Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trafikplanering’

Örnkoll på flaskhalsar för bussar

Digitaliseringen har öppnat för trafikplanerare och andra att ha örnkoll på busstrafikens framkomlighet och hur den förändras under dygnet. Hur den påverkas av bilköer, trafikljus, fartgupp och så vidare. ”Förr samlade man in data manuellt, nu görs det digitalt. Det är en enorm skillnad. I vårt system har vi nu närmare sju miljarder observationer”, säger Eva-Marie Wenehed, trafikplanerare på konsultföretaget Tyréns som har utvecklat Flowmapper. Det är en unik webbaserad plattform för att analysera kollektivtrafikens framkomlighet. Färre förseningar, minskade utsläpp och lägre kostnader för trafiken är vinster med systemet, menar Tyréns.

Plattform för aktieaffärer ger bättre kollektivtrafik

En webplattform som är utvecklad för finansmarknaden kan ge nya möjligheter till bättre och mer ekonomisk kollektivtrafik. Verktyget, Flowmapper, kan minska förseningar och utsläpp och samtidigt ge stora besparingar. Det hävdar konsultföretaget Tyréns som har utvecklat det webbaserade verktyget som just nu testas i Malmö och Lund. Enligt företaget öppnar det nya möjligheter till klimatsmart stadsplanering.

Mobilapp lättar på trycket för trafikledning

Nu lanseras en ny mobilapp som gör jobbet lättare för trafikledning och samtidigt eliminerar all pappershantering och förenklar kontakterna mellan trafikledning och bussförare. Det är Klartext Bussbokning, som ingår i Transiro Eco Transport, som lanserar en helt ny tilläggsmodul för sitt planeringssystem för beställningstrafik, skoltrafik och linjetrafik.

Hållplatsfnurra i Lund

Den femte juni skulle en ny, fin busshållplats på Bantorget i centrala Lund börja användas. Men dagen innan sa operatören Nettbuss stadsbussarna och Skånetrafiken nej: det blir inga bussar där eftersom hållplatsen är för kort för två bussar och trafikfarlig. Skånetrafiken beslutade då att stadsbusslinjerna 2,4 och 5 inte skulle stanna på hållplatsen. Redan tidigare, under planeringsprocessen, hade man haft invändningar mot hållplatsen.

Nytt busstrafiksystem i Skellefteå ska lyfta resandet

Ett enklare, snabbare och mer överskådligt system för busstrafiken i Skellefteå ska öka bussresande i kommunen kraftigt. Det hoppas politikerna i Skellefteås kommunstyrelse som på onsdagen ställde sig bakom ett nytt kollektivtrafiksystem. Det nya systemet bygger på kraftfulla förbättringar för arbetspendlare både vad gäller avgångar och anslutningsmöjligheter, upprustning av hållplatser samt fler nattbussar fredag-lördag till och från ytterområdena. Systemet ska slutligen godkännas av kommunfullmäktige.

Önskelinjen kan ge resenärer mer makt över trafiken

Vanliga människor kan få ett större inflytande över hur busslinjerna i städerna dras och hur linjenätet utvecklas. Buss- och tågoperatören Transdev har tagit fram ett särskilt verktyg – Önskelinjen – som ger de boende i staden en möjlighet att engagera sig i utvecklingen av busslinjenätet, skriver företagets nyhetsbrev Res med oss.

Bussföretagen sågar trafikplan för Stockholm: ”märklig, orimlig”

Bussbranschens reaktion på förslaget till en n trafik- och gatumiljöplan för Stockholms city är en praktfull sågning. ”Idéerna i förslagen är märkliga, orimliga och motsägelsefulla och flertalet innebär att busstrafiken försämras”, skriver Sveriges Bussföretag och Stockholms läns bussbranschförening i ett gemensamt remissvar till Stockholms stad.

Stora begränsningar av biltrafik i Stockholm

I en ny trafik- och gatumiljöplan för Stockholms city föreslås stora begränsningar i biltrafiken till förmån för busstrafik, cykling och gång. Den 18 maj skickas förslaget, som presenterades på onsdagen, ut på remiss. Från bussoperatören Keolis som kör innerstadsbussarna i Stockholm har förslaget tagits emot med applåder.

Dublin sparkar ut bilarna från centrum

Irlands huvudstad Dublin planerar att förvandla centrum till ett bilfritt område och därmed bli en av de mest fotgängarvänliga städerna i Europa. Stadsfullmäktige beslutade nyligen om en plan för att förbjuda biltrafik i delar av innerstaden redan år 2017. Istället ska fotgängare, kollektivtrafik och varuleveranser prioriteras.

Ledare: Stål, gummi och naturlagar

40 miljoner tänker Alliansen i Stockholms läns landsting plöja ner i en förstudie om hur fyrans buss i Stockholm ska bli spårväg. Linjen är med sina 60 000 resenärer om dagen Sveriges mest utnyttjade busslinje – de flesta ganska korta sträckor. I praktiken är fyran för många en matarbuss till tunnelbanan, förortsbanor och pendeltåg.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)