Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trafikplanering’

Hållplatsfnurra i Lund

Den femte juni skulle en ny, fin busshållplats på Bantorget i centrala Lund börja användas. Men dagen innan sa operatören Nettbuss stadsbussarna och Skånetrafiken nej: det blir inga bussar där eftersom hållplatsen är för kort för två bussar och trafikfarlig. Skånetrafiken beslutade då att stadsbusslinjerna 2,4 och 5 inte skulle stanna på hållplatsen. Redan tidigare, under planeringsprocessen, hade man haft invändningar mot hållplatsen.

Nytt busstrafiksystem i Skellefteå ska lyfta resandet

Ett enklare, snabbare och mer överskådligt system för busstrafiken i Skellefteå ska öka bussresande i kommunen kraftigt. Det hoppas politikerna i Skellefteås kommunstyrelse som på onsdagen ställde sig bakom ett nytt kollektivtrafiksystem. Det nya systemet bygger på kraftfulla förbättringar för arbetspendlare både vad gäller avgångar och anslutningsmöjligheter, upprustning av hållplatser samt fler nattbussar fredag-lördag till och från ytterområdena. Systemet ska slutligen godkännas av kommunfullmäktige.

Önskelinjen kan ge resenärer mer makt över trafiken

Vanliga människor kan få ett större inflytande över hur busslinjerna i städerna dras och hur linjenätet utvecklas. Buss- och tågoperatören Transdev har tagit fram ett särskilt verktyg – Önskelinjen – som ger de boende i staden en möjlighet att engagera sig i utvecklingen av busslinjenätet, skriver företagets nyhetsbrev Res med oss.

Bussföretagen sågar trafikplan för Stockholm: ”märklig, orimlig”

Bussbranschens reaktion på förslaget till en n trafik- och gatumiljöplan för Stockholms city är en praktfull sågning. ”Idéerna i förslagen är märkliga, orimliga och motsägelsefulla och flertalet innebär att busstrafiken försämras”, skriver Sveriges Bussföretag och Stockholms läns bussbranschförening i ett gemensamt remissvar till Stockholms stad.

Stora begränsningar av biltrafik i Stockholm

I en ny trafik- och gatumiljöplan för Stockholms city föreslås stora begränsningar i biltrafiken till förmån för busstrafik, cykling och gång. Den 18 maj skickas förslaget, som presenterades på onsdagen, ut på remiss. Från bussoperatören Keolis som kör innerstadsbussarna i Stockholm har förslaget tagits emot med applåder.

Dublin sparkar ut bilarna från centrum

Irlands huvudstad Dublin planerar att förvandla centrum till ett bilfritt område och därmed bli en av de mest fotgängarvänliga städerna i Europa. Stadsfullmäktige beslutade nyligen om en plan för att förbjuda biltrafik i delar av innerstaden redan år 2017. Istället ska fotgängare, kollektivtrafik och varuleveranser prioriteras.

Ledare: Stål, gummi och naturlagar

40 miljoner tänker Alliansen i Stockholms läns landsting plöja ner i en förstudie om hur fyrans buss i Stockholm ska bli spårväg. Linjen är med sina 60 000 resenärer om dagen Sveriges mest utnyttjade busslinje – de flesta ganska korta sträckor. I praktiken är fyran för många en matarbuss till tunnelbanan, förortsbanor och pendeltåg.

Stor risk för fel beslut om kollektivtrafik

Det blir långt ifrån alltid som det var tänkt när det gäller satsningar på kollektivtrafik. Risken är stor att många operatörer, kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter hamnar fel när de beslutar om de ska investera eller inte i kollektivtrafik. Anledningen är att man bygger sina beslut på Trafikverkets modeller för att bedöma effekterna av olika satsningar. Men de modellerna fungerar ofta inte lokalt. Det hävdar den välkände trafikkonsulten Torbjörn Eriksson på Urbanet Analys i företagets nyhetsbrev.

Busskörfält ska göra det lättare att köra bil

Eskilstuna kommun planerar att satsa på särskilda busskörfält i centrum. Syftet är att minska bilköerna – och samtidigt blir det lättare för de bilar som finns kvar att ta sig fram, rapporterar Sveriges Radio Södermanland. Kommunens trafikavdelning försöker minska biltrafiken till förmån för cyklar och bussar. Bussfilerna är ett av medlen för att nå detta, fler cykelvägar ett annat.

Dalatrafiks indragna kampanj kostade halvannan miljon

I söndags genomförde Dalatrafik sin stora – och från många håll hårt kritiserade – omläggning av busstrafiken. ”En revolution” kallade Dalatrafik satsningen som ackompanjerades av en stor reklamkampanj. På måndagen drogs hela kampanjen in, som vi tidigare rapporterat. Notan för den indragna kampanjen landar på 1,5 miljoner, avslöjar nu Borlänge Tidning.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)