Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Västtrafik’

Elektrisk sommar i Göteborg

Det blir en elektrisk sommar i Göteborg. I samband med kollektivtrafikens tidtabellskifte den 19 juni kommer ytterligare 63 elbussar att börja trafikera stadens gator. Då kör totalt totalt 365 bussar i Göteborg, Mölndal och Partille på el.

Stark återhämtning i väst – rekordhög marknadsandel

Resandet med Västtrafik i Västra Götaland fortsätter att återhämta sig och är nu nästan uppe på samma nivå som innan pandemin. Samtidigt är marknadsandelen för kollektivtrafik, gång och cykel i hela regionen nu högre än någonsin, visar en ny rapport från Västtrafik.

Under perioden januari – april i år gjordes 107 miljoner resor med kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen. Det innebär att resandet nu är uppe på 95 procent av nivån innan pandemin. Samtidigt är andelen hållbara resor högre än någonsin i Västra Götaland, marknadsandelen för kollektivtrafik, gång och cykel ligger på 42 procent i april 2023, jämfört med 39 procent 2019.

Resandet ökar i alla trafikslag – buss, båt, tåg och spårvagn. Procentuellt ökar resandet med tåg mest där sju miljoner resor gjordes mellan januari och april i år. Men det är bussen som är det dominerande trafikslaget i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Under perioden januari – april i år gjordes det 56 miljoner resor med Västtrafiks bussar. Spårvagnarna hade 43 miljoner resor, tågen sju miljoner och båtarna 1 miljon resor.

Betalkortsblipp även i väst

Nu inför även Västtrafik möjligheten för resenärerna att blippa sitt betalkort i kortläsaren på bussar, spårvagnar och båtar när de gör en enkelresa. Betalkortet fungerar då som en enkelbiljett och resenären slipper ladda ett Västtrafikkort eller att ha appen Västtrafik To Go. Den kontaktlösa betalningen införs den 9 maj och gäller för resor i Västtrafiks zon A.

Byggstart för bussdepå i Västra Frölunda

På fredagen togs det första spadtaget i bygget av en ny bussdepå i Västra Frölunda, Göteborg. Bussdepå Järnbrottet kommer att vara klar 2025 och då rymma omkring 100 elbussar. Bussdepån kommer att innehålla verkstäder, städ- och tvätthallar samt kontor och personalutrymmen.

Västtrafik ändrar sig om tryckta tidtabeller

Västtrafik har beslutat att åter sätta upp tryckta tidtabeller på busshållplatserna i Borås. Under 2020 tog Västtrafik bort tryckta tidtabeller från hållplatserna i Lerum och Mellerud. Därefter togs tidtabellerna i Mark och Ulricehamn ner och i december 2022 togs de bort i övriga kommuner i Sjuhärad. Men nu kommer de tryckta tidtabellerna tillbaka i Borås.

IT-attack mot serviceresor på flera håll

En IT-attack har orsakat stora störningar under måndagen inom servicetrafiken i Region Örebro län. Två av de trafikföretag som kör serviceresor på uppdrag av Länstrafiken har på grund av attacken haft problem med att få ut information om körningar till sina fordon. Även Västtrafiks anropsstyrda trafik har drabbats av betydande störningar som en följd av IT-attacken.

Nya färger kollar i väst

Västtrafiks biljettkontrollanter ska få nya uniformer i samband med att ett nytt företag tar över kontrollerna på bussar och tåg den första maj. ”Den nya uniformen ska inge trygghet och förtroende”, framhåller Västtrafik. Redan den här månaden kommer de nya uniformerna att synas i kollektivtrafiken i Västra Götaland när fem nya kontrollanter inleder sin utbildning.

Två stadsbussar av tre elektriska i väst

Snart körs två tredjedelar av stadsbussarna i Västra Götaland på el. Under det här året kommer Västtrafik att sätta in ytterligare 160 elbussar i kollektivtrafiken. Det blir i Göteborg, Mölndal, Ale, Stenungsund, Trollhättan och Vänersborg.

Biljettpriserna sänks i Västra Götaland

Biljettpriserna i kollektivtrafiken i Västra Götaland sänks den 23 april till den nivå som gällde i fjol. Det beslutade politikerna i regionens infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd på onsdagen. Den 8 januari höjdes biljettpriserna enligt ett beslut av den tidigare politiska ledningen i Västra Götaland, men den 23 april återkommer alltså fjolårspriserna.

Svensk stororder till Mellor – 42 bussar till Connect Bus

Det är nu officiellt att brittiska Mellor ska leverera 42 Sigma 7 elbussar till Connect Bus för flexlinjetrafik i Göteborg. Tidigare har Mellor levererat sju bussar av samma modell till Nobina, även det för trafik i staden. Såväl Connect Bus som Nobina kör trafiken på uppdrag av Västtrafik.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)