Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Unga gillar kollektivtrafik – föraren viktig för upplevelsen

Gillas av unga människor. Foto: Ulo Maasing.

Gillas av unga människor. Foto: Ulo Maasing.

Unga göteborgare gillar kollektivtrafiken och tycker att det är avkopplande att resa kollektivt. De vill sitta i fred och inte bli störda under resan. Det framgår av en studie som VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har gjort.

VTI har intervjuat 24 unga i åldern 18 – 21 år i fokusgrupper. Studien visar att de unga upplever resan som värdefull istället för bortkastad tid om de unga kan vara ifred under resan och koppla av.

– Ett något förvånande resultat var att de unga var så positiva till kollektivtrafiken, eftersom Västtrafik ser i sin statistik att denna grupp minskar sitt kollektiva resande efter gymnasiet, säger Christina Stave, forskare på VTI.

Västtrafik fick ett bra betyg trots att deltagarna inte upplevde sig ha något val eftersom de hade busskort via skolan, men inte bil eller körkort. De unga såg sig själva som resenärer i kollektivtrafiken även i framtiden.

De flesta planerade att ta körkort, men främst för att bli oberoende och för att lättare få jobb. Bilinnehav ansåg de låg längre fram i tiden. Efter gymnasietiden antog deltagarna att de skulle ha ont om pengar och tyckte att det är mycket viktigt att samhället är schysst mot de svaga, bland annat genom att subventionera priset för unga.

Trängseln och resans ryckighet är ett problem. En sittplats behövs då man är trött, vill läsa läxor eller använda bägge händerna med mobilen. De unga anser också att trängseln leder till ett respektlöst beteende mellan passagerare.

– Det finns risk för att ett ökat effektivt utnyttjande av kollektivtrafiken sänker attraktiviteten i framtiden, säger Christina Stave.

Det visade sig också att de unga tycker att föraren har en viktig roll för upplevelsen av resan. De önskar en professionell förare som kör mjukt med ett kundorienterat bemötande. De upplever dock att förarens roll och befogenheter är oklara.

Deltagarna hade många förslag på förbättringar och det framgick att brist på information kunde leda till upplevelser av opålitlighet och negativt bemötande. De unga i studien upplevde sig varken som kunder eller att de hade så mycket val.

– Frågan är därför hur deras upplevelser och uppfattningar i dag kommer att påverka framtida val. De säger nu att de vill fortsätta resa kollektivt, men deras val kommer att ställas mot att få vara ifred utan trängsel och ryckig körning, att få ett vänligt bemötande, bra information om trafikläget och större oberoende.

Share Dela

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)