Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tågföretagen’

Omtag i motvind för ökad marknadsandel

För tre år sedan, 2021, enades kollektivtrafikbranschen om målet att fyra av tio motoriserade resor ska vara kollektiva 2030. Samtidigt presenterade organisationerna en rad förslag till politiska reformer till stöd för en utveckling av kollektivtrafiken. Många av dessa har mötts med kalla handen från regeringen. Och SL, som svarar för drygt hälften av all kollektivtrafik i landet är i färd med att genomföra dramatiska nedskärningar av trafiken. Nu är det dags för ett omtag, konstaterar de tre branschorganisationerna Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen.

Nya rekommendationer om index för serviceresor

Nu kommer nya branschrekommendationer för serviceresor. De nya rekommendationerna gäller bland annat färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, anropsstyrd trafik samt skolskjuts om inte körs med buss. Rekommendationerna ersätter tidigare Taxiindex och innehåller både ett övergångsavtal och ett helt nytt index för kommande upphandlingar. Parterna har arbetat fram en helt ny indexkorg för serviceresor, alltså hur olika kostnader ska vägas mot varandra i trafikavtalen. Rekommendationerna har tagits fram av branschens gemensamma indexråd där Sveriges Bussföretag, Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen ingår.

Branschturné för ökade marknadsandelar

De tre branschorganisationerna inom kollektivtrafiken, Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen, ger sig ut på turné i vår. Under turnén besöker organisationerna ett antal regioner. Där ska man hålla workshops med syfte att arbeta för att nå branschens gemensamma mål att fyra av tio motoriserade resor år 2030 ska vara kollektiva. Både företrädare för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen bjuds in.

Bred enighet i branschen: Skrota förslaget om ID-kontrollerna

Såväl fackliga organisationer som branschorganisationerna inom kollektivtrafiken, bussbranschen och tågtrafiken kräver i en debattartikel i Altinget att regeringen skrotar sitt förslag om ID-kontroller. Bakgrunden är ett lagförslag som förbjuder transporter av personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. ”Det är inte transportföretagen som ska kolla ID-handlingar utan gränspolisen. I sitt lagförslag förslag berör inte regeringen med ett ord hur förslaget kommer att påverka bussförare och tågvärdar, alltså de som ska genomföra kontrollerna”, skriver branschföreträdarna.

Branschen tyckte till om pågående lagförslag och utredningar

Under tisdagen på Persontrafik i Stockholm fick branschens företrädare säga sitt om olika aktuella lagförslag och utredningar som påverkar kollektivtrafiken både idag och i framtiden. Mest motstånd hos paneldeltagarna mötte den nya regeringens förslag om sänkt reseavdrag.

Persontrafik: Visionen om ökat resande ska bli verklighet

Under pandemin genomgick kollektivtrafikbranschen ett stålbad. Men nu ska resenärerna vinnas tillbaka igen genom en nystart med olika satsningar som ska öka kollektivtrafikens attraktivitet. På Persontrafikmässans första dag presenterade branschen sin programförklaring om hur de tänker sig att föra satsningen i mål.

Nya mål och visioner för branschen

Fyra av tio motoriserade resor ska vara kollektiva. Det förutsätter en lång rad åtgärder, både på kort och lång sikt, och kräver engagemang, både från trafikföretagen och från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Men det förutsätter att kollektivtrafiken också får stöd på nationell nivå. Nu bjuder branschen in regeringen till konstruktiva samtal för en framtid byggd på hållbar mobilitet. På måndagen presenterade kollektivtrafikbranschen sin gemensamma vision, sina mål och sitt löfte inför framtiden.

Branschen till politikerna: Rösta ja till nya reseavdraget

Politiker från alla partier bör rösta ja till förslaget att dagens reseavdrag ska ersättas med en färdmedelsneutral och avståndsbaserad skattereduktion. Det skriver företrädare för tre tunga organisationer inom kollektivtrafiken i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. De är Pierre Sandberg på Tågföretagen, Anna Grönlund på Sveriges Bussföretag och Johan Wadman på Svensk Kollektivtrafik. De konstaterar att dagens reseavdrag gynnar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Nio av tio som idag gör avdrag pendlar med bil och bidrar till ökade klimatutsläpp.

Samlad kollektivtrafikbransch: Så nystartar vi

Politiska reformer för stabil finansiering och att framkomligheten prioriteras i infrastrukturen är två nödvändiga faktorer för en nystart av kollektivtrafiken. Det skriver företrädare för den samlade kollektivtrafikbranschen i en debattartikel i Dagens Samhälle på måndagen. De pekar på att kollektivtrafikens marknadsandel har rasat under pandemin, samtidigt som mångmiljardförlusterna har tornat upp sig.

Gemensam satsning på nystart av kollektivtrafiken

På torsdagen var det avspark för en gemensam satsning på en nystart för kollektivtrafiken i Sverige. På initiativ av branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen inleds nu ett nytt projekt med mål, visioner och konkreta förslag på hur kollektivtrafiken i Sverige kan utvecklas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)