Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Elbussar, fordonsskatt och omkörningsförbud i rekordstor motionsflod

Ann-Sofie Lifvenhage (M) vill ha kortare karenstid för återbetalning av fordonsskatt för bl a avställda turistbussar. Foto: Sveriges Riksdag.

En rad frågor som gäller buss- och kollektivtrafiken tas upp i de rekordmånga motioner, alltså förslag, som riksdagens ledamöter har lämnat in till höstriksdagen. Den allmänna motionstiden löpte ut på tisdagseftermiddagen. En hastig granskning visar att ordet kollektivtrafik förekommer 169 gånger och ordet buss 94 gånger i riksdagsledamöternas totalt 4 150 motioner. Flera av de förslag som finns i floden av motioner har en stor betydelse för bussbranschen. Bussföretagens Anna Grönlund uppskattar riksdagsledamöternas intresse för branschens frågor.

Turistbussföretagens pressade situation på grund av covid-19-pandemin tas upp av Ann-Sofie Lifvenhage från Moderaterna. Hon vill att karenstiden för återbetalning av fordonsskatten för avställda bussar, lastbilar och taxi ändras från dagens 15 dagar till fyra dagar.

– Coronakrisen har slagit oerhört hårt framförallt mot företag som har sin verksamhet relaterad till besöksnäringen. Här finns bland annat landets turistbussar. Företag inom transportsektorn har tvingats att ställa avsina fordon för att inte betala fordonsskatt och försäkring eftersom de saknar inkomster när resandet har gått ner. Men om exempelvis en turistbuss är avställd men får en enda körning för ett fotbollslag är det ett sätt att långsiktigt säkra verksamheten men att ställa på bussen för en enda körning blir dyrt, skriver Ann-Sofie Lifvenhage i sin motion.

”Glädjande kvitto på vårt arbete”

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

– Det är glädjande när vi i motionsfloden ser förslag på åtgärder, lagändringar och initiativ som vi presenterat i olika sammanhang under året. Dialogen med riksdagens ledamöter är viktig och att våra förslag lyssnas på ser jag som ett kvitto på att vi på ett seriöst sätt förmår företräda den svenska bussbranschen.

– Att våra politiker vill och kan sätta sig in i stundtals väldigt detaljerade sakfrågor och driva dem ser jag som ett bevis på att den svenska demokratin är levande. Att politiker från alla partier är intresserade av buss- och kollektivtrafikens betydelsefulla roll i samhället är positivt när vi nu i återstarten av busstrafiken efter pandemin kommer att behöva starkt politiskt stöd för att kunna erbjuda de persontransporter människor behöver och önskar, kommenterar Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag.

Elbussar
Liberalerna avvisar i sin budgetmotion regeringens förslag om förstärkt elbusspremie (klicka här) på upp till 1,1 miljarder nästa år. Liberalerna motiverar sitt förslag med att elektrifieringen av bussflottan redan är på god väg. Därmed ansluter sig partiet till samma uppfattning i frågan som infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tidigare förde fram innan ha fick se sig överkörd av regeringskollegorna från Miljöpartiet.

Sju ledamöter från Vänsterpartiet med Jens Holm som första namn tar i sin motion upp en rad förslag som direkt gäller kollektivtrafiken. Bland annat kräver partiet statligt stöd till kollektivtrafiken för att komma över pandemikrisen. ”För att kollektivtrafiken efter coronapandemin ska vara rustad för att förbättra och öka andelen kollektivtrafikresenärer i enlighet med klimatambitioner krävs enligt Vänsterpartiet kraftigt ekonomiskt statligt stöd”, skriver V-ledamöterna.

Bland många andra frågor tar motionärerna också upp elbussarna: ”Regeringen bör utreda hur elbussar och eldrivna kollektivtrafikfartyg kan undantas från energiskatt och verka för att elektrifierade bussar och därmed all utsläppsfri kollektivtrafik gynnas oavsett transportslag i EU-regelverket”. Partiet vill också avskaffa förmånsbeskattningen för kollektivtrafikkort och skynda på införandet av ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik.

Skolbussar
Thomas Morell från Sverigedemokraterna står som första namn under ett förslag om väginfrastrukturen. Motionen omfattar 101 punkter. Många av dem har direkt beröring med busstrafik. Bland annat föreslår partiet att regeringen utreder möjligheterna att införa förbud mot omkörning av skolbussar vid hållplatser.

Partiet vill också ha skärpta påföljder för felparkering på bland annat busshållplatser. ”Respektlösheten mot parkeringsförbudet skapar stora problem för bussföraren som inte kan stanna på avsedd plats. Om det finns funktionshindrade passagerare på bussen är detta naturligtvis ett stort bekymmer”, skriver SD.

SD vill i likhet med M slopa kravet på minst 15 dagars avställning för fordon som används i yrkesmässig trafik. Polisens kontroll av yrkestrafiken bör skärpas och befogenheterna för bilinspektörer utökas. Fler utbildningsplatser inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen krävs för att klara framtidens behov av yrkesförare, skriver SD.

Centerpartiet med Anders Åkesson i spetsen presenterar inga konkreta förslag när det gäller buss- och kollektivtrafiken. Partiet talar om att prioritera underhållet och utbyggnaden av järnvägen, satsa på mer och bättre kollektivtrafik ” i form av exempelvis buss, tåg och taxi i hela landet”.

Taggat som: , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)