Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Täby’

Nobinaföretag fortsätter i Danderyd och Täby

Samtrans Omsorgsresor, som ingår i Nobinakoncernen, har fått förlängt uppdrag från Danderyds kommun. Avtalet innebär att Samtrans under ytterligare fyra år ska köra skol- och omsorgsresor i kommunen. Värdet på avtalet uppges till 57 miljoner kronor.

130 bussar i timmen i ny knutpunkt

På söndagen invigdes den nybyggda stationen Arninge på Roslagsbanans Österskärslinje norr om Stockholm. Stationen är en stor knutpunkt för kollektivtrafiken. Förutom Roslagsbanan finns där också en helt ny bussterminal som trafikeras av fjorton linjer med upp till 130 bussar i timmen i rusningstid. Via en väderskyddad gångbro över E18 kan resenärerna göra enkla och snabba byten mellan tåg, buss och andra färdmedel.

Nu byggs ny knutpunkt för buss och tåg i Storstockholm

Nu inleds bygget av en ny, stor knutpunkt för kollektivtrafiken i nordöstra Storstockholm. Tillsammans med Trafikverket och SL börjar Täby kommun arbetet med Arninge station. Där kan människor välja hållbara trafikslag som gång, cykel, buss och tåg.

Nytt kollektivtrafiknav norr om Stockholm

Byggföretaget NCC har fått i uppdrag att bygga ett nytt nav för kollektivtrafiken norr om Stockholm. Det nya navet ska etableras i anslutning till Arninge station och Arninge handelsplats i Täby kommun, nordost om Stockholm. Uppdraget innebär att NCC ska bygga en väderskyddad gångbro över E18 och Roslagsbanan. Vidare ingår en ombyggnad av Arninge trafikplats, flera nya busshållplatser, bussgator samt VA-arbeten. Uppdraget är enligt byggföretaget värt 355 miljoner kronor.

51 nya bussar till Arriva i Storstockholm

Den tyska busstillverkaren MAN stärker sin ställning i Storstockholm när bussoperatören Arriva förnyar sin bussflotta i norra Storstockholm. Fram till och med midsommar 2018 kommer 45 nya låggolvade ledbussar och sex boggibussar att sättas i trafik på vägarna i Norrort och Råsta. Samtidigt fasar företaget ut motsvarande antal äldre bussar.

Arriva vill byta tåg mot buss i Storstockholm

Den svårt förlusttygda buss- och tågoperatören Arriva Sverige vill ersätta tågtrafiken på Roslagsbanan i norra Storstockholm med buss. Arriva kör såväl Roslagsbanan som busstrafiken i norra Storstockholm och anser att alltför få åker med två av Roslagsbanans linjer kvällstid. För att spara pengar vill företaget därför ersätta tågtrafiken med buss efter klockan 20 på kvällarna, skriver Stockholm Direkt.

Arriva polisanmäls för miljöbrott

Turerna kring bussföretaget Arrivas övertagande av busstrafiken i en stor del av norra Storstockholm fortsätter. Nu har bussföretaget polisanmälts för miljöbrott i Täby, skriver Svenska Dagbladet. Bakgrunden är att företaget har låtit bussar stå på tomgång långt utöver tillåten tid.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)