Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Östergötland’

Snabbare busstrafik och minskat skattestöd i Östergötland

Kollektivtrafiken i Mjölby, Motala, Norrköping och Ödeshög kommer att förändras nästa år, beslutade politikerna i Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd på torsdagen. Förändringarna innebär bland annat att trafiken koncentreras, snabbas upp och förenklas i de stråk och på de tider då många personer reser. Samtidigt läggs flera busslinjer ner och ersätts med närtrafik.

Körkort blir endagsbiljett på buss och tåg

Den 21 september gäller körkortet som biljett på den allmänna kollektivtrfiken i Östergötland. Det är ett erbjudande från Östgötatrafiken i samarbete med Energikontoret på Region Östergötland och kommunerna i regionen. Bakgrunden är den europeiska mobilitetsveckan den 16 – 22 september.

Bättre busstrafik i Östergötland

Landsbygdstrafiken i östra Östergötland ska bli bättre., Utbudet i starka stråk och i vissa utvecklingsområden ska ökas. Det har trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland beslutat.

Östgötapolitiker vill ha elbussar

Moderater och kristdemokrater i Region Östergötland lämnade på onsdagen in en motion till regionfullmäktige om att införa elbussar på en linje i Norrköping. I sin motion skriver man att de bussar som idag kör tätortstrafiken idag körs på fossilfritt bränsle, biogas, vilket bidrar till en miljöpåverkan genom höga bullernivåer. Motionärerna har inspirerats av elbussprojektet ElectriCity i Göteborg.

Allt mer laddat om bussnerläggningar – kommuner teg i helt år

Östgötatrafiken la nyligen ner 28 busslinjer på landsbygden i Östergötland eftersom de har haft ett mycket lågt resande. Nerläggningarna har vållat intensiv debatt och hård kritik i regionen, inte minst från berörda kommuner. Men nerläggningarna kom inte som en blixt från en klar himmel. För ett år sedan fick länets kommuner ett brev från regionen där man uppmanades komma med förslag och lösningar för busstrafiken på landsbygden. Men kommunerna svarade inte.

28 landsbygdslinjer i Östergötland läggs ner

Region Östergötland beslutade på torsdagen att avveckla 28 busslinjer på den östgötska landsbygden. Politikern anser att linjerna har för få resenärer för att det ska vara motiverat att trafikera dem med buss. Istället ska busstrafiken ersättas med närtrafik och samordnas med sjukresor och färdtjänst.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)