Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Turism’

Samverkansarena för besöksnäringen

Även när coronakrisen slår hårt mot turist- och besöksnäringen finns det anledning att blicka framåt. Svensk Turism har fått i uppdrag av Tillväxtverket att bygga upp en samverkansarena för besöksnäringen. Syftet är att bidra till näringens långsiktiga utveckling och målet är att ha samverkansarenan på plats redan i november 2020. Svensk Turism är ett aktiebolag som ägs av 170 företag och organisationer inom besöksnäringen. Bland ägarna finns Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår.

Marknadsföringen av Sverige blir helstatlig

Besöksnäringen lämnar Visit Sweden, som sedan 1995 har haft till uppgift att marknadsföra Sverige som turistmål utomlands. Branschorganisationen Svensk Turism AB säljer sin ägarandel i Visit Sweden till svenska staten. En av delägarna i Svensk Turism är Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår.

Framtidens besöksnäring på Persontrafikmässan

Persontrafikmässan i Stockholm den 22 – 24 oktober handlar inte bara om kollektivtrafik. Även turismen har en plats liksom turistbussarna. Den första mässdagen, måndag den 22 oktober klockan 14.30, presenteras således den svenska turistnäringens samlade framtidsvision ”Visit the future” presenteras på ett seminarium.

Vägen vidare för bussbranschen

Framtiden är i fokus i en ny serie filmer från Sveriges Bussföretag som vi presenterar här på bussmagasinet.se. Nu kan vi visa den andra filmen i serien Bussbranschen 2030, där Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund samtalar med nyckelpersoner i och kring bussnäringen. I det här avsnittet handlar det om turist- och beställningstrafik och Annas gäster är Susanne Andersson Pripp, ordförande i Svensk Turism och vd för Hotell Ett samt Ken Forsberg, mångårig aktiv bussföretagare.

Fler ska ta bussen ut i naturen

Med målet att fler ska använda sig kollektiva transporter till naturupplevelser har besöksnäringen i Sverige antagit en nationell strategi för naturturism. Strategin presenterades tidigare i sommar. I strategin lyfts bussens fördelar fram. Bakom strategin står Naturturismföretagen (tidigare Ekoturismföreningen) tillsammans med Svensk Turism (där Sveriges Bussföretag är medlem via Transportföretagen) och Visita.

Anna Grönlund in i Svensk Turisms styrelse

Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag, valdes på tisdagen in i styrelsen för Svensk Turism. Hon representerar där Transportföretagen och dess förbund, bland dem naturligtvis även Sveriges Bussföretag.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)