Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Resenärsforum’

Transportstyrelsen till Resenärsforum: Vi duckar inte om bussterminal

Transportstyrelsen tillbakavisar den kritik som intresseorganisationen Resenärsforum på tisdagen riktade mot myndigheten. Resenärsforum hävdade att Transportstyrelsen inte tog sitt ansvar för säkerheten i den stora bussterminal som just nu byggs i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm. ”Vi duckar inte för frågan, men vi har inte mandat att utöva tillsyn av säkerheten i terminalen”, skriver Transportstyrelsens pressansvariga Monica Näslund i ett bemötande.

Bussexplosionen: Resenärsorganisation kräver utredning av bussterminal vid Slussen

Intresseorganisationen Resenärsforum riktar hård kritik mot Transportstyrelsen och kräver att myndigheten utreder den kommande bussterminalen i Katarinaberget i Stockholm. Terminalen ska betjäna bussar mellan Stockholm och Nacka/Värmdö och sprängs in i berget. Resenärsforum anser att Transportstyrelsen missköter ärendet och duckar för svåra frågor.

”Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläpp och stoppa fusk”

Regeringen beslutade på torsdagen att tillsätta en utredning som ska se över reseavdraget. Enligt regeringen ska ett ändrat reseavdrag underlätta för dem som bor på landsbygden, även där kollektivtrafik saknas eller är begränsad. Själva utredningen välkomnas av en samlad kollektivtrafikbransch, som förklarar att man nu väntar sig resultat.

Bred branschkritik mot reseavdraget: ”Gynnar män i storstäder”

Reseavdraget gynnar män i storstadsområdena som är höginkomsttagare. Dessutom ökar det koldioxidutsläppen och är utsatt för fusk. Knappast någon skatt, avdrag eller bidrag är utsatt för så mycket fusk som reseavdraget. Det skriver tunga företrädare för hela kollektivtrafikbranschen, Naturskyddsföreningen och Resenärsforum i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De vill att reseavdraget baseras på avståndet mellan bostad och arbete istället för som idag på tidsvinst.

LEDARE: Tror branschen att resenärerna är masochister?

Förvaltningsrätten i Malmö har underkänt den ”ombordavgift” som Skånetrafiken tvingar de resenärer att betala som köper biljett ombord och betalar med kort. Domstolen anser att de så kallade ombordavgifterna strider mot betaltjänstlagen. Där förbjuds extra avgifter för den som betalar med kontokort. Att Skånetrafiken väljer att kalla straffavgifterna för ombordavgifter ändrar inget i sak, enligt domstolen.

Resenärsforum om Stockholmsbussar: ”Som i en diktatur”

Organisationen Resenärsforum kräver att genomförandet av det nya, omdebatterade busslinjenätet i Stockholm skjuts upp. Först måste ett samråd med resenärerna göras. ”Att ändra bussnätet i Stockholms innerstad är inte något som kan göras plötsligt och nästan utan förvarning. Den sortens planering hör hemma i en diktatur”, skriver Resenärsforum på sin hemsida.

Resenärsforum fortsätter kräva kontanter tillbaka

Intresseorganisationen Resenärsforum fortsätter att arbeta för att kontanthanteringen på kollektivtrafikens bussar ska återinföras. Organisationens ordförande Karin Svensson Smith gick i helgen ut med förnyade krav på att det ska gå att betala kontant på bussen.

Resenärsforum vill att Konsumentverket kollar kontantstopp

Intresseorganisationen Resenärsforum vill att Konsumentverket prövar om det är acceptabelt med ett kontantstopp i kollektivtrafiken. Bakgrunden är att kollektivresenärerna i stora delar av landet numera nekas att betala kontant ombord på bussar och andra kollektiva färdmedel.

Kritik mot forskare om meningslös fördubbling

Hård kritik möter nu den rapport som de båda VT-forskarna Jan-Eric Nilsson och Roger Pyddoke nyligen presenterade och där de drog slutsatsen att en fördubbling av kollektivtrafiken bara har en marginell betydelse när det gäller att minska utsläppen. I en debattartikel i Dagens Nyheter tillbakavisar MP-politikern Karin Svensson Smith och Karlstadsbuss vd Sören Bergerland forskarnas slutsatser. De gör det dock med andra hattar på sig, som ordförande respektive styrelseledamot i Resenärsforum.

Ledare: Politiker gör det svårt att ta bussen

I en debattartikel nyligen riktade Resenärsforum hård kritik mot betalsystemen i den svenska kollektivtrafiken. Kritiken är berättigad. Länstrafikbolagen, nu avlösta av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, har plöjt ner miljarder i system som är krångliga att använda, obegripliga för många resenärer och som dessutom inte talar med varandra. Istället för att riva ner läns- och regiongränser har man på många håll byggt murar. Ansvaret för detta ligger hos regionpolitiker runt om i landet. Bland dessa finns några av styrelseledamöterna i Resenärsforum.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)