Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Branschen sågar Trafikanalys´ statistik om kollektivtrafiken

Infrastrukturminister Tomas Eneroth får kritiskt brev från branschen. Foto: Jan Lipka.

Myndigheten Trafikanalys svarar för den officiella kollektivtrafikstatistiken. Men man gör det på ett sätt som uppvisar stora brister. Kvaliteten är dålig, statistiken innehåller direkta felaktigheter och gör att jämförelser i tid och mellan län ofta är omöjliga. Resultatet är minskade möjligheter att använda statistiken som beslutsunderlag. Det skriver branschorganisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S).

I det niosidiga brevet går Partnersamverkans organisationer igenom en rad brister i statistiken. Man hävdar att den allvarligaste bristen är Trafikanalys otillräckliga kvalitetssäkring av kollektivtrafikstatistiken. Konsekvensen har blivit att statistiken innehåller direkta felaktigheter och ofta inte går att jämföra över tid och mellan län.

– Detta undergräver statistikens trovärdighet och minskar möjligheterna att använda den som beslutsunderlag hos regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag och trafikföretag, skriver organisationerna i Partnersamverkan.

Några av de brister som påpekats för Trafikanalys är felaktig och ofullständig statistik om utbud för tågtrafik, trafikeringskostnader, sittplatskilometer, antal personkilometer och felräkning kring de storregionala tågtrafiknäten.

– Om inte siffrorna är tillförlitliga kan inte Trafikanalys genomföra sin huvuduppgift, som är att utvärdera och redovisa effekter av föreslagna åtgärder inom transportområdet med utgångspunkt i de transportpolitiska målen framhåller organisationerna i brevet till infrastrukturministern.

Satsa på en dialog med branschen för att utveckla statistiken, föreslår organisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, det vill säga Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet, Tågoperatörerna och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)