Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

BR:s John Strand: Kommersiell öppning nödvändig för fördubblingen – myndigheter bromsar aktivt lagen

Det behövs en ändrad och öppnare inställning när det gäller den kommersiella kollektivtrafiken. Idag verkar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte veta hur de ska hantera lagen. Och på många håll stänger man marknaden åtskilliga år framöver. Det säger John Strand, ordförande för Bussbranschens Riksförbund, BR. Utan att ge ett större utrymme för kommersiella aktörer kommer det dessutom att vara omöjligt att nå ett kraftigt ökat kollektivresande, varnar John Strand, som förutom att vara ordförande för BR även är vd för Flygbussarna Airport Coaches.

Text och bild: Ulo Maasing

Det är dags att ta ett omtag när det gäller omregleringen av kollektivtrafiken, menar John Strand, ordförande för Bussbranschens Riksförbund (BR) och vd för Flygbussarna.

John Strand sticker inte under stol med att han är besviken på hur lite som har skett när det gäller en öppnare marknad för kommersiell busstrafik sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft för över4 tt år sedan. Och även om BR-ordföranden inte vill ta till ordet fiasko är det uppenbart att han inte tycker att lagen har lyckats ändra särskilt mycket när det gäller marknaden för kollektivtrafik.

– Det har varit en minst sagt försiktig start på marknadsöppningen. Det verkar som om de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, RKTM, inte vet hur de ska hantera lagen, säger John Strand.

– Ännu värre är det att RKTM på vissa håll direkt och aktivt motverkar kommersiell trafik. Det sker bland annat genom att kommersiell trafik plockas bort ur reseplanerare eller att man etablerar skattestödd trafik som direkt konkurrerar kommersiell, tillägger han.

Varken Storstockholms Lokaltrafik, SL, eller Västtrafik släpper exempelvis in Flygbussarna i sina reseplanerare. SL stänger också ute den av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd(M) hyllade Nacka-Kistalinjen.

Noll intresse från myndigheten
Inte heller släpps de kommersiella aktörerna in i den del av infrastrukturen som utgörs av betalsystemen.

– Man tycks från RKTM se det som ett hot, säger John Strand. Han pekar på hur den koncern där han själv verkar har gjort framstötar hos Storstockholms Lokaltrafik, SL, när det gäller SL-kortet.

– Vi har mötts av noll intresse.

Även i upphandlingarna blockerar i praktiken de regionala kollektivtrafikmyndigheterna möjligheterna till en kommersiell trafik, menar BR-ordföranden.  Ett exempel på det är den stora E20-upphandlingen i Stockholms län som var den största enskilda trafikupphandlingen hittills i Sverige. Förutom spårtrafik omfattade den i stort sett all busstrafik norr om Stockholms innerstad.

– Där löper avtalet på 8 + 2 år. Hur ska en kommersiell aktör kunna komma in på en sådan marknad. Eller i Stockholms innerstad och Lidingö där RKTM har lagt trafikplikt, samtidigt som det knappast finns något annat område i Sverige som har bättre förutsättningar för kommersiell trafik.

John Strand menar att det finns anledning att se över lagstiftningen. Det är, säger han, nödvändigt att ta ett omtag på ett antal delar av omregleringen.

– Annars händer inget. De kommersiella företagen måste få tillgång till infrastrukturen, dvs biljettsystem, infosystem och terminaler. Vi kkan inte heller ha en situation när skattesubventionerad trafik slår ut kommersiell.

– En resenärspeng skulle vara en möjlig väg att få en konkurrensneutral finansiering av trafiken.

Fördubblingen
En nyckelfråga som måste upp till diskussion mellan myndigheter och bussföretag är enligt BR-ordföranden kopplingen mellan kommersiell och upphandlad trafik. Han efterlyser ett samspel mellan myndigheter och trafikföretag.

– Man måste kunna diskutera vad som är möjligt att köra kommersiellt. Trafikplikt stänger marknaden. Men det enda konkreta exemplet på hur en trafikhuvudman (det skedde förra året) har sagt att man backar och lämnar över till en kommersiell aktör är flygbusstrafiken på Gotland. Där valde kommunen  att kliva av för att satsa sina begränsade pengar på annat håll.

Just det offentligas begränsade ekonomi gör det nödvändigt att öppna för kommersiella aktörer om kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och locka fler resenärer, framhåller John Strand. Han pekar på hur SL har ett underskott på flera hundra miljoner. Likaså hur det görs nerskärningar i busstrafiken på en rad håll i landet eftersom pengarna inte räcker till: Skåne, Västra Götaland, Västernorrland…

– Alla talar om fördubblingen, men få säger hur man ska nå dit. Konkreta exempel på åtgärder saknas.  Och ingen visar hur fördubblingen ska finansieras.

Till finansieringen finns det bara två vägar: skattevägen eller att resenärerna betalar mer för sina resor. Och att tro att det finns särskilt mycket mer av offentliga medel att föra in i kollektivtrafiken är inte särskilt troligt,  påpekar John Strand.

– De företag som är bäst på att utveckla en marknad, ett ökat resande är de kommersiella företagen. Jag är helt sker på att en marknadsöppning skulle bidra till en resandeökning. Men då måste de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vilja öppna för kommersiell trafik. Annars kommer vi i framtiden också bara att ha en interregional trafik som drivs på affärsmässiga grunder.

Taggat som: , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)