Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Skåne välkomnar kommersiell trafik men flexibilitet hindrar utvecklingen

Visst finns det möjligheter att köra kommersiell busstrafik i Skåne. Men det förutsätter bussföretag som är offensiva och långsiktiga i sin satsning. Det säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör vid Skånetrafiken. Hösten 2011 tog han över ledningen av Sveriges tredje största trafikhuvudman. Möjligheterna att vara med och bland annat utveckla en kommersiell marknad var en av de faktorer som lockade honom till det utsatta jobbet efter att tidigare ha varit vice vd och marknadsdirektör på Nobina. Under hans ledning vill Skånetrafiken aktivt arbeta för att få in kommersiella aktörer i kollektivtrafiken i Skåne.

Av Ulo Maasing i Hässleholm

Det finns en klar, politisk ambition i Skåne att få in kommersiella aktörer i kollektivtrafiken, säger Henrik Dagnäs, Skånetrafikens trafikdirektör. Foto: Ulo Maasing.

Han har sitt kontor bara ett stenkast från resecentrum i Hässleholm, Henrik Dagnäs. Där har Skånetrafiken sitt huvudkontor och därifrån leds kollektivtrafiken i Skåne.

Lokaliseringen är inte så pjåkig som det först kan tyckas för den som bor en bit från Skåne. Malmö ligger bara 40 minuter bort, till Kristianstad tar det 19 minuter och så vidare. Med kollektivtrtafik. Med bil är restiden mycket längre. Ser man bara till mängden tåg som trafikerar järnvägsstationen skulle man kunna tro att man befann sig i en betydligt större stad än Hässleholm.

Själv åker Henrik Dagnäs ofta med den egna trafiken i tjänsten. Men också med SJ. Ända sedan han tog över som trafikdirektör i Skånetrafiken hösten 2011 har han veckopendlat mellan Hässleholm och familjen i Linköping.

– Den första tiden på det här jobbet har varit mycket krävande.  Vi har behövt ändra mycket av vårt arbetssätt utifrån den nya lagen, samtidigt som vi sedean några år tillbaka haft en negativ trend när det gäller ekonomin och kundnöjdheten. Jag hade nog inte orkat om jag skulle levt ett normalt familjeliv varje dag. Nu har det många dagar blivit att bara jobba och sova, säger han.

– Men det har det varit värt. Nu har vi vänt den negativa trenden och början av 2013 ser bra ut. Det är skönt för hela organisationen att få ett kvitto på att vi gör rätt saker.

Det har inte bara varit ombytta roller för Henrik Dagnäs, från jobbet som vice vd på Nobina Sverige till chefsjobbet på Skånetrafiken. Från Sveriges största bussföretag till landets tredje största huvudman, även om beteckningen inte finns längre. Det har också handlat om att fatta svåra beslut för att få ordning på Skånetrafikens ekonomi som blev hårt sargad, inte minst på grund av DSB Firsts genomklappning i Öresundstrågstrafiken.

Vill ha kommersiell trafik
Parallellt med arbetet med att få ordning på ekonomin har den nya kollektivtrafiklagen börjat gälla. Den bidrog till att han valde att ta chefsjobbet i Skånetrafiken.

– Skåne är en stor kollektivtrafikmarknad och här har länge funnits en politisk vilja att satsa på kollektivtrafiken. Som trafikföretag såg jag stora möjligheter att utveckla trafiken. Jag attraherades också av möjligheterna att vara med och utveckla en kommersiell marknad, vilket politiskt har varit en tydlig prioritering, förklarar Henrik Dagnäs.

Så mycket av ny, kommersiell busstrafik har det nu inte blivit i Skåne sedan lagen ändrades. Strängt taget ingen alls. Men det betyder inte att Skånetrafiken och Henrik Dagnäs har gett upp. Långt därifrån.

– Vårt uppdrag drivs inte alls av att vi på Skånetrafiken ska köra allt själva. Vi vill att så många som möjligt ska vilja köra kollektivtrafik här. Däremot kan vi inte gå in och subventionera trafik som företag vill köra kommersiellt. Det skulle strida mot upphandlingslagarna, säger han.

Att det finns en potential för kommersiell trafik i Skåne är Henrik Dagnäs bergfast övertygad om. Inte så att det finns en massa nya linjer som Skånetrafiken har missat. Men väl i Skånetrafikens befintliga trafik.

– Vi har säkert linjer som redan idag är lönsamma. Men vi har också att antal linjer där vi idag har en självfinansieringsgrad på kanske 70 procent eller mer. Jag är övertygad att ett mer lokalt fokuserat arbetssätt när det gäller försäljning och effektivitet skulle kunna göra sådana linjer lönsamma. Trafikföretagen har en möjlighet att arbeta med produkten på ett sätt som vi inte har, säger han.

– Så oavsett om linjerna i framtiden kommer att vara kommersiella eller samhällsfinansierade finns det en potential att bli bättre. Den inställningen måste alla ha, fortsätter Henrik Dagnäs.

Att det finns en potential för kommersiell trafik i Skåne är Henrik Dagnäs övertygad om. Foto: Ulo Maasing.

– Tillsammans med trafikföretagen kan vi åstadkomma smartare och mer lokalt förankrade lösningar än vad vi som en stor beställare kan göra. Med en stark närhet till den lokala marknaden går det att utveckla affärer. Jag tror inte att kunden bryr sig om han åker med en kommersiell eller samhällsfinansierad aktör, bara produkten lever upp till kundens krav.

Bet sig i svansen
För att kommersiella aktörer ska kunna ta över trafik som idag körs i Skånetrafikens regi krävs en samordning med Skånetrafikens upphandlingar, framhåller Henrik Dagnäs. Det är inför upphandlingarna som den regionala kollektivtrafikmyndigheten fattar sina beslut om allmän trafikplikt, alltså vilken trafik som ska upphandlas. En konsekvens är också att det kommer att ta tid för kommersiella företag att etablera sig i trafik som Skånetrafiken idag svarar för.

– Kanske inte årtionden, men väl upp till tio år, säger Henrik Dagnäs.

Hinder saknas inte, men de går att övervinna om bussföretagen själva vill och anstränger sig. Ett sådant hinder är enligt honom företagen själva.

På Skånetrafikens initiativ är den kommersiellt drivna flygbusstrafiken med i Skånetrafikens reseplanerare. Foto: Ulo Maasing.

– De har hittills inte varit särskilt på hugget och visat att de vill köra trafik på kommersiell grund. När vi tog in Flygbussarna i Skånetrafikens reseplanerare kom exempelvis initiativet från oss, inte från bussföretaget. Man var nog samtidigt osäkra på vad vi ville ha. Det har vi rett ut nu: en enklare lösning för kollektivtrafikens kunder. Där ligger drivkraften.

Skånetrafiken har alltså valt en rakt motsatt linje än den som Västtrafik och Storstockholms Lokaltrafik har satsat på. Där stänger man aktivt ute den kommersiella kollektivtrafiken från sina reseplanerare.

Men bussbranschen har också själv aktivt bidragit till att bygga upp hinder för den kommersiella trafiken, menar Dagnäs. Det har, säger han, skett genom att man har krävt och fått gehör för att kommersiella aktörer ska kunna gå in i och ur trafik med mycket kort varsel.

– När BR så hårt drev korta in- och utträdestider bet man nog sig själv i svansen. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ställs nu inför frågan om man ska våga avstå från att upphandla trafik när en kommersiell aktör med bara några veckors varsel kan säga att ”det här blev inte som vi tänkt oss, nu slutar vi”.

– Det skulle sätta kunderna och indirekt även samhället i en mycket svår situation. Flexibiliteten har blivit ett hinder för utvecklingen. Osäkerheten att lägga en trafik i knäet på marknaden som sedan med kort varsel kan dra sig ur kan ligga bakom att myndigheterna lägger trafikplikt i en så stor omfattning. Kollektivtrafikens uppgift är mer långsiktig än så.

– I Skåne är kommersiella aktörer välkomna. Men de måste agera professionellt så att vi kan vara trygga i att de inte hoppar av med kort varsel så att kunderna och vi får stå för risken.

Samtidigt medger Henrik Dagnäs att även upphandlarna behöver ändra sitt tänkande.

– Förr var man väldigt inriktad på att värna sin egen trafik. Det är helt klart en kulturresa att stimulera kollektivresandet i stort och inte bara det egna länstrafikbolagets.

Dialog med trafikföretag
Under vårt samtal återkommer Henrik Dagnäs flera gånger till att Skånetrafiken verkligen vill ha in kommersiella aktörer i trafiken och att det är en politiskt prioriterad fråga.

– Det skulle utveckla kollektivtrafiken som helhet, även den del som är samhällsfinansierad. Ett företag som kör kommersiellt måst vara kunddrivet för att lyckas. Deras sätt att arbeta skulle få gynnsamma effekter även på annan kollektivtrafik.

För att stimulera företag att våga satsa på kommersiell trafik har Skånetrafiken börjat arbeta med att ta fram ett erbjudande till en kommersiell marknad. Det arbetet drivs av Sven Tufvesson, ledningsstrateg och samordnare för den kommersiella trafiken.

– Vi tar gärna fram erbjudandet i dialog med kommersiella aktörer, framhåller Henrik Dagnäs.

Som exempel på vad ett erbjudande kan innehålla nämner han att den kommersiella trafiken ska synas i Skånetrafikens reseplanerare och på hemsidan. Men erbjudandet kan också rymma annat. Det är något som bussföretagen själva kan påverka.

– Vi vill verkligen komma till ett skarpt läge, utöver Flygbussarna som är den enda kommersiella trafiken idag. I framtiden kanske Skånetrafiken kanske är en samlingsplats för all kollektivtrafik i Skåne, en paraplyorganisation som ska hjälpa kunderna oavsett om trafiken är kommersiell eller samhällsfinansierad.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)