Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘upphandling’

Keolis: Använd bussarna längre och spar pengar

Att utnyttja bussarnas hela livslängd i kollektivtrafiken skulle gynna såväl miljö som kollektivtrafik. Idag har en vanlig buss en livslängd på omkring femton år, men trafikavtalen i den upphandlade trafiken löper på åtta – tio år. När upphandlarna ställer krav på max- och medelålder på bussarna eller ny teknik och unik design kan det leda till att bussar skrotas i förtid. Det skriver Keolis Sverige i ett remissvar till ett nytt trafikförsörjningsprogram för Region Stockholm.

Tuffare tryck på elbusstillverkare

Kraven på att tillverkningen av elbussar ska ske på ett socialt hållbart sätt ökar i Europa. Nu har två av de verkligt stora kontinentala elbussköparna, lokaltrafikföretagen i Berlin och Hamburg, gemensamt gått ut med krav på socialt hållbara leveranskedjor när det gäller elbussar. I Sverige har aktörer som Skånetrafiken, Västtrafik, SL och Svealandstrafiken varit föregångare i arbetet för motverka kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter, negativ miljöpåverkan och korruption i leveranskedjan.

Förlikning efter infekterad skolskjutsstrid

Den infekterade konflikten mellan Ängelholms kommun och taxijätten Cabonline om skolskjutsar och måltidstransporter i kommunen har nu avgjorts genom att parterna har förlikats. I ett gemensamt pressmeddelande förklarar parterna att tvisten ”nu avslutats i gott samförstånd”.

Samtrans Omsorgsresor och Bergkvarabuss vann på Mälaröarna (uppdaterad version)

Nobinaägda Samtrans Omsorgsresor har vunnit Ekerö kommuns upphandling av skolskjutsar och turbunda resor på Mälaröarna utanför Stockholm. Redan den 15 juni tar Samtrans över uppdraget på ett fyraårigt avtal, varav två år är en option. Samtidigt förlängs Bergkvarabuss avtal med Ekerö kommun.

”Politiskt ansvar att rädda taxi”

Upphandlingarna av samhällsbetalda resor är allt oftare utformade så att taxiföretagens möjligheter att överleva hotas på allt fler håll. Det anser Svenska Taxiförbundet som varnar för följderna av utvecklingen, främst på mindre orter och i glesbygd. Taxiförbundet har nu tagit fram en policy för upphandling av samhällsbetalda resor.

Stor prisskillnad i Västtrafikupphandling

Skillnaden mellan vinnande anbud och det högsta anbudet var stor i den upphandling av flexlinjetrafik som Västtrafik avgjorde på torsdagen. Upphandlingen gällde Flexlinjetrafiken i Göteborgs stad, Mölndals stad samt serviceresorna i Göteborgs södra skärgård. All flexlinjetrafik i Göteborg och Mölndal blir eldriven när de nya avtalen börjar gälla, dels den 18 juni, dels den 1 oktober nästa år. Avtalen sträcker sig till den 15 juni 2030.

Hybricon fick nobben i domstol

Förvaltningsrätten har avslagit den Umeåbaserade elbusstillverkaren Hybricons ansökan när det gäller tilldelningen av sex tolvmeters elbussar med option på ytterligare sex bussar i en upphandling av kommunägda Skellefteå Buss. Avslaget innebär att det tidigare tilldelningsbeslutet till Volvoåterförsäljaren Wist Last och Buss gäller. Hybricon uppger dock att företaget kommer att utvärdera eventuella möjligheter till ytterligare överprövning.

Piteå satsar på elbussar till 100 procent (uppdaterad version)

Piteå blir först i Norrland med att köra hela stadsbusstrafiken med elbussar. Från och med den 1 juli 2020 kommer Piteås lokaltrafik att uteslutande trafikeras med elbussar. Det är resultatet av en långdragen upphandlingsprocess som närmar sig sitt slut.

Upptrappad upphandlingsstrid på Gotland

Striden om Region Gotlands upphandling av busstrafik trappas upp ytterligare. Gotlandsbuss har nu JO-anmält den tjänsteman på Region Gotland som är ansvarig för upphandlingen. Samtidigt har Gotlandsbuss vänt sig till Kammarrätten för att hindra att Region Gotland skriver avtal med någon anbudsgivare innan frågan om Gotlandsbuss krav att upphandlingen ska göras om har avgjorts av förvaltningsrätten.

Tuffa krav på batterier för elbussar

I samband med att trafiknämnden i Region Stockholm på tisdagen fattar beslut om en omfattande satsning på elbussar i Storstockholm måste också tuffa krav ställas på hållbarhet. Det framhåller Tomas Eriksson(MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm. Han pekar på att en av utmaningarna med en storskalig övergång till elbussar är batterierna som både ska tåla driften men också ska vara producerade på ett hållbart sätt.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)