Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

TransportGruppen: Inte konstigt med olika perspektiv

Maria Nygren, vice vd TransportGruppen. Foto: Athina Strataki.

Maria Nygren, vice vd TransportGruppen. Foto: Athina Strataki.

Maria Nygren, vice vd för TransportGruppen replikerar här på vår ledare om TransportGruppens och BR:s (Bussbranschens Riksförbund) skilda syn på fossilfriutredningens slutsatser. Från årsskiftet utgör Bussarbetsgivarna (BuA) i TransportGruppen och BR en ny gemensam branschorganisation för bussbranschen – Sveriges Bussföretag.

Ulo Maasing har på ledarplats i Bussmagasinet tagit upp de olika reaktioner på Fossilfriutredningens slutbetänkande som kommit från BR respektive TransportGruppen, och gör det med särskild tanke på att BR från januari 2014 kommer att gå samman med Bussarbetsgivarna till det nya förbundet Sveriges Bussföretag och samtidigt ingå som ett av åtta förbund i TransportGruppen.

Reaktionerna verkar dock bygga på en hel del missuppfattningar, både av TransportGruppens första kommentar till utredningen och av hur verksamheten bedrivs inom gruppen allmänt.
Först vill jag understryka att vi är mycket glada för den ytterligare branschkompetens som BR:s inträde i TransportGruppen innebär. Vår position som samlande företrädare för transportnäringen kommer genom samgåendet att stärkas ytterligare.

Vårt sätt att jobba med opinionsbildning, kommunikation och påverkansarbete har sedan lång tid inneburit att vi så långt det är möjligt söker ett samlande ställningstagande för hela näringen, men att vi därutöver uppmuntrar de enskilda branschförbunden att profilera sig inom sina specialområden. TransportGruppen varken kan eller bör ha en enda röst i frågor som har så många olika aspekter. Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik är en sådan bred fråga.

Det är därför helt naturligt att BR i sina kommentarer till utredningen lyfter fram de analyser och ställningstaganden som närmast berör bussbranschen, vilka ju förvisso är positiva signaler.

När TransportGruppen kommenterar utredningen gör vi det emellertid från ett bredare perspektiv. Vår kritik handlar framför allt om att det mål – minus 80 % klimatpåverkan från vägtransporter i Sverige till 2030 – inte motsvaras av de åtgärder och den finansiering som utredningen själv föreslår.

Denna kritik är vi inte ensamma om, tvärtom finns en rad särskilda yttranden till betänkandet från ledamöter med liknande synpunkter. Inte minst har bristen på analys och samstämmighet mellan mål och åtgärder kommenterats av utredningens förre huvudsekreterare Pär Kågeson (DI 18/12).

TransportGruppen har givetvis inget emot satsningar på utbyggd kollektivtrafik i olika former som del av klimatarbetet, tvärtom. Men den viktiga frågan om finansiering av en sådan satsning har, såvitt vi kan bedöma inte analyserats ordentligt i utredningen. Vi finner också anledning att ifrågasätta att stadsplaneringsriktlinjer skall hinna ge något reellt bidrag till minskning av klimatpåverkan i tidsperspektivet 2030, med tanke på hur långa ledtiderna är för att förändra stadsmiljöer.

TransportGruppen har redan under utredningens gång varnat för den förenklade bilden där det befintliga gaturummet i städer ska ”prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik på bilismens bekostnad”. Den yrkesmässiga trafiken innefattar utöver kollektivtrafik även företag som utför varuleveranser och renhållning. Dessa företag finns också i vår medlemskrets och deras fordon behöver sin del av gaturummet. Glömmer man att prioritera den delen av nyttotrafiken blir det svårt att reellt kunna bidra till minskade utsläpp i våra städer till 2030.

Att inte kritisera utredningen för bristande analys i denna del vore orimligt.

Att BR och TransportGruppen har olika perspektiv på Fossilfriutredningens förslag är mot denna bakgrund alltså inte så underligt. Vi kommer under våren att fortsätta diskutera de viktiga klimat- och hållbarhetsfrågorna med bussbranschen och övriga branschförbund inom TransportGruppen, och utforma ett remissvar som syftar till att gynna hela transportnäringen utifrån alla våra medlemsföretags förutsättningar.

Maria Nygren
Vice VD och näringspolitisk chef TransportGruppen

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)