Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘MultiQ’

Lundaföretag säljer IT till danska bussar

IT-företaget MultiQ, med huvudkontor i Lund, har fått en beställning på en totallösning för ITS, intelligenta transportsystem, från ett av Danmarks största bussföretag. Avtalet gäller de bussar som ingår i ett trafikavtal som bussföretaget Umove vann i fjol. Ordervärdet uppgår till cirka 9,5 miljoner svenska kronor.

Svensk kommunikation i danska bussar

Det svenska IT-företaget MultiQ har fått en beställning på totallösning för digital kommunikation i 33 bussar som ska sättas i trafik i Köpenhamn. Beställare är bussföretaget Anchersen, där Bergkvarabuss är en stor delägare. För MultiQ innebär beställningen, som är värd fyra miljoner SEK, att man ökar sina marknadsandelar i Danmark.

Mer infotainment i Skåne

IT-företaget MultiQ ska leverera mer infotainment till bussresenärer i Skåne. Företaget har fått tre avrop med ett sammanlagt värde av cirka 8,4 miljoner kronor för leverans under det första kvartalet nästa år.

Mer infotainment i Skånebussar

IT-företaget MultiQ, med huvudkontor i Lund, har fått en beställning från Skånetrafiken på infotainmentlösningar för drygt 150 bussar. Ordern innebär en utökning av befintlig lösning och gäller drygt 150 bussar i Malmö, Söderslätt och Landskrona.

Svenskt företag informerar danska bussresenärer

Det svenska företaget MultiQ med huvudkontor i Lund har vunnit en stor upphandling av informationsskärmar i dansk kollektivtrafik. Det är de tre huvudmännen Sydtrafik som tillsammans med Fynbus och BAT på Bornholm har gjort upphandlingen som i första skedet beräknas vara värt drygt 23 miljoner kronor under två år.

Infotainment för miljoner i Skåne

Region Skåne/Skånetrafiken har under hösten och vintern genomfört en omfattande upphandling av infotainmentsystem för kollektivtrafiken. På onsdagen fattade Skånetrafiken ett tilldelningsbeslut som innebär att företaget MultiQ får uppdraget. Upphandlingen omfattar uppdrag för 54 miljoner kronor under sex år.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)