Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bussbranschen idag: Hotad fossilfrihet ökar med stormsteg och bussförarna blir allt äldre

Sett till körsträckan körs nästan hälften (44,3 procent) av den upphandlade busstrafiken i landet på biodrivmedlet HVO medan dieselns andel endast är 14 procent. RME/FAME svarar för 18,5 procent, etanol för 2,9 procent, biogas för 20,1 procent och el ännu för blygsamma 0,2 procent. Det framgår av årets statistikrapport från Sveriges Bussföretag.

Nästan hälften av den upphandlade busstrafiken körs nu på den fossilfria syntetdieseln HVO om man ser till bussarnas körsträcka. För fem år sedan fanns knappast en enda buss i landet som drevs med HVO – idag är de runt 4 400. Bussföretagen leder följaktligen omställningen till fossilfria vägtransporter.
Den upphandlade busstrafiken använder idag till 86 procent förnybara drivmedel. Det är främst tack vare den syntetiska biodieseln HVO100 som man uppnått dessa positiva resultat.
Det framgår av årets stora statistikrapport från Sveriges Bussföretag. Men redan till sommaren kan den positiva trenden brytas, varnar bussföretagen. Nyligen fattade politiska beslut i Sverige och förslag inom EU innebär en försämring. Elektrifieringen av busstrafiken har nu kommit igång i Sverige, men vi och Europa ligger långt efter Kina.

På 134 sidor och i mängder av tabeller och diagram presenteras i rapporten det mesta om bussbranschen i landet, från förarnas ålder och färgen på bussarna till ekonomi, företagsstruktur, miljöpåverkan och ekonomi.

Rapporten, som kan laddas ner här, tar i år också upp en del internationella perspektiv på bussnäringen. Statistikrapporten är sammanställd av Göran Hallén på Sveriges Bussföretag.

Regeringsbeslut hot mot fossilfritt
Den svenska bussflottan blir allt mer miljöanpassad. Antalet bussar som drivs med fordonsgas (biogas) har ökat starkt från ett trettiotal bussar i början på 2000-talet till dagens cirka 2 530 bussar i trafik.

Under de senaste tio åren har användningen av RME ökat markant, men de senaste åren alltmer ersatts av HVO.

HVO har ökat kraftigt från ett tiotal bussar 2013 till idag mer än 4 400 och är det drivmedel som bidragit mest till att minska användningen av fossila drivmedel inom busstrafiken.

Anna Grönlund, vice vd, Sveriges Bussföretag: Regeringsbeslut hotar bussbranschens satsning på fossilfria drivmedel. Foto: Ulo Maasing.

– Men om denna positiva trend ska fortsätta krävs det att skattelagstiftningen och regelverken är stabila och långsiktiga. När regeringen inför reduktionsplikten och nya definitioner på restprodukter för produktion av HVO100, är risken att tillgången på detta drivmedel blir starkt begränsat och att priserna höjs.

– Det är därför viktigt att regeringen omprövar sina beslut, så vi inte riskerar en motreaktion för busstrafiken, säger Anna Grönlund, vice vd och branschchef vid Sveriges Bussföretag.

Bussbranschen är en verklig storindustri som år 2016 omsatte 31,9 miljarder kronor. Vinstmarginalen för branschen var samma år var 4,5 procent.

En handfull storföretag dominerar bussbranschen. Exempelvis är 59 procent av alla sysselsatta i branschen anställda av något av se storföretag med minst 500 anställda. De största företagen har också en lägre lönsamhet än företag i andra storleksklasser. De privata företagen, både svenska och utländska har bättre lönsamhet än de offentligt ägda.

Rapporten visar att bussen har den största marknadsandelen av olika färdmedel i kollektivtrafiken, samtidigt som den konstaterar att floran av bussmodeller är extremt stor. Av de knappt 15 000 bussarna i trafik på svenska vägar finns det sammanlagt 2 525(!) olika fordonsbenämningar. Det är resultatet av de små serier som bussarna tillverkas i, något som delvis är en följd av de vitt skilda krav på fordon som ställs av i de enskilda upphandlingarna.

– Ju mindre serier en buss tillverkas desto högre blir produktionskostnaden som ytterst resenärer och skattebetalare får betala, konstaterar rapporten.

En åldrande förarkår. Mer än var femte bussförare i landet är 60 år eller äldre. År 2000 var det mindre än var tjugonde förare. Ur Sveriges Bussföretags statistikrapport 2018.

Statistiken visar tydligt att åldersfördelningen bland landets bussförare fortsätter att vara en utmaning för branschen: Nästan 40 procent av bussförarkåren är 55 år eller äldre och mer än var femte bussförare är över 60 år.

Bussföraryrket lockar allt färre unga, vilket framgår av det här diagrammet över andelen bussförare som är 30 år eller yngre under perioden 2000 – 2016. Ur Sveriges Bussföretags statistikrapport.

Buss- och spårvägsförarna är en av 25 yrkesgrupper i Sverige som har den högsta medelåldern.

Samtidigt är återväxten i förarkåren svag.

Yrket lockar förhållandevis få unga människor att söka sig till branschen, även om man i fjol kunde se en mycket blygsam ökning av andelen bussförare som är 30 år eller yngre och en något större ökning av andelen bussförare som är mellan 30 och 40 år.

Utan invandrare stannar bussen. 46 procent av förarkåren år 2016 var född utrikes. Ur Sveriges Bussföretags statistikrapport.

Helt klart är också att landets busstrafik skulle klappa ihop och bussarna stanna utan invandrare.

Andelen utrikes födda bussförare i landet har ökat stadigt år efter år. Av alla 23 148 anställda bussförare i Sverige år 2016 var 46 procent utrikes födda. År 2005 var 25 procent av bussförarkåren född i utlandet.

Större och större
Antalet bussar i den upphandlade trafiken var vid årsskiftet nästan 10 200 – och de har blivit allt större med åren.

”Normalbussen”, alltså den tolv meter långa standardbussen är inte längre normal. Vid årsskiftet var den omkörd av boggibussarna. Då fanns 3 735 normalbussar men 3 739 boggibussar i den upphandlade trafiken.

Bussarna i den upphandlade trafiken har med åren blivit allt större. År 2006 fanns fyra dubbeldäckare i den upphandlade trafiken, vid det senaste årsskiftet var antalet dubbeldäckare 233. Foto: Ulo Maasing.

Dubbeldäckarna har sedan 2006 ökat från 4 till 233 och antalet ledbussar från 420 till 1809.

Europa halkar efter
Marknaden för biogasbussar domineras i Sverige av MAN/Neoplan med 1291 biogasbussar i trafik i fjol, det vill säga 51,3 procent av alla biogasbussar. Solaris var näst största märke med 518 biogasbussar i trafik.

Kina storsatsar på elbnussar. 98,9 procent av alla elbussar i världen finns i Kina. Tolvmiljonersstaden Shenzhen, norr om Hongkong är ett exempel. Där är nu samtliga mer än 16 000 stadsbussar elektriska. Foto: Wahsaw/Wikimedia Commons.

När det gäller elbussar och elhybrider halkar Sverige och Europa efter betänkligt. Vid årsskiftet fanns 55 helelektriska bussar och fem trådbussar i trafik i Sverige. Och trots att Volvo är en av de ledande tillverkarna i Europa när det gäller hybrid- och elbussar är den svenska marknaden ytterst ljummen.

Fram till januari 2018 hade Volvo sammanlagt sålt 3 912 hybrid- och elbussar, men endast 72 eller 2 procent till den svenska marknaden. Största märke när det gäller helelektriska bussar i Sverige är BYD med 17 bussar.

Annat är det i Kina där 98,87 procent av världens elbussar fanns förra året. Eller, i absoluta tal, 254 698 bussar.

29 procent av den kinesiska bussflottan är helelektrisk och 14 procent utgörs av hybridbussar. Dieselbussarna har endast 28 procent av flottan. Största elbusstillverkare i Kina är Yutong med 24 857 tillverkade bussar i fjol, följd av BYD med 12 777 och Zhongtdong med 8 167.

Taggat som: ,

1 kommentar »

  1. Skiftarbete, provanstälnling, dagkommendering med mera, med mera. Har branschen funderat över vad detta kan betyda för en ung människa som skall välja yrke?
    Det förefaller som branschorganisationens högra hand (rekryteringsdetaljen med pannor i djupa reklamveck) saknar varje aning om vad den vänstra näven (förhandlingsavdelningen – slopad uppräkning av tid, inget betalt för långa uppehåll) går fram med när det är förhandlingsdags.
    Sitter ni på olika våningsplan – eller lever ni helt enkelt i skilda världar?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)