Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘RME’

”Nu krävs besked från EU om biodrivmedel”

Det finns en klar risk att biodrivmedel blir dyrare efter årsskiftet. Nu måste EU ge Sverige besked om fortsatt skattebefrielse för förnyelsebara drivmedel efter 2020. Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius i det senaste numret av den internationella kollektivtrafikunionen UITP:s nyhetsbrev.

Kraftig minskning av biodrivmedel i trafiken

Användningen av biodrivmedel för vägtransporter minskade kraftigt förra året. Nergången är den första sedan biodrivmedel började användas på 1990-talet. Mest minskade användningen av HVO. Nergången orsakar mer koldioxidutsläpp än vad hela inrikesflyget står för, rapporterar Svebio, Svenska Bioenergiföreningen som har sammanställt preliminär statistik från SCB.

Rekordår för biodrivmedel

2016 blev ett rekordår för biodrivmedel i Sverige, rapporterar Svebio, Svenska Bioenergiföreningen som har ställt samman preliminära siffror från SCB. Bland annat var var fjärde liter diesel som tankades biodiesel.

Minst fossilt i Blekinge, Stockholm och Sörmland

Andelen förnybara drivmedel i bussar som körs i kollektivtrafik i Sverige har ökat med tio procentenheter sedan förra året och är nu 77,7 procent. Det framgår av statistik från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och som har bearbetats av tidningen Bioenergi. Det är med fyra olika biodrivmedel som kollektivtrafiken har ersatt mer än tre fjärdedelar av de fossila bränslena. Dessa förnybara drivmedel är RME/FAME, biogas, HVO och ED95.

Kraftig ökning av användning av biodiesel

Nästan en fjärdedel av all dieselförsäljning, 23,8 procent, på den svenska marknaden under första halvåret i år utgjordes av biodiesel. Det visar färska siffror från branschorganisationen Svebio. Användningen av biodiesel har ökat mycket kraftigt under de senaste åren, och är en huvudförklaring till att var sjätte liter drivmedel nu är biodrivmedel.

Fossilfritt i Östergötland

Nu är den busstrafik som körs på uppdrag av Östgötatrafiken fossilfri. I början av 2008 satte Östgötatrafiken som mål att ha en fossilfri busstrafik. Målet nåddes i sommar i samband med att de nya trafikavtalen för landsbygdstrafiken trädde i kraft i juni.

Fullständig förnyelse i Halmstad

Sedan månadsskiftet kör bussarna i Halmstad uteslutande med förnyelsebart bränsle. De förnyelsebara drivmedel som används i stadsbusstrafiken i Halmstad är biogas och RME (Rapsmetylester). Därmed har Hallandstrafiken tagit ytterligare ett steg mot sitt mål att all kollektivtrafik i Halland ska köras med fossilfria bränslen.

Fossilfritt längs Norrlandskusten

Busstrafiken längs Norrlandskusten, från Umeå till Haparanda, ska bli fossilfri. Det har nu också landstingsstyrelsen i Norrbotten beslutat och därmed slår man in på samma väg som landstinget i Västerbotten tidigare har gjort. Delar av året ska bussarna längs Norrlandskusten köras på RME, delar av året på HVO.

Fortsatt skattefritt för fossilfritt

Biodrivmedlet HVO(Hydrerad vegetabilisk olja) som används av ett snabbt ökande antal bussföretag, kommer att fortsatt vara skattebefriat under 2016. Det framgår av en lagrådsremiss från regeringen. På Sveriges Bussföretag betraktar man det som en delseger och anser att regeringen har lyssnat på den kritik som Sveriges Bussföretag och många andra har fört fram mot föreslagna skattehöjningar på fossilfria drivmedel.

Sörmland blir snällare mot miljön

Busstrafiken i hela Sörmland kommer från och med första januari 2016 att helt köras på de förnybara bränslena RME och HVO. Det har Sörmlands kollektivtrafikmyndighet beslutat.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)