyserat och jämfört svenska folkets resvanor under sommaren de senaste fem åren

Bussresenärer nöjdare än tågresenärer (uppdaterad)

Svenskarna blir steg för steg nöjdare med kollektivtrafiken. Åtta av tio är nöjda med sin senaste resa. Bussresenärer är nöjdare än tågresenärer. Människor tycker också att det har blivit enklare köpa biljett. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och nära 50 000 personer intervjuas kring resvanor, kvalitet och service. Nöjdast är resenärerna i Luleå och Karlstad.

Svensk Kollektivtrafik rekryterar från Samtrafiken

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, som är en serviceorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag, har rekryterat Mattias Andersson till en tjänst som utredare och projektledare.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)