Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläpp och stoppa fusk”

Dagens reseavdrag utnyttjas främst av höginkomsttagare i storstäderna som kör bil. Fusket är utbrett. Foto: Ulo Maasing.

Regeringen beslutade på torsdagen att tillsätta en utredning som ska se över reseavdraget. Enligt regeringen ska ett ändrat reseavdrag underlätta för dem som bor på landsbygden, även där kollektivtrafik saknas eller är begränsad. Själva utredningen välkomnas av en samlad kollektivtrafikbransch, som förklarar att man nu väntar sig resultat.

– För att minska utsläppen av växthusgaser, öka jämställdheten, jämna ut de regionala skillnaderna och samtidigt uppfylla reseavdragets ursprungliga syfte, att vidga människors arbetsmarknadsregioner, anser vi att reseavdraget ska göras avståndsberoende och färdmedelsneutralt. En åtgärd som dessutom kraftigt kommer att minska möjligheten att fuska, skriver tunga företrädare för den samlade kollektivtrafikbranschen.

De är Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik; Christina Axelsson, ordförande Resenärs­forum; Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag; Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna; Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet samt Lars Sandberg, analytiker vid Svensk Kollektivtrafik.

I ett pressmeddelande skriver de att bilden av att reseavdrag framför allt görs i landsbygden stämmer inte. Statistiken visar att reseavdrag är ett avdrag för manliga höginkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil. Knappast någon skatt, avdrag eller bidrag är utsatt för så mycket fusk som reseavdraget. Ett fusk som varje år kostar 2 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter, enligt Landsbygdskommitténs slutbetänkande. Med andra ord beror 40 procent av statens kostnader för reseavdraget på fusk.

Man framhåller att dagens reseavdrag ökar koldioxid­utsläppen. Avdraget fungerar som ett incitament för människor att välja bilen i stället för kollektivtrafiken. Nio av tio som gör reseavdrag reser till jobbet med bil, jämfört med sex av tio av alla som arbets­pendlar.

Baserar man avdraget på avståndet mellan hemmet och jobbet kommer resenärer som arbetspendlar med buss, tåg, taxi, bil och cykel att behandlas lika, framhåller branschföreträdarna.

WSP Analys & Strategi har i en rapport visat att ett avståndsberoende avdrag, enligt norsk modell, skulle öka människors tillgänglighet till arbeten och öka kollektivresandet kraftigt, liksom minska koldioxidutsläppen. I Mälardalsregionen skulle utsläppen från arbetsresor lågt räknat minska med 7 procent. Dessutom skulle möjligheterna att fuska minska kraftigt eftersom det är enkelt för Skatteverket att kontrollera avståndet mellan hemmet och arbetet.

Det finns politisk majoritet i riksdagen för att förändra reseavdraget. Under det senaste året har två parlamentariska utredningar, Miljömålsberedningen och Landsbygdskommittén, som samtliga riksdagspartier ställt sig bakom, föreslagit att reseavdraget ska ses över och göras avståndsberoende.

– Behåll den politiska enigheten och minska klimatutsläppen, liksom fusket med reseavdragen uppmanar branschen.

Regeringen har gett den kommitté som ska se över reseavdraget att utforma regler som ska bidra till regionförstoring och därigenom underlätta rörligheten på arbetsmarknaden.

Kommittén ska också analysera hur ett avståndsbaserat reseavdrag kan utformas, dvs. ett färdmedelsneutralt avdrag utan koppling till faktiska biljett- eller bilkostnader och där avdragets storlek i stället beräknas utifrån avståndet mellan den skattskyldiges bostad och arbetsplats. Sådana avståndsbaserade system för reseavdraget finns i bland annat Danmark och Norge.

Regeringen vill också att de nya regler som kommittén föreslår ska vara enklare att tillämpa än dagens regler, samtidigt som de ska vara ett lättare för Skatteverket att administrera och kontrollera.

Senast den 1 juli 2019 ska kommittén presentera sina förslag.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)