Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tågoperatörerna’

Hård branschkritik mot myndighet: ”Många brister och fel”

Branschorganisationerna i svensk kollektivtrafik riktar hård kritik mot myndigheten Trafikanalys för den rapport som Trafikanalys i dagarna har skickat till regeringen. Där gör Trafikanalys en fördjupad uppföljning av transportsektorns arbete för att nå de transportpolitiska målen. Rapporten sågas till stor del av branschens organisationer i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. I rapporten finns enligt branschen många brister och felaktigheter.

”Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläpp och stoppa fusk”

Regeringen beslutade på torsdagen att tillsätta en utredning som ska se över reseavdraget. Enligt regeringen ska ett ändrat reseavdrag underlätta för dem som bor på landsbygden, även där kollektivtrafik saknas eller är begränsad. Själva utredningen välkomnas av en samlad kollektivtrafikbransch, som förklarar att man nu väntar sig resultat.

Branschen sågar Trafikanalys´ statistik om kollektivtrafiken

Myndigheten Trafikanalys svarar för den officiella kollektivtrafikstatistiken. Men man gör det på ett sätt som uppvisar stora brister. Kvaliteten är dålig, statistiken innehåller direkta felaktigheter och gör att jämförelser i tid och mellan län ofta är omöjliga. Resultatet är minskade möjligheter att använda statistiken som beslutsunderlag. Det skriver branschorganisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S).

Bred branschkritik mot reseavdraget: ”Gynnar män i storstäder”

Reseavdraget gynnar män i storstadsområdena som är höginkomsttagare. Dessutom ökar det koldioxidutsläppen och är utsatt för fusk. Knappast någon skatt, avdrag eller bidrag är utsatt för så mycket fusk som reseavdraget. Det skriver tunga företrädare för hela kollektivtrafikbranschen, Naturskyddsföreningen och Resenärsforum i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De vill att reseavdraget baseras på avståndet mellan bostad och arbete istället för som idag på tidsvinst.

Regeringen öronmärker pengar för id-kontroller

Regeringen har i sitt förslag till budget för 2017 avsatt pengar för att kompensera de trafikföretag som enligt ny lagstiftning tvingats utföra ID-kontroller vid resor till Sverige. Det är ett uppdrag som de samlade transportföretagen anser ska utföras av tull och polis, de myndigheter som har ansvar för gränskontroller. Regeringen har avsatt 139 miljoner kronor för ändamålet

Transportföretagen kräver ersättning för ID-kontroller – bussbolagens kostnader 27 miljoner i månaden

Sveriges Bussföretag och andra aktörer i kollektivtrafikbranschen kräver nu av regeringen kompensation för arbetet med ID-kontroller ombord på tåg, bussar och färjor mellan Danmark och Sverige. Totalt beräknas de berörda trafikföretagen ha haft extra kostnader om minst 5,4 miljoner kronor sedan arbetet med att förbereda för och genomföra ID-kontrollerna. Kontrollerna kostar svenska bussföretag 27,4 miljoner i månaden.

Fortstta protester mot ID-kontroller

Branschorganisationerna för buss, tåg och sjöfart fortsätter att protestera mot de ID-kontroller som regeringen har aviserat att man vill ha möjlighet att införa på bussar, tåg och färjor från utlandet till Sverige. I en debattartikel i torsdagens nummer av Dagens Industri varnar Anna Grönlund, vice vd, Sveriges Bussföretag, Björn Westerberg, vd, Tågoperatörerna och Pia Berglund, vd, Föreningen Svensk Sjöfart för vad det skulle kunna innebära om transportörerna tvingas genomföra sådana ID-kontroller.

Tio minuter kan ge bussföretag näringsförbud och stoppa strandade tågresenärer

”Stämpelklockan är snart utfasad i svenskt arbetsliv. Men inom transportnäringen är det minutpassning som gäller om dryga böter ska undvikas för förare och företag. Det kan leda till att tågresenärer ställs blir utan ersättningsbuss vid störningar i tågtrafiken”. Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och Lars Sandberg, Tågoperatörerna i en debattartikel i Norrbottens-Kuriren. Reglerna för kör- och vilotider måste justeras och myndigheterna ändra sin kontroll av företagen, anser de.

Svensk Kollektivtrafik växer

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik växer. Efter sommaren får organisationen två nya medarbetare, Mattias Adell som ska arbeta som affärsutvecklare och Lars Sandberg som är engagerad som analytiker. Båda kommer närmast från järnvägssektorn.

Swebuschefen: Jag blev ledsen över Tågoperatörernas reaktion

I en slutreplik i debatten mellan Swebuschefen Joakim Palmkvist och branschföreningen Tågoperatörernas vd Christel Wiman förklarar Palmkvist att han Wimans reaktion har gjort honom ledsem. ”Vi vill ju samarbeta för att resenärerna ska komma fram i vinter de dagar då vädret sätter stopp för tåget. Hur kan ni tågoperatörer ha något emot det?”, frågar han i Svenska Dagbladet.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)