Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘polisen’

Busstorget: Kontroller visar på bättre efterlevnad av kör- och vilotider

Tillsammans med Polisen har Transportstyrelsen för tredje gången gjort en mätning av hur yrkestrafiken följer de krav och regler som finns i nationell som internationell lagstiftning. Generellt är regelefterlevnaden hög konstateras i en rapport som presenterades på Busstorget under torsdagen.

Bussbranschen allt bättre på att följa reglerna

Både buss- och taxibranschen är generellt bra på att följa de regler som finns för yrkestrafiken. Framför allt bussbranschen har tagit tydliga kliv framåt i ökad regelefterlevnad. Det visar en granskning som Transportstyrelsen har gjort av hur yrkestrafiken följer lagar och regler. Granskningen har gällt den yrkesmässiga persontrafiken. Senare i år kommer en motsvarande granskning av godstrafiken på väg.

Bussförare stoppad av polis: ”Påtagligt berusad”

En bussförare som är anställd på ett bussföretag som kör åt Västtrafik stoppades på nyårsaftonen av polisen. Föraren hade passagerare i bussen när han stoppades av en polispatrull. Det var medarbetare i ett vaktbolag som såg föraren dricka alkohol på en bussterminal i de västra delarna av Göteborg. Vaktbolaget kontaktade det bussföretag där föraren är anställd.

Får medalj för att ha räddat livet på busspassagerare

Polismyndigheten delade på måndagen ut en medborgarmedalj till en rådig person som räddade livet på flera busspassagerare förra hösten.Mottagaren av medaljen, Göran Hallqvist, fick polisens guldmedalj för att ha tagit över styrningen av den buss han färdades med när bussföraren hade svimmat.

Skärpta krav på beställare av transporter

Regeringen föreslår att det ska ställas högre krav på den som beställer transporter. Transportköparen ska ansvara för att kontrollera att transporten är laglig. Regeringen vill också att tiden för att låsa fast ett fordon, så kallad klampning, ska förlängas från 24 timmar till 36 timmar. Det mer detaljerade innehållet i regeringens förslag har dock ännu inte blivit offentligt.

Samverkan ska förbättra brottsutsatt busslinje

Linje 179 i norra Storstockholm är en av landets mest brottsutsatta busslinjer. Otrygga förare och resenärer, upprepade situationer av hot och våld och en utbredd betalningsvägran är vardag på linjen. Nu ska en samverkansinsats mellan polisen, trafikoperatören Arriva, Stockholms Lokaltrafik (SL) och stadsdelarna tillsammans med lokala aktörer sätta stopp för det.

Fängelse för bussföretagare i Värmland

Ägaren till ett bussföretag i Värmland har av tingsrätten i Karlstad dömts för bland annat grov varusmuggling och grov olovlig försäljning av alkohol. Domen lyder på nio månaders fängelse samt näringsförbud i tre år. Företagarens sambo döms samtidigt för penningtvätt och försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och böter.

Bussföretagen backar upp förslag om mobilförbud för förare

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag ställer upp på att det ska bli förbjudet för förare att under färd använda mobiltelefon som hålls i handen. Transportstyrelsen anser att det inte räcker med en enskild åtgärd för att få bort den trafikfarliga användningen av mobiltelefoner och andra typer av kommunikationsutrustning. Istället vill man ha ett brett spektrum av åtgärder som Sveriges Bussföretag ställer sig bakom.

Utredning: ”Spritbussarna nästan borta”

Den omfattande alkoholsmugglingen med buss har i stort sett upphört. Kvar är en fortsatt smuggling i mindre skala med skåpbilar och släpvagnar. Det konstaterar en ny rapport till regeringen om gemensamma satsningar från myndigheterna mot organiserad brottslighet.

Hot och rasistiska påhopp på bussförare

Huvudskyddsombudet för bussförarna i Ljusdal, Delsbo och Hudiksvall överväger att införa skyddsstopp på nattbussarna i Hälsingland, skriver Kommunalarbetaren. Anledningen är att flera bussförare i Hälsingland i sommar har utsatts för hot, misshandel och rasistiska påhopp.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)