Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Telia’

5G-teknik öppnar för fjärrkontrollerade självkörande fordon

I samband med UITP-mässan i Stockholm visade bussoperatören Keolis och telekomföretaget Ericsson hur 5G-teknik kan användas för att fjärrkontrollera autonoma (självkörande) fordon. Keolis ser de nya möjligheterna som en milstolpe när det gäller drift av självkörande fordon. Keolis samarbetar inom projektet för att kontrollera och övervaka autonoma fordon på distans.

Stor besparing när bussen själv bestämmer temperaturen

Uppvärmning av bussar som står i depå är under den kalla årstiden en stor energislukare. Nu har bussoperatören Nobina tillsammans med Telia utvecklat en IoT-lösning (Internet of Things/Sakernas internet) för smartare uppvärmning av bussar. 2 000 fordon har utrustats med nya funktioner i ombordplattformen. Det gör att bussarna själva kan reglera sin temperatur. Varje år sparas på det här sättet energi motsvarande elförsörjningen från två moderna vindkraftverk.

Digitalisering: ”Smarta lösningar kollektivtrafikens räddning”

Telekomföretaget Telia fortsätter engagera sig i busstrafik och annan kollektivtrafik. Telia anser att nya, smarta lösningar är nödvändiga för att möta resebehoven när urbaniseringen går allt snabbare. Annars kommer de ambitiösa målen om ökad eller fördubblad kollektivtrafik inte att nås. Det är i digitaliseringen framtiden finns.

Nobina kritiseras för mobilkoll

Nobinas och Telias gemensamma projekt för att kartlägga resmönster i södra Storstockholm kritiseras av Datainspektionen, rapporterar Sveriges Televisions regionala nyhetsprogram i Stockholm. Under ett par månader i vintras registrerade Telia och Nobina reseströmmarna på Södertörn i södra Storstockholm med hjälp av resenärernas mobiltelefoner. Resenärerna informerades inte om registreringen där all information hade anonymiserats.

Nobina och Telia samarbetar om smartare busstrafik

Bussoperatören Nobina och telekomjätten Telia har börjat samarbeta i ett nytt projekt. Syftet är att utveckla smartare och mer resenärsanpassad kollektivtrafik i framtiden. Samarbetet bygger på anonyma data från mobiltelefoner som visar hur resenärerna rör sig. Det ska ge Nobina möjligheter att bättre anpassa busstrafiken och skapa nya lösningar efter resenärernas behov. Men resultaten ger också Nobina ökad förståelse för resvägar och slutmål, även utanför kollektivtrafiksystemet.

Telia satsar på uppkopplad kollektivtrafik

Telia går nu till offensiv när det gäller uppkopplad kollektivtrafik. Det sker genom att Telia förvärvar IT-företaget Fältcom med huvudkontor i Umeå med ett 40-tal medarbetare. Fältcom arbetar med det som kallas sakernas internet, Internet of Things.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)