Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘stadsplanering’

Keolis: Mer plats för kollektivtrafiken!

Stadsplanering och kommunernas översiktsplaner bör ägna mer utrymme åt kollektivtrafiken. Trafikverket bör i samråd med kommuner och regioner utveckla både redskap och metoder för att tydligt kunna prioritera hur gaturummet ska nyttjas. Det skriver kollektivtrafikföretaget Keolis till regeringen i sitt remissvar på utredningen Rätt för klimatet. I sitt remissvar framhåller Keolis att kollektivtrafik och mobilitetsfrågor spelar en avgörande roll för att klara de långsiktiga klimatmålen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Ökat bilberoende i mindre städer

Allt fler människor i Sverige flyttar till små städer. Men samtidigt blir de som bor i små städer allt mer beroende av bil för att klara sina transportbehov. Men det går att vända utvecklingen mot mer hållbar mobilitet. Det konstateras i en ny rapport från K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Plattform för aktieaffärer ger bättre kollektivtrafik

En webplattform som är utvecklad för finansmarknaden kan ge nya möjligheter till bättre och mer ekonomisk kollektivtrafik. Verktyget, Flowmapper, kan minska förseningar och utsläpp och samtidigt ge stora besparingar. Det hävdar konsultföretaget Tyréns som har utvecklat det webbaserade verktyget som just nu testas i Malmö och Lund. Enligt företaget öppnar det nya möjligheter till klimatsmart stadsplanering.

Idétävling om framtidens kollektivresande

Elbussar som är tysta och avgasfria öppnar för helt nya möjligheter för planeringen av framtidens städer. Men hur ska det användas för att skapa attraktiva miljöer för resenärerna? Det är frågor som tas upp i en ny idétävling om framtidens kollektivresande och hur det påverkar våra städer. Tävlingen riktar sig till blivande arkitekter i Sverige. Bakom den står konsultföretaget Sweco och Volvo Bussar.

Eskilstuna får sina första busskörfält

Eskilstuna får i år sina första busskörfält. Enligt kommunen är åtgärderna begränsade men väntas ge en stor positiv effekt på bussarnas framkomlighet och miljö. Det första busskörfältet kommer att anläggas på Västergatan i stadsdelen Norr.

Förarlösa bilar förändrar staden

Att byta ut alla de bilar som varje dag trafikerar Stockholmsområdet mot förarlösa bilar skulle i praktiken betyda att bilen skulle kunna ersätta busstrafiken, samtidigt som trängseln på gatorna blev mindre än idag. Bara var femte parkeringsplats skulle behövas. De 136 000 bilar som varje dag trafikerar Stockholmsområdet skulle kunna ersättas av 9 700 självkörande bilar. Det framgår av ett examensarbete från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan.

Succé för Kristianstads prioriterade busstrafik

Kristianstadslänken, kollektivtrafikstråket i Kristianstad har blivit en stor framgång, både för resenärerna och för busstrafiken rapporterar Skånetrafiken. Kristianstadslänken öppnade i december 2013 och sträcker sig från Kristianstad C till Centralsjukhuset, via Hästtorget. Stråket innebär ett samlat resecentrum vid Centralen och snabbare bussresor utan byte genom stan. Vinnare är framför allt de som reser med regionbuss norrifrån med målpunkt Hästtorget eller Centralsjukhuset.

Här skapas framtidens stadsbusstrafik

Nu är arbetet i full gång med att bygga framtidens busslinje. Där ska bussarna smyga fram tyst, utan att störa omgivningen. De kommer att vara helt eller nästan helt utsläppsfria. Eldrift är vad som gäller. Hållplatserna kommer att erbjuda en standard som dagens busspassagerare bara kan drömma om. Och eftersom bussarna går på el kan hållplatserna ligga inomhus. Bussen kommer in till passagerarna istället för att dessa ska behöva gå ut i kyla, regn och rusk för att vänta på bussen. Om ett halvår, i juni 2015, startar trafiken.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)