Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Västtrafik’

Mer elektriskt och fler bussar för Västtrafik

Västtrafik gör 2027 en storsatsning på kollektivtrafiken i Lerums kommun. Busstrafiken utökas kraftigt, hälften av bussarna blir eldrivna och tågtrafiken ökar från dagens två till sex tåg i timmen. Det beslutade Västtrafiks styrelse på torsdagen. Satsningen görs när Trafikverkets banarbeten på västra stambanan är klara.

Västtrafik slår igen butiker

Den 1 mars stänger Västtrafik en rad av sina butiker med hänvisning till att de har få besökare. Tre butiker i Göteborg liksom Västtrafiks butiker i Borås och Trollhättan slår då igen dörrarna. Kvar blir butiken i Nils Ericson Terminalen i Göteborg.

Ökad biljettförsäljning när kontrollanterna blev civila

Sedan Västtrafik den femte februari infört civila biljettkontrollanter har biljettförsäljningen och biljettintäkterna ökat markant. Västtrafik varnar dock för att övertolka siffrorna och menar att den kraftiga ökningen kan bero på en rad faktorer, rapporterar SvT Nyheter Väst.

Återhämtning för kollektivtrafiken i väst

Kollektivtrafiken i Västra Götaland har nu nästan nått samma marknadsandel av det motoriserade resandet som innan pandemin. Däremot ligger antalet resor med Västtrafiks bussar, båtar och tåg alltjämt klart lägre än innan pandemin. Det beror på att det totala resandet i samhället har minskat.

Civila kontrollanter hos Västtrafik

På måndag börjar Västtrafik att testa civila biljettkontroller i kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. Syftet är att minska fuskåkandet och få fler resenärer att betala för sin resa. Varje år går Västtrafik miste om hundratals miljoner i uteblivna intäkter på grund av fuskåkning.

Förarbrist tvingar Västtrafik att skära ner

Nio busslinjer i Göteborg får minskad turtäthet efter trettonhelgen, det vill säga från och med den 8 januari och i första hand fram till sommaren. Anledningen är förarbrist. I vissa fall halveras turtätheten.

Storsatsning i Väst på utbildning av bussförare

Västtrafik gör nu en storsatsning för att hjälpa sina operatörer att rekrytera nya bussförare. I år har 100 nya bussförare utbildats av trafikföretagen med ekonomiskt stöd av Västtrafik. Inför nästa år tredubblar nu Västtrafik sin satsning och ska finansiera utbildning av 300 nya förare.

Västtrafik: Fler kontroller och civila biljettkontrollanter

Civilklädda bijettkontrollanter och nästan fyra gånger så många kontroller som idag. Västtrafik, som svarar för kollektivtraifken i Västra Götaland, satsar nu på att minska fuskåkandet i kollektivtrafiken. Bakgrunden är att Västtrafik varje år förlorar flera hundra miljoner kronor i uteblivna intäkter därför att en del resenärer väljer att inte köpa giltig biljett.

Göteborg och Stockholm – skilda världar

Utveckling och avveckling. Skillnaden är stor mellan Stockholm och Göteborg när kollektivtrafiken i landet byter tidtabell den 10 december. Västtrafik i Västra Götaland gör en rad satsningar på utvecklad buss- och tågtrafik, medan SL i Storstockholm genomför en rad nedskärningar och så sent som igår aviserade nya stora nedskärningar till sommaren.

Bivab och Nobina vinnare i väst

Bivab och Nobina står som vinnare i den stora upphandling av busstrafik som Västtrafik avgjorde på fredagen. Upphandlingen var indelad i fem paket: Strömstad Tanum, Uddevalla, Alingsås, Skaraborg stad/tätort och stråklinjer samt Skaraborg landsbygd. Bivab vann trafiken i Uddevalla samt norra Bohuslän, medan Nobina vann trafiken i Skaraborg. Trafikstarten är i juni 2025. Delvis var prisvariationen i anbuden mycket stor. Det gäller bland annat trafiken i Uddevalla.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)