Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Mikael Persson’

Tyskland backar om minimilöner – halv seger för bussbranschen

Tyskland har tagit ett halvt steg bakåt när det gäller kravet på rapportering av minimilöner hos bland annat bussföretag. Samtidigt överväger Frankrike att införa ett system liknande det tyska. Det kunde företrädare för tolv av IRU:s medlemsländer konstatera vid ett möte i Bryssel på onsdagen. IRU är den internationella vägtransportunionen, en internationell organisation för branschorganisationer inom transportnäringen. Bland andra Sveriges Bussföretag är medlem i IRU.

Nya regler vid nyår för buss i Tyskland

Tyskland har på mycket kort varsel infört nya regler som alla bussföretag måste följa. Alla bussföretag som kör i, till, från eller genom Tyskland måste skicka in en anmälan som ska vara skriftlig och på tyska, uppger Sveriges Bussföretag. Bakgrunden är att Tyskland på väldigt kort varsel har lagstiftat om minimilön på 8,50 € / timme för alla förare som kör gods- eller persontransporter i linjetrafik, beställningstrafik, cabotage trafik, internationell trafik och som kör i, till, från eller genom Tyskland.

Dyster bild efter 30 månader med ny kollektivtrafiklag

”Det är i flera avseenden en mörk bild som tonar fram av effekterna av den kollektivtrafiklag som genomfördes för trettio månader sedan.” Det konstaterade Mikael Persson från Sveriges Bussföretag när han på måndagseftermiddagen presenterade en ny rapport från organisationen. Presentationen skedde under en busstur med politiker i Visby. De fick höra att det fortfarande är en lång väg kvar innan den kommersiella linjebusstrafiken har samma förutsättningar som den upphandlade.

Sveriges Bussföretag applåderar Sörmland

Den svenska bussnäringens organisation Sveriges Bussföretag applåderar nu beslutet att avstå från att lägga trafikplikt på Trosabussen, dvs busslinjen mellan Trosa och Liljeholmen. Istället kommer linjen, som vi tidigare rapporterat, att drivas kommersiellt av Åkerbergs Trafik. ”Sörmland är ett föredöme när det gäller att ge den kommersiella kollektivtrafiken möjligheter och tillgänglighet”, säger Mikael Persson, på Sveriges Bussföretag.

Mycket buss på TUR-mässan

Det kommer att vara mycket om bussar, busstrafik och bussturism i samband med TUR-mässan i Göteborg i mars. Redan dagen innan mässan arrangerar Sveriges Bussföretag tillsammans med Västra Sveriges Bussbranschförening och TUR-mässan en heldag på Svenska Mässan i Göteborg för Sveriges Bussföretags medlemmar. Tyskland har också en framträdande roll tillsammans med bussbranschen.

BR: ”Inte en chans för kommersiell busstrafik”

Den snart två år gamla kollektivtrafiklagen har blivit en rejäl flopp när det gäller marknadsöppningen. Det konstaterar Bussbranschens Riksfröbund, BR. Rapporter från BR, Transportstyrelsen och Trafikanalys visar att det är nästan omöjligt för rent kommersiell linjetrafik med buss att utvecklas på marknaden, trots förändrad lagstiftning för att öppna upp möjligheterna. Orsaken är att den kommersiella trafiken varken kan eller får chansen att konkurrera med dagens skattefinansierade trafik.

Svagt uppåt för bussturismen

Resandet med charterbussarna fortsatte att öka förra året, men ökningen var mycket marginell. Samtidigt förlrorar bussturismen marknadsandelar. Det framgår av den årliga rapport över bussturismens utveckling som Bussbranschens Riksförbund, BR, presenterade på TUR-mässan på torsdagseftermiddagen.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)