Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Omstarta Sverige med hjälp av kollektivtrafiken”

Svensk Kollektivtrafik vill att energiskatten på elbussar ska avskaffas. Spårtrafiken är befriad från sådan skatt. I vintras satte Västtrafik och Transdev in 145 nya elledbussar i trafik i Göteborg. Foto: Jesper Wiberg.

Risken är stor att de regionala kollektivtrafik-myndigheterna står inför stora besparingar nästa år. Följden blir uppsagd personal, att resenärerna cementeras i bilåkande och att det låga kollektivtrafikresandet pressas ned ytterligare för många år framåt. Det varnar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i en ledare i sitt nyhetsbrev. Istället vill organisationen att kollektivtrafiken ska bli ett verktyg för omstart av Sverige och föreslår ett paket av åtgärder för att stärka kollektivtrafiken inför framtiden. Flera av förslagen är direkt inriktade på busstrafiken.

Till följd av covid-19-pandemin har kollektivtrafiken i Sverige tappat över sju miljarder i fjol och väntas tappa ytterligare 8,6 miljarder i år. Innan året är slut väntas landets kollektivtrafik ha tappat biljettintäkter på totalt 15,8 miljarder på grund av pandemin, konstaterar Svensk Kollektivtrafik, vilket vi tidigare rapporterat om.

Samtidigt som resandet har minskat med en tredjedel och biljettintäkterna har rasat har trafiken hållits uppe för att minska risken för trängsel och smittspridning – med ett kraftigt underskott som följd. Den statliga kompensationen på totalt fem miljarder för 2020 och 2021 täcker bara en liten del av intäktsbortfallet, konstaterar Svensk Kollektivtrafik.

– Utan ytterligare kompensation från staten kommer de regionala kollektivtrafikmyndigheterna göra ett underskott på över sex och en halv miljard i år, varnar organisationen och pekar på att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har tre möjligheter när de måste spara: höjda biljettpriser, indragna turer eller nerlagda linjer.

– Det är åtgärder som samtliga leder till uppsagd personal, att resenärerna cementeras i bilåkande och att det låga kollektivtrafikresandet pressas ned ytterligare för många år framåt, skriver organisationen och föreslår en rad åtgärder:

Staten måste kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för intäktsförlusterna under pandemin.

Ta bort energiskatten på el som används i bussar så att elen beskattas på samma sätt som el som används spårtrafiken. Vid årsskiftet skulle besparingen ha uppgått till cirka åtta miljoner kronor per år. När alla bussar i den upphandlade kollektivtrafiken är elbussar blir besparingen cirka 200 miljoner kronor per år.

Regeringen måste öka Sveriges ansträngningar för fortsatt skattebefrielse av höginblandad HVO och RME. Om skattebefrielsen på höginblandad HVO och RME tas bort den 1 januari 2022 kommer de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader öka med cirka 700 miljoner kronor per år.

Inför statsbidrag till depåer. I dag är det möjligt att få 50 procents medfinansiering från staten för resecentrum, men inte för depåer, trots att även depåer är en förutsättning för ett fungerande kollektivtrafiksystem.

Skjut upp införandet av det nationella biljettsystemet eller inför det med helstatlig finansiering. Då kan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna undvika investeringskostnader på 100 miljoner kr och driftskostnader på upp till 30 miljoner kronor om året. Staten måste även finansiera anpassningar i redan utvecklade regionala biljettsystem.

Slopa banavgifterna under pandemin. För tågtrafiken i Sverige kommer kostnaderna då att minska med två miljarder kronor per år.

Staten måste ta alla kostnader för investeringar, uppdateringar och risker för ERTMS ombordutrustning. Då minskar kollektivtrafikmyndigheternas kostnader med 4,8 miljarder. Om staten även finansierar alla uppdateringar och risker blir besparingen tretton miljarder.

Återinför statsbidraget till spårfordon. Till och med 2011 kunde trafikhuvudmännen få statsbidrag till 50 procent för investeringar i rullande materiel på järnväg, tunnelbana och spårväg.

Ta bort trängselavgiften (passageavgift storstad) i banavgiften. Avgiften minskar inte trängseln på banorna, utan är bara sätt för staten att ta in pengar på regionerna.

Taggat som: , , , , ,

1 kommentar »

  1. Visst är det svårt för många branscher men det får inte glömmas bort att profilering, marknadsföring, biljettpriser/biljettsystem, smartare utbud även påverkar intäkterna som är en viktig del i den totala ekonomin. Åtminstone visar det på att man har försökt inom de områden man kan påverka.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)