Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Här skapas framtidens stadsbusstrafik

Nu är arbetet i full gång med att bygga framtidens busslinje. Där ska bussarna smyga fram tyst, utan att störa omgivningen. De kommer att vara helt eller nästan helt utsläppsfria. Eldrift är vad som gäller. Hållplatserna kommer att erbjuda en standard som dagens busspassagerare bara kan drömma om. Och eftersom bussarna går på el kan hållplatserna ligga inomhus. Bussen kommer in till passagerarna istället för att dessa ska behöva gå ut i kyla, regn och rusk för att vänta på bussen. Om ett halvår, i juni 2015, startar trafiken.

Av Ulo Maasing i Göteborg

Här byggs framtidens busslinje. Johan Larsson från Volvo Bussar visar var den nya elbusslinjen ska dras fram intill Lindholmen Science Park på Hisingen i Göteborg. Foto: Ulo Maasing.

Här byggs framtidens busslinje. Johan Larsson från Volvo Bussar visar var den nya elbusslinjen ska dras fram intill Lindholmen Science Park på Hisingen i Göteborg. Foto: Ulo Maasing.

– Här banar man väg för den unika busslinjen. Och där borta, bakom oss, kommer bussen att köra inomhus och även ha en hållplats inomhus.

Vi står intill Lindholmen Science Park på Hisingen i Göteborg. Johan Larsson från Volvo Bussar pekar och berättar var den busslinje ska gå som är tänkt att lägga grunden till mycket av framtidens busstrafik i större städer. I alla fall är man på Volvo Bussar övertygad om att så är fallet.

Den nya, knappt åtta kilometer långa busslinje som startar i Göteborg i juni 2015 har fått namnet ElectriCity. Linjen ska trafikeras dels av Volvos senaste hybridbuss, 7900 Electric Hybrid, dels av Volvos nyutvecklade helt elektriska buss som vi nyligen presenterade i en separat artikel.

– Nu är vi tretton partners i projektet. Vårt övergripande mål är att skapa ett elektrifierat bussystem och utveckla nya tjänster och produkter för att öka kollektivtrafikens attraktivitet, likaså att skapa nya affärsmodeller för mobilitet, förklarar Johan Larsson.

Han är ledare för ElectriCityprojektet och inom Volvo Bussar ansvarig för företagets utvecklingsprogram för mobilitet i städer.Deltagarna i partnerskapet har var och en har ett ansvarsområde och drar alla åt samma håll i ett nära samarbete. Volvo svarar för bussarna, Västtrafik för hållplatserna, Göteborg Energi för laddstationerna, Business region Göteborg för samarbetspartners och så vidare. Forskning, näringsliv, kommun och region är alla engagerade.

– Vi startade med en gemensam vision: att vara en region som attraherar kompetens, investeringar och företagsetableringar, säger Johan Larsson.

Jessica Sandström, Volvo Bussar: Vår vision är att bli världsledande i hållbara persontransporter. Foto: Ulo Maasing.

Jessica Sandström, Volvo Bussar: Vår vision är att bli världsledande i hållbara persontransporter. Foto: Ulo Maasing.

Världsledande
Projektet ElectriCity spänner alltså bågen hårt och siktar på att göra den nya kollektivtrafik man vill utveckla till något av en katalysator för hela staden och regionen. Men det ligger naturligtvis också i linje med Volvo Bussars egna ambitioner.

Volvo är den västerländska busstillverkare som sedan länge har satsat hårdast på en elektrifiering av stadsbusstrafiken. Idag är man marknadsledare när det gäller hybridbussar med 1700 hybridbussar i trafik med Colombia som den ledande marknaden.

– Vår vision är att bli världsledande i hållbara persontransporter, säger Jessica Sandström, Senior Vice President City Mobility vid Volvo Bussar.

– Klimatförändringar, befolkningstillväxt och urbanisering, trycket på naturtillgångarna, trafiksäkerheten. Allt bidrar till att kollektivtrafiken måste spela en viktig roll i städerna. Vi ser en utveckling mot helelektriskt i de centrala delarna av städerna, hybrider i förorterna och dieseldrift i turistbussar en lång tid framöver, säger Jessica Sandström.

I Volvo Bussars strategi har ElectriCityprojektet en central roll.

– Framtidens kollektivtrafik ska vara hållbar, tyst, attraktiv, pålitlig, finnas nära passagerarna och bidra till att profilera en progressiv stad, säger Jessica Sandström.

– Krav på energieffektivitet gör att gasen tappar mark som drivmedel för bussar. Om man bara ser till utsläpp är biogasen ok, men om man använder gasen för att producera el kan samma mängd gas driva tre bussar i stället för en.

ElectriCitylinjen ska gå från Johanneberg, via Avenyn till Lindholmen Science Park på Hisingen.

ElectriCitylinjen ska gå från Johanneberg, via Avenyn till Lindholmen Science Park på Hisingen.

Bussar som tystnar automatiskt
ElectriCitylinjen ska gå från Johanneberg, via Avenyn till Lindholmen Science Park på Hisingen och binder samman Chalmers båda campus.

Förutom de tre nya, helelektriska Volvobussarna kommer trafiken att skötas av Volvos nya 7900 Electric Hybrid. Modellen har premiärvisats på höstens buss- och kollektivtrafikmässor och i mitten av december sätts den i trafik i både Hamburg och Stockholm.

Både el- och hybridbussarna kommer att använda samma laddstationer vid linjens ändhållplatser. Laddstationerna är integrerade med själva hållplatserna.

Hybridbussarna är utrustade med en teknik som Volvo har döpt till Zone Management och som gör att bussen automatiskt slår över till tyst, utsläppsfri eldrift när den kör genom områden som kan vara känslig för exempelvis miljöstörningar eller buller. Tre områden på ElectriCitylinjen där bussarna alltid kommer att köra elektriskt är Lindholmen, Avenyn och Johanneberg.

När vi tillsammans med en liten grupp journalister från hela Europa ger oss ut på provtur med en buss utrustad med Zone Mangement imponeras många av systemet.

Janos Turcsany, bullerexpert: Trafikbullret i städerna är ett jätteproblem. Foto: Ulo Maasing.

Janos Turcsany, bullerexpert: Trafikbullret i städerna är ett jätteproblem. Foto: Ulo Maasing.

Med stor precision och utan att det märks på annat sätt än genom att ljudnivån sjunker växlar systemet från dieseldrift till eldrift utn någon åtgärd från föraren.

– Som att åka spårvagn utan gnisslet från rälsen, kommenterar en av journalisterna ombord.

Niklas Wahlberg, vd Lindholmen AB: Bullerfrågan är viktig. Även spårvagnar bullrar. Foto: Ulo Maasing.

Niklas Wahlberg, vd Lindholmen Science Park AB: Bullerfrågan är viktig. Även spårvagnar bullrar. Foto: Ulo Maasing.

– Bullerfrågan är viktig. Även spårvagnar bullrar, säger Niklas Wahlberg, vd för Lindholmen Science Park AB.

Janos Turscany, bullerexpert vid Volvo Bussar framhåller att trafikbuller i städerna är ett större problem än många tror.

– Enligt Världshälsoorganisationen WHO är trafikbullret det största miljöproblemet i EU, näst efter luftföroreningarna. 30 procent av befolkningen är utsatt för alltför högt trafikbuller. Hälsoriskerna är flera: högt blodtryck, ökad risk för hjärtattack eller andra hjärt- och kärlsjukdomar, säger han.

Sovande, barn och äldre är mest utsatta.

– Framtidens stad är elektrisk. Eldrivna bussar gör det möjligt att planera staden på ett helt nytt sätt och föra in bussen i bostadsområdena på ett sätt som inte går idag, framhåller Niklas Wahlgren.

Miljö och trafiksäkerhet
Men miljöfördelar är inte det enda som systemet kan nyttjas till. Det kan även bidra till ökad trafiksäkerhet. Det går exempelvis att använda Zone Management till att reglera bussens hastighet.

Om bussen närmar sig exempelvis en skola kan hastigheten sänkas till 30 kilometer i timmen och föraren hindras av tekniken att köra fortare.

Information om när hybridbussen ska växla mellan diesel och el eller sänka hastigheten laddas i depån upp och lagras i bussens eget dataminne. I början av trafikdygnet tilldelar föraren bussen dess linje eller turnummer och sedan sköter bussen själv resten.

Laddstationerna i Göteborg kommer att vara integrerade med ändhållplatserna på samma sätt som i Hamburg. Där startar trafiken med Volvo 7900 Electric Hybrid den 18 december. Laddstationerna med tillhörande teknik levereras av Siemens. Foto: Siemens.

Laddstationerna i Göteborg kommer att vara integrerade med ändhållplatserna på samma sätt som i Hamburg. Där startar trafiken med Volvo 7900 Electric Hybrid den 18 december. Laddstationerna med tillhörande teknik levereras av Siemens. Foto: Siemens.

Nya hållplatstyper
Den 15 juni startar trafiken på ElectriCitylinjen i Göteborg. Förutom de vanliga busshållplatserna längs sträckan kommer det då också att finnas fem helt nya typer av hållplatser.

– Vi har ställt oss frågan hur vi kan göra en busshållplats till en angenäm plats att vistas på, säger Johan Larsson.

Ett av greppen är att skapa en sömlös nätuppkoppling. På elbussarna på linjen kommer resenärerna att ha tillgång till gratis höghastighetsinternet. Det kommer också att finnas på hållplatserna, utan att resenären behöver logga in eller ut.

– Vad man än gör på nätet ska man kunna fortsätta utan avbrott när man stiger på eller av bussen vid hållplatsen. Vi söker också IT-lösningar som kan förbättra effektivitet och sänka kostnader för själva driften, förklarar Johan Larsson.

Hållplatserna kommer också att vara försedda med utvecklade infosystem, inte bara för trafikinformation utan också för lokal information och information som är direkt kopplad till passageraren själv.

De skapar ElectriCity i Göteborg:

Här är parterna som arbetar gemensamt med ElectriCity:
Volvo
Energimyndigheten
Business Region Göteborg
Älvstranden Utveckling
Västra Götalandsregionen
Chalmers
Västtrafik
Göteborg Energi
Akademiska Hus
Göteborgs Stad
Lindholmen Science Park
Johanneberg Science Park
Chalmersfastigheter

På laddstationerna i vardera ändan av linjen ”tankas” bussen snabbt. En minuts laddning räcker till två kilometers körning. All el till ElectriCity ska komma från vindkraft. Linjen kommer att trafikeras i tiominuterstrafik med sju bussar, tre helelektriska  och fyra Electric Hybrid.

ElectriCity är ett projekt som ska pågå i tre år.

–Men det kommer hela tiden att utvecklas och förändras. När projektet avslutas år 2018 kommer det inte att se ut som när det startade 2015, säger Johan Larsson.

BRT och upphandlingar
Göteborg är inte den enda stad som Volvo Bussar samarbetar med när det gäller att utveckla eldriven busstrafik. Stockholm, Hamburg, Edinburgh, Luxemburg och London är andra städer där man har ett formaliserat eller mer informellt samarbete.

Men man är också engagerat i ett samarbete med städer i andra delar av världen: Montreal i Kanada, Curitiba i Brasilien är två exempel. Andra städer är Bogotà (Colombia), Bangalore (Indien), Shanghai (Kina) och Iskandar (Malaysia).

Bogotà och Curitiba är båda städer som satsar på elektromobilitet i BRT-lösningar, förklarar Jessica Sandström.

– Om man kombinerar BRT och el har man en fantastisk trafiklösning med ren, tyst trafik som samtidigt har en mycket hög kapacitet, säger hon.

Och även om hon inte vill precisera någon tidpunkt när eldrivna BRT-system kan finnas i drift finna det andra inom Volvo Bussar som räknar med att så kommer att vara fallet innan år 2020.

Elektrifieringen av busstrafiken kommer också att förändra trafikupphandlingarna, menar Jessica Sandström.

– Förr upphandlade man en operatör. Men det räcker i framtiden inte bara med operatören och bussen utan kommer att krävas ett helt system där nya parter kommer in. Det kan exempelvis vara energiföretag och väghållare. Därför är det viktigt att vi går hand i hand med politikerna när det gäller utvecklingen.

Share Dela

Taggat som: , , , , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)