Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tyskland backar om minimilöner – halv seger för bussbranschen

Delegagter vid IRU:s möte i Bryssel på onsdagen.

Delegater vid IRU:s möte i Bryssel på onsdagen.

Tyskland har tagit ett halvt steg bakåt när det gäller kravet på rapportering av minimilöner hos bland annat bussföretag. Samtidigt överväger Frankrike att införa ett system liknande det tyska. Det kunde företrädare för tolv av IRU:s medlemsländer konstatera vid ett möte i Bryssel på onsdagen. IRU är den internationella vägtransportunionen, en internationell organisation för branschorganisationer inom transportnäringen. Bland andra Sveriges Bussföretag är medlem i IRU.

Tillsammans med tolv av IRU medlemsländer deltog Sveriges Bussföretag med Mikael Persson och Lars EG Andersson på IRUs persontransportmöte i Bryssel på onsdagen. Där gick man igenom det pågående arbetet med harmoniserade europeiska vägkontroller, strategier för miljöförbättringar och avgiftsbeläggning i större europeiska städer.

Heta frågor som blev föremål för intensiva diskussioner var minimilöner i Tyskland, kör- och vilotider, moms och EU:s turiststrategi.

När det gäller frågan om minimilöner i Tyskland gick IRU igenom sitt arbete gentemot Europa-parlamentet och EU-kommissionen. Man talar både med tjänstemän och politiker. Sveriges Bussföretags tyska systerorganisation BDO beskrev också hur de arbetar nationellt i Tyskland samt hur de försöker stödja IRUs medlemsländers organisationer med korrekt information.

Man konstaterade att det är en halv vinst att rapporteringen nu endast omfattar bussresor där slutdestinationen är just Tyskland och inte gäller transittransporter genom Tyskland längre. IRU avslutade med att man nu gör likadant eftersom Frankrike aviserat att något liknade kan komma att implementeras i Frankrike.

IRUs studie om kör- och vilotider presenterades också på mötet. Totalt har 349 företag och 441 bussförare från ett tiotal länder deltagit i studien. Den ligger till grund  för IRU:s lobbyarbete i Bryssel när det gäller kör- och vilotider. Sveriges Bussföretag har varit drivande i detta arbete och fick beröm för sina insatser.  Med de specialistkunskaper som Lars EG Andersson besitter inom området togs Sveriges Bussföretags synpunkter om det fortsatta arbetet emot väldigt väl och fick stöd av de övriga deltagande länderna, rapporteras det från mötet.

IRU rapporterade också från det första mötet kring momsfrågan som ägde rum i januari. Mikael Persson från Sveriges Bussföretag deltog.

På kort sikt handlar IRU:s och Sveriges bussföretags arbete mest om att förenkla för de enskilda bussföretag som kör till eller igenom de länder som har moms genom information och kunskapsspridning. På längre sikt är fokus att harmonisera momssatserna.

Francesca Tudini, chef för EU-kommissionens DG Growth tourism, presenterade EU-kommissionens turiststrategi. Det är en omfattande strategi som syftar till att öka turismen till och inom Europa. Mötesdeltagarna fick möjlighet att framföra synpunkter till  Francesca Tudini om bussföretagens allt ökande administrativa börda. De viktigaste synpunkterna från deltagarländerna var:

1.Att ta bort Waybill inom EU, som vi som vi redan gjort i Norden
2.Att arbeta för en harmonisering och en förenkling när det gäller tillgänglighet för bussar i europeiska städer som inkluderar miljözoner, trängselskatter och särskilda bussavgifter vilket finns i tex italienska städer.
3.Att fortsätta arbetet för en fullt ut genomförd europeisk inre marknad där olika länder inte tar ut ”enkla intäkter” via olika lokala moms/skattesatser från bussresenärer som valt att åka kollektivt med buss på sin semester i Europa.

Den späckade dagen avslutades med ett mingel på Belvue museum där den nya transport kommissionären Violeta Bulc från Slovenien höll ett inledningstal som enligt Sveriges Bussförerag lovade gott när det gäller persontrafikfrågorna. Bussfrågorna kommer ligga högt på agendan den kommande mandatperioden är den slutsats som Sveriges Bussföretag drar.

Taggat som: , , , , , ,

Categorised in: Nyheter, Turism

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)