Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘ny kollektivtrafiklag’

Knappt nio miljoner kommersiella bussresor i fjol

Sammanlagt 8,6 miljoner resor med kommersiell busstrafik gjordes i Sverige förra året enligt myndigheten Trafikanalys nya rapport om kommersiell linjetrafik. Antalet inrikes kommersiella linjer i egen regi under 2012 var 90 stycken, varav 67 gick över länsgräns. Det försvann nio linjer under året, varav två helt nystartade. Resandet mellan län var i stort sett konstant sedan 2011, cirka 4,2 miljoner resor. Resandet inom län var något större, 4,4 miljoner resor. Eftersom man tidigare gjort undersökningar på annat sätt är det svårt att jämföra siffrorna för resorna inom län med tidigare år.

Ledare: Vardagsresande från Singapore till Hagsätra

Det saknas inte kreativa idéer och lösningar i kollektivtrafiken. Vi kan till och med se oväntat fiffiga grepp från det allmännas sida i den nya kollektivtrafiklagens kölvatten. På sina håll har den nya lagen till och med satt fart på kreativiteten på ett sätt som nog infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd(M) hade tänkt sig.

SL-tåg knäckte flygbusslinje till Arlanda

Expressbussföretaget Swebus lägger ner sin flygbusslinje mellan Stockholm och Arlanda. Linjen har drivits på helt kommersiell grund. Sedan SL har gått in med kraftigt skattesubventionerad pendeltågstrafik klarar inte Swebus längre att hålla liv i linjen som läggs ner från och med den 19 augusti.

Skåne välkomnar kommersiell trafik men flexibilitet hindrar utvecklingen

Visst finns det möjligheter att köra kommersiell busstrafik i Skåne. Men det förutsätter bussföretag som är offensiva och långsiktiga i sin satsning. Det säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör vid Skånetrafiken. Hösten 2011 tog han över ledningen av Sveriges tredje största trafikhuvudman. Möjligheterna att vara med och bland annat utveckla en kommersiell marknad var en av de faktorer som lockade honom till det utsatta jobbet efter att tidigare ha varit vice vd och marknadsdirektör på Nobina. Under hans ledning vill Skånetrafiken aktivt arbeta för att få in kommersiella aktörer i kollektivtrafiken i Skåne.

Ledare: Konkurrensverket skjuter grundskott mot konkurrensen

Konkurrensverket har nu skjutit i sank det mesta av möjligheterna till en marknadsöppning och ökad konkurrens i kollektivtrafiken. Det har man gjort genom att ge grönt ljus till den mycket starkt skattesubventionerade pendeltågstrafiken till Arlanda.

Ministern efterlyser mer konkurrens i kollektivtrafiken

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd efterlyser i en debattartikel i Dagens Samhälle på torsdagen mer konkurrens i kollektivtrafiken. ”Regeringens uppfattning är att konkurrensen måste öka inom kollektivtrafiken. Först när fler vill tävla om att förbättra människors vardagsresande kan kvaliteten öka och kostnaderna minska”, skriver Catharina Elmsäter-Svärd. I debattartikeln läxar ministern i praktiken upp myndigheter och länstrafikbolag som sätter käppar i hjulet för den kommersiella trafiken.

Hård kritik mot kollektivtrafiklagen: Myndigheter bromsar genomförande

Drygt ett år efter det att den nya kollektivtrafiklagen började gälla riktar bussbranschen hård kritik mot hur den har mötts av myndigheterna. ”Många regionala myndigheter vet inte hur de ska hantera lagen. Och på många håll stänger man marknaden åtskilliga år framöver”, säger John Strand, ordförande för Bussbranschens Riksförbund, BR; och vd för Flygbussarna.

BR:s John Strand: Kommersiell öppning nödvändig för fördubblingen – myndigheter bromsar aktivt lagen

Det behövs en ändrad och öppnare inställning när det gäller den kommersiella kollektivtrafiken. Idag verkar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte veta hur de ska hantera lagen. Och på många håll stänger man marknaden åtskilliga år framöver. Det säger John Strand, ordförande för Bussbranschens Riksförbund, BR. Utan att ge ett större utrymme för kommersiella aktörer kommer det dessutom att vara omöjligt att nå ett kraftigt ökat kollektivresande, varnar John Strand, som förutom att vara ordförande för BR även är vd för Flygbussarna Airport Coaches.

Ledare: Nytänkande krävs för att öppna marknaden för busstrafik – resenärspeng en nyckel

Nu körs den svenska kollektivtrafiken om även av Systembolaget. Men det går att komma till rätta med den havererade marknadsöppningen genom att ändra samhällets subventionssystem till kollektivtrafiken. Istället för att subventionera företag som vinner upphandlingar kan man subventionera resenärerna genom en resenärspeng. Det skulle ge kunden ökad makt.

Marknadsöppningen: Föga har hänt och föga kommer att ske – resenärspeng möjlig öppning

Den marknadsöppning för busstrafiken som skulle ha öppnat för bussbolag som vill köra kollektivtrafik på kommersiell grund har just inte lett till någon ny trafik. Och det kommer inte att hända särskilt mycket i framtiden. Anledningen är att en kommersiell operatör måste agera på en marknad där konkurrenten – den upphandlade trafiken – endast tar betalt för hälften av kostnaderna. Det slås fast i en ny rapport från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)