Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Gävleborg’

Premiär för Sveriges första bränslecellsbussar

Sveriges två första vätgasdrivna bussar i ordinarie trafik börjar i slutet av nästa år att rulla på Sandvikens gator. Det är Transdev som på uppdrag av X-trafik kör den aktuella trafiken. Bussarna levereras av Solaris, som premiärvisade dem på den stora internationella kollektivtrafikmässan i Stockholm förra sommaren. Sedan dess har Solaris sålt närmare 60 bränslecellsbussar, och nästa år kommer alltså två till Sverige.

Hundratals busshållplatser i Gävleborg ombyggda

Omkring 300 busshållplatser har byggts om i Gävleborg sedan 2015 och fler ska byggas om det kommande året. Höjda plattformar för att underlätta klivet upp på en buss är en av flera åtgärder.

Gävleborg lägger ner busslinjer och slopar reklam

Sex busslinjer i Gävleborg hotas av nerläggning och ytterligare 36 linjer hotas av nerdragen trafik. Med det ska kostnaderna för kollektivtrafiken i regionen, X-trafik, minskas med tio miljoner kronor enligt ett tjänstemannaförslag som hållbarhetsnämnden i regionen ska ta ställning till under mars. En kraftig taxehöjning har intre räckt för att täppa till förlusterna. Nyligen beslutade majoriteten i nämnden, med V och S i spetsen, att slopa all kommersiell reklam på stadsbussarna i Gävle.

Krav på kontantstopp i Gävleborg

Fackförbundet Kommunal kräver snabba åtgärder för att få bort kontanthanteringen på X-trafiks bussar, rapporterar SvT Nyheter Gävleborg. Redan för flera år sedan kom Kommunal och X-trafik överens om att alla bussar skulle vara kontantfria. Men kontanthanteringen finns fortfarande kvar.

Stopp för reklam på Gävlebussar

I juni försvinner all reklam på stadsbussarna i Gävle. Det sker i samband med att det nya trafikavtalet mellan X-trafik/Region Gävleborg och Vy Buss då träder i kraft. I upphandlingen av trafiken var reklamfria bussar, både utvändigt och invändigt, ett av kraven från X-trafik. Den ansvarige politikern, regionrådet Fredrik Åberg Jönsson(V) säger till Arbetarbladet att de uteblivna reklaminkomsterna inte kommer att leda till högre biljettpriser eller minskad trafik. Men Vy Buss framhåller att det handlar om en intäkt som regionen avstår från.

Höjda biljettpriser och sämre förseningsersättning i Gävleborg

De som reser med X-trafiks bussar och tåg kommer snart att få betala mer för resan. Samtidigt försämras ersättningen till resenärerna om X-trafik inte klarar att hålla tidtabellerna. Prishöjningarna genomförs som en flerstegsraket, beslutade regionfullmäktige i Gävleborg i veckan.

Dyrare ta bussen i Gävleborg

Det kommer att bli dyrare att åka buss eller tåg i Gävleborg. Den politiska ledningen i Region Gävleborg presenterade på måndagen sitt budgetförslag inför nästa år. Totalt handlar det om kostnadsminskningar på nästan 600 miljoner kronor. En av åtgärderna är att höja biljettpriserna i kollektivtrafiken.

Nettbuss fortsätter i Gävle

Stadsbusstrafiken i Gävle kommer fram till 2030 att köras av Nettbuss Stadsbussarna, det vill säga samma företag som idag. Det står klart sedan Region Gävleborg nu är klar med upphandlingen av stadstrafiken i Gävle. Företagets nuvarande avtal sträcker sig fram till sommaren 2020.

Regionen, inte bussbolaget, skyldigt för bristande tillgänglighet

En rullstolsburen Gävlebo som nekades att åka med en av X-trafiks bussar därför att bussföraren inte kunde manövrera rullstolslyften har fått upprättelse genom en dom i tingsrätten i Gävle på måndagen. Resenären, Lars-Göran Wadén, har enligt domen utsatts för diskriminering av Region Gävleborg. DHR betraktar domen som en stor framgång för DHR som har drivit Lars-Göran Wadéns ärende juridiskt, sedan diskrimineringsombudsmannen DO inte velat gå till domstol med det principiellt viktiga fallet.

Fler bussar och billigare resor när Gävleborg satsar

Fler turer på de starka pendlingsstråken, fler snabbussar och kraftigt sänkt pris på länskortet. Det blir följden av att Region Gävleborg har beslutat att satsa 4,8 miljoner kronor mer på kollektivtrafiken nästa år.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)