Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bussföretagen sågar miljözonsförslag – ”skrämmande av Transportstyrelsen”

Turistbussar vid Stockholms slott. En syn som försvinner om Transportstyrelsens förslag till nya miljözoner genomförs, varnar Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

Turistbussar vid Stockholms slott. En syn som försvinner om Transportstyrelsens förslag till nya miljözoner genomförs, varnar Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

De nya, tuffare miljözonskrav som transportstyrelsen föreslår sågas fullständigt av Sveriges Bussföretag. Bussföretagen anser att kraven är helt orimliga, både när det gäller fordonens framförande och framdrift men också när det gäller samhällskostnaderna. Om kraven skulle införas skulle det enligt bussföretagen resultera i en ”kapitalförstöring utan like”.

Bussföretagen är hårda i sin dom av Transportstyrelsens förslag. ”Skrämmande hanterat”, ”vinklad argumentation”, ”bristfällig analys”, ”uppenbarligen inte förstått” är några av omdömena om Transportstyrelsens förslag.

Bakgrunden är att Transportstyrelsen föreslår att det i framtiden ska finnas tre olika klasser av miljözoner.

Miljözon klass 1 ska ha samma krav som idag för tunga bussar och lastbilar. I miljözoner klass 2 är kraven tuffare. Där måste personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar klara Euro 6-kraven om de är dieseldrivna och euro 5 om de har annan förbränningsmotor, främst bensin. I klass 3-zon måste lätta fordon vara el- eller vätgasdrivna, medan tunga fordon måste klara euro 6-krven och vara elhybrider eller helt elektriska.

Bussföretagen noterar att beställningstrafik med buss, turisttrafik inräknat, inte nämns med ett enda ord i Transportstyrelsens utredning. Under lång tid framåt kommer de bussar som används i turist- och beställningstrafiken visserligen att köras med bussar med dieselmotor,men med HVO eller annat fossilfritt drivmedel.

Om Transportstyrelsens förslag går igenom kommer de bussarna att stängas ute från miljözon klass 3 där Transportstyrelsen som exempel nämner Gamla Stan i Stockholm.

– Därmed utestängs en stor del av turismen och andra besökare som med buss vill besöka områden och besöksmål där miljözon klass 3 införts. Om exempelvis miljözon klass 3 skulle gälla för Gamla Stan i Stockholm är det inte längre möjligt för turister/besökare att med buss komma till Stockholms Slott eller att åka på sightseeing i området. Om Gamla Stan skulle göras till miljözon klass 3 får det även konsekvensen att det blir väsentligt svårare att åka med buss i beställningstrafik i Stockholm som helhet genom att det blir svårare att ta sig mellan norra och södra sidan av staden, skriver Sveriges Bussföretag i sitt remissvar.

Man pekar på att det inte bara slår mot bussturismen, utan mot hela besöksnäringen och näringslivet i Stockholm.

– Den ekonomiska konsekvensen om turister och andra besökare väljer bort Sverige, Stockholm och andra städer är omfattande och drabbar inte endast turist- och besöksnäringen utan hela näringslivet, Stockholms stad och andra kommuner samt även staten.

Transportstyrelsen föreslårtre miljözonsklasser mot dagens enda. Foto: Ulo Maasing.

Transportstyrelsen föreslår tre miljözonsklasser mot dagens enda. Foto: Ulo Maasing.

Bussföretagen läxar också upp Transportstyrelsen eftersom man menar att myndigheten i sin utredning fokuserar på att uppdatera den lokala fordonsflottan.

– Som bekant är fordon mobila och de används över stora ytor och över hela landet, skriver bussföretagen  ironiskt och fortsätter:

– Problemet är därmed att miljözoner som utestänger vissa fordon skapar barriäreffekter. Fordonsinnehavare byter inte ut sitt fordon mot ett som får trafikera miljözonen om det inte ekonomiskt ”går att räkna hem”. En fordonsägare som endast vid ett fåtal tillfällen per år har behov av att köra i en miljözon skaffar knappast ett nytt fordon. Dessa barriäreffekter påverkar näringsliv med mera som finns både inom och utanför miljözonsområdet negativt och innebär bland annat förlorade intäkter och ökade kostnader.

Man anser att kostnaderna om myndighetens förslag genomförs är mycket höga, men ändå underskattade av Transportstyrelsen. Dessutom är man frågande till styrelsens resonemang när det gäller kraven på bussar i miljözon, klass 3 och anser att resonemanget ”är mycket svårt att följa och förstå. På något sätt får man intrycket att bara för att det finns (ett antal enstaka) fordon av ett visst slag så kan kravnivån sättas så att fordon som ska få trafikera zonen ska vara av detta slag”.

Bussföretagen anser att ”det är skrämmande hur Transportstyrelsen hanterat vissa frågor i utredningen. Myndigheten försöker få förslagen att te sig rimliga och tämligen okomplicerade genom att vinkla argumentationen i utredningen och underlåta att belysa väsentliga konsekvenser”.

Frågan om efterlevnad av miljözonsbestämmelserna viftas också undan alldeles för lätt av Transportstyrelsen, anser Sveriges Bussföretag. Redan idag har polisen stora svårigheter att kontrollera att reglerna följs, konstaterar bussföretagen och skriver:

– Det är hög tid att Transportstyrelsen och övriga myndigheter samt statsmakterna inser att Polisens trafikövervakning inte fungerar. Det är ingen vits att tillskapa fler och strängare trafikregler så länge Polisens trafikövervakning inte fungerar.

När det gäller eventuella undantag från miljözonsbestämmelserna sågas Transportstyrelsens förslag som ”mycket bristfällig och därför inte kan ligga till grund för beslut”. Man menar också att myndigheten inte nalls har förstått hur elbusspremien är utformad och hur den fungerar.

– Skulle miljözonsbestämmelser enligt utredningens förslag kunna beslutas innebär det en enorm kapitalförstöring för bussbranschen och även för andra branscher och för privatpersoner, skriver Sveriges Bussföretag i en sällan skådad sågning av ett utredningsförslag.

Taggat som: , , ,

Categorised in: Nyheter, Turism

2 kommentarer »

  1. Bara inse att stora delar av centrala Stockholm kommer att sakna busstrafik samt stora delar av turismen men det blir ju tyst och fint runt Riksdagen och dess byggnader. Ge riksdagens ledamöter en tjänstecykel.

  2. Bra med miljözonen!
    Behövs tyvärr tvingande regler. Man ser ju också av denna artikel att bussbranschen endast tänker på sin egen ekonomi och inte att ta sitt ansvar för klimatet.
    Vill man fortsätta köra bussar till gamla stan får man väl börja inskaffa elbussar, eller lösa på annat sätt som omlastning till miljövänligare alternativ? De bussföretag som inte är villiga att hitta nya lösningar får lämna plats till de som även tar sitt ansvar för miljön och är villiga att hitta nya lösningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)