Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Kollektivresandet: Störtdykning i mars följd av långsam återhämtning

En fullsatt buss i SL-trafiken. Foto: Svensk Kollektivtrafik.

Resandet med kollektivtrafiken i Sverige minskade under sommaren kraftigt jämfört med tidigare år. Orsaken var covid-19-pandemin. Även om resandet i absoluta tal var lågt ökade andelen resor för att besöka släkt och vänner och även relaterat till nöje, motion och fritidsaktiviteter. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Klicka här för att ladda ner rapporten.

Rapporten bygger på siffror från Kollektivtrafikbarometern, den omfattande kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Sommarens undersökning baseras på svar från hela 32 000 slumpvis utvalda personer.

I slutet av mars kompletterades undersökningen med frågor kring medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplat till covid-19-pandemin.

– I vår undersökning syns tydligt att det generella resandet inte har återhämtat sig och marknadsandelen för kollektivtrafiken har fortsatt varit låg under sommaren. Kollektivtrafikandelen minskade kraftigt i slutet av mars och var som lägst i april, sen började den öka, men långsamt, säger Mattias Andersson, ansvarig för Kollektivtrafikbarometern på Svensk Kollektivtrafik.

Här är resultaten i sammanfattning:

Sommarens resande med alla färdmedel var lägre än fjolårets, i alla ålderskategorier och alla månader. Däremot ökade andelen svenskar som gjorde resor, framför allt i juli och augusti, jämfört med tidigare under pandemin.

Fyra av tio av de kollektivtrafikresor som ersatts med annat färdsätt sker med hållbara alternativ, som t ex cykel och gång. Det innebär dock att sex av tio resor som ersatts har gått till privatbilism, med negativa konsekvenser för miljö och trängsel.

Under sommaren ökade andelen resor som handlade om att besöka släkt och vänner och även andelen relaterat till nöje, motion och fritidsaktiviteter. Dock ökade inte resandet så mycket att man ”tog igen” vad man inte rest under pandemins första månader. I kollektivtrafiken var det mer besöksresorna än nöje/motionsresorna som kom tillbaka.

Distansarbetet, hemleveranser och digitala möten kulminerade i maj som ersättningsform till resande och minskade sedan. I slutet av sommaren var det färre än 30% som ersatte resorna med digitala lösningar.

Under pandemins inledning minskade skolresorna men även tjänsteresor och att besöka släkt och vänner. Resenärerna fortsatte däremot med inköpsresor och resor till fritidsaktiviteter.

Marknadsandelen för kollektivtrafik var som lägst i juli månad med 14% (för helåret 2019 var marknadsandelen 32%)

Nöjdheten med kollektivtrafiken ökade under pandemins första månad men under sommarmånaderna minskade nöjdheten till lägre värden än motsvarande tid året innan.

Oron att smittas av corona i kollektivtrafiken är större än exempelvis oron att smittas på hållplatser/terminaler. Oron är större hos de som inte reser i kollektivtrafiken än de som reser, något som troligen kan förklaras av mediabilden om mycket trängsel, trots att forskningen inte kunnat bevisa att kollektivtrafiken särskilt bidrar till smittspridning.

De som är äldre (65+) är de som i större utsträckning avstått från att resa överhuvudtaget, och det var samma grupp där oron för att smittas i kollektivtrafiken länge var som störst, nu är oron större i gruppen 55-64 år.

– Svenskarnas resebeteende har ändrats men vi får se hur det fortsätter utvecklas under hösten. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har kört full trafik trots en halvering av antal resenärer för att minska trängseln ombord. Samtidigt har de gått ut med budskapet att inte åka med kollektivtrafiken om du inte måste och betonat resenärens eget ansvar för att minska smittspridningen. Det här är budskap vi aldrig tidigare gått ut med, så vi ser fram emot den dag vi aktivt kan satsa på att återfå våra resenärer, säger Mattias Andersson.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)