Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Statens Väg- och transportforskningsinstitut’

Oklart om viten ger bättre kollektivtrafik

Att kräva trafikföretag på viten vid förseningar, inställda turer och andra brister i kvaliteten är ett av de vanligaste redskapen som kollektivtrafikmyndigheterna använder för att höja kvaliteten. Men det är inte alls klart om vitena verkligen förbättrar kollektivtrafikens kvalitet. Myndigheterna saknar i praktiken koll på effekten av vitena. Det konstateras i en ny forskningsrapport från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Tillgänglighet och social rättvisa i kollektivtrafik

Ett nytt forskningsprojekt, ”Rätt Koll”, ska kartlägga läget när det gäller kollektivtrafik och social orättvisa. Bakgrunden är att dålig tillgång till kollektivtrafik bidrar till ökad segregering och socialt utanförskap. Det behöver inte bara handla om att man har långt till hållplatsen eller att bussen går sällan. Svag ekonomi, funktionshinder eller språksvårigheter är faktorer som alla kan försvåra tillgängligheten.

VTI: ”Avvakta med nya krav på vinterdäck på tunga fordon”

Avvakta med nya krav på vinterdäck på tunga fordon. Det behövs mer forskning om om vinterdäck och tunga fordon på väg för att kunna avgöra om vinterdäck på alla axlar verkligen skulle minska olyckor med omkomna eller allvarligt skadade. Innan kunskapen finns bör inga ytterligare krav på vinterdäck på tunga fordon införas, skriver VTI (Statens Väg- och Transportforskningsinstitut) till regeringen. Tidigare har bland andra Sveriges Bussföretag motsatt sig de nya krav som regeringen föreslår.

Linköping får förarlösa bussar

Från slutet av nästa år kommer delar av Linköping att trafikeras med två – fem förarlösa, eldrivna bussar. Trafiken ingår i ett forskningsprojekt där Linköpings universitet, VTI och flera andra partners ingår. Bussarna ska gå i trafik under tolv månader. Projektet skiljer sig från flertalet av de prov med  förarlösa bussar som hittills har gjorts […]

Smart mobilitet inte självklart bra

Transportsektorn är på väg mot omfattande förändringar. Självkörande fordon, uppkoppling, delad mobilitet kommer att de kommande åren ändra hur vi reser, både i städer och på landsbygden. Många talar idag om smart mobilitet, smart rörlighet. Men smart mobilitet är inte självklart bra eftersom det inte automatiskt innebär ett hållbart resande. Nu ska en grupp forskare vid K2, det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, studera hur smart mobilitet kan göras till delad mobilitet.

Unga gillar kollektivtrafik – föraren viktig för upplevelsen

Unga göteborgare gillar kollektivtrafiken och tycker att det är avkopplande att resa kollektivt. De vill sitta i fred och inte bli störda under resan. Det framgår av en studie som VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har gjort.

Kartläggning, samordning och marknadsföring avgörande för lyckad landsbygdstrafik

För att lyckas med att skapa en bra mobilitet för människor på landsbygden krävs att de ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt. Det konstaterar VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i en ny studie.

Ny generaldirektör för VTI

Regeringen utsåg på torsdagen Tomas Svensson till ny generaldirektör för Statens Väg- och Transportforskningsinstitut i Linköping, VTI. Han har varit tillförordnad generaldirektör för VTI sedan årsskiftet.

Chefsskifte på VTI

Regeringen har utsett Tomas Svensson till tillförordnad generaldirektör på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i Linköping. Han går in på posten vid årsskiftet, då VTI:s nuvarande generaldirektör Jonas Bjelfvenstam slutar.

Bilister som testat gillar bussen

Bilister som har fått prova på att åka kollektivt blir mer positiva till kollektivtrafik efter provtiden. Deras egna erfarenheter bidrar till en positivare syn på kollektivtrafik och kan leda till att de ändrar beteende. Mest lockar bussen. Det visar en ny studie av forskare vid VTI i Linköping, alltså Statens Väg- och Transportforskningsinstitut.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)