Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Gotländsk bussupphandling en kostnadsbomb för skattebetalarna (uppdaterad)

Region Gotland hotas av en kostnadsbomb i kollektivtrafiken.

Den här artikeln har uppdaterats sedan den först publicerades. 

Just nu pågår en upphandling av busstrafiken på Gotland. Resultatet riskerar att bli en veritabel kostnadsbomb som drabbar skattebetalarna i Region Gotland. Men sannolikt hamnar notan delvis också hos resenärerna i form av höjda biljettpriser. Alternativt hotas kollektivtrafiken av kraftiga nerskärningar för att regionen ska klara sin ekonomi. Det kommer inte att lyfta kollektivtrafiken på Gotland från dess jumboplacering på Svensk Kollektivtrafiks kollektivtrafik- barometer.

Men konsekvenserna kan bli större än så. Och kostnadsbomben i kollektivtrafiken riskerar att brisera bara några månader efter att en oberoende analysgrupp inom Sveriges Kommuner och landsting (SKL) presenterat en larmrapport om Region Gotlands ekonomi. Där slås det fast att Region Gotland måste genomföra stora besparingar de kommande åren – besparingar på över 400 miljoner kronor.

Inom kollektivtrafiken är man på väg i rakt motsatt riktning.

Grundproblemet är att upphandlingen gäller ett trafikavtal på tre år, från sommaren 2020 till 2023. Sedan avser regionen att upphandla på tio år. Men på ett treårigt avtal finns det inga möjligheter för ett bussbolag att göra vettiga avskrivningar på vagnparken eller andra investeringar. Det företag som vinner det treåriga avtalet är ju inte garanterat att vinna nästa upphandling.

Problemet viftas undan av ansvariga på Region Gotland.

”Anbudsgivaren får göra en analys och ta en affärsrisk med vetskapen att det kommer en lång avtalsperiod i nästa upphandling”, sa således regionens projektledare för upphandlingen, Birgitta Lidman, nyligen i Gotlands Allehanda.

I klartext uppmanar hon bussföretag som vill vara med i upphandlingen att chansa på att de kan vinna även nästa trots att ingen idag vet hur den kommer att vara upplagd. Hur många företagsledningar är beredda att chansa så med sitt företags och sina aktieägares pengar och framtid?

Prislappen växer
Varje affärsrisk har en prislapp. Ju större risk, desto större prislapp. Så enkelt fungerar det.

Inte blir det bättre av att regionen i upphandlingen inte har med några av de index för exempelvis drivmedel som branschen gemensamt rekommenderar. Frånvaron av en rejäl, transparant indexreglering är en mycket stor affärsrisk. Att avtalsperioden är kort eliminerar inte risken. Mycket kan hända med till exempel drivmedelspriserna, även på kort sikt. Och prislappen för affärsrisken blir större.

Ursprungligen beslutade politikerna i regionstyrelsen att busstrafiken i nästa avtal skulle vara fossilfri. Ett både rimligt och bra beslut som öppnade för att bussföretagen skulle kunna välja den mest lämpade tekniken. På S-initiativ gjordes så busstrafiken om till en del av den gotländska jordbrukspolitiken och kravet i upphandlingen blev att 70 procent av bussarna ska köras på biogas, de övriga på valfritt men fossilfritt drivmedel.

Det innebär att cirka 50 biogasbussar måste in i trafik på Gotland nästa sommar. Idag finns fem i Visbys stadstrafik. Med tanke på att en biogasbuss kostar i runda tal 400 000 kronor mer än en konventionell buss ökar affärsrisken för bussföretagen i upphandlingen ännu mer. De vet ju inte om de kan ta hem nästa avtal. Inte heller om de kan hitta en ekonomiskt vettig marknad för sina biogasbussar om nästa avtal erövras av någon annan. Även om ett annat företag skulle vara berett att då köpa de tre år gamla bussarna skulle köparen ha trumf på hand när det gäller priset. Affärsrisken ökar, och med den prislappen.

Men det handlar inte bara om att det bussföretag som vinner den nu pågående upphandlingen måste skaka fram 50 gasdrivna klass 2-bussar. Det måste också vara relativt nya bussar, även om Region Gotland inte ställer några krav när det gäller bussarnas maxålder.

Regionen kräver nämligen att ”bussar över 3,5 ton och övriga fordon ska minst uppfylla emissionskraven motsvarande EURO V. Vid nyanskaffning ska fordonen uppfylla minst emissionskraven motsvarande EURO VI.” Och eftersom det i praktiken handlar om en nyanskaffning av bussar måste de, även om de är begagnade, klara Euro VI.

Hur det sedan ska gå till att på ett bräde få fram 50 begagnade, Euro VI-klassade biogasdrivna klass 2-bussar är en fråga som tål att ställas. Möjligen, men långt ifrån säkert, skulle något av storföretagen i landet kunna få fram erforderligt antal. Däremot knappast de lokala bussföretagen på Gotland.

Den korta avtalstiden utesluter också effektivt en elektrifiering av stadsbussarna i Visby. En sådan skulle betyda mycket för den historiska staden som även storleksmässigt är väl lämpad för elbussar. Men elbussar är en stor investering, även om de är betydligt billigare i drift än gasbussar eller dieselbussar. Eftersom just investeringen är så stor lär ingen operatör vara villig att göra den på ett treårigt avtal.

Vad händer med konkurrensen på lång sikt om de lokala bussföretagen slås ut? Och med turistnäringen på Gotland? foto: Ulo Maasing.

Konkurrens nu och i framtiden
Konkurrensen ska givetvis vara fri. Men man ska vara medveten om att de krav som regionen ställer missgynnar de lokala bussföretagen och gynnar storföretag som kan flytta bussar runt om i landet. Det är värt att fråga sig vilka konsekvenserna blir om de lokala bussföretagen slås ut.

Hur kommer konkurrensen att vara i framtida upphandlingar om exempelvis ett enda storföretag tar hem både linjetrafiken och den särskilda kollektivtrafiken, alltså skolskjutsarna?

Bornholm har stora likheter med Gotland när det gäller kollektivtrafiken. Redan för många år sedan insåg man där att det gällde att skydda sig mot en sådan utveckling genom att i upphandlingarna bygga in hinder för att en enda aktör skulle ta över all trafik på ön. Konkurrensen skulle säkras även på lång sikt. På Gotland tycks de ansvariga inte ha tänkt så långt.

Om de lokala bussbolagen skulle slås ut kan den för Gotland så viktiga turismen också få bekymmer. De lokala bussbolagen skulle knappast kunna hålla samma kapacitet när det gäller turistbussar som idag. Och det är långt ifrån säkert att ett storföretag som tar över all kollektivtrafik på Gotland skulle vara redo att även investera i en vagnpark för turismen.

Illa hanterat
Att Region Gotland har manövrerat sig in i en läge där kollektivtrafiken riskerar att bli både mycket dyrare och sämre beror på att man under en längre tid har hanterat kollektivtrafiken illa.

En gång var det tänkt att dagens upphandling av busstrafik skulle inledas tidigare och ha en längre avtalsperiod. Men sedan kom regionen på att man inte visste hur gotlänningarnas resbehov och resvanor ser ut. Då inledde man en resvaneundersökning bland 2 000 gotlänningar – och i avvaktan på den fick upphandlingen vänta.

Det nuvarande avtalet om linjetrafiken går ut nästa sommar men skulle kunnat förlängas ett år. Skolskjutsavtalet skulle kunnat förlängas till 2022. Därefter måste en ny upphandling ske. Denna skulle kunna gälla ett längre avtal, men regionen vill ha möjlighet att anpassa trafiken efter vad som kommer fram i resvaneundersökningen, men det hinns inte med till nästa sommar.

Regionen hade alltså möjlighet att utan problem förlänga de nuvarande avtalen. Det skulle ha gett regionen möjlighet att göra sin resvaneundersökning och utan stress arbeta fram ett väl underbyggt och bra upphandlingsunderlag för ett avtal på 8 – 10 år. Men istället valde man en synnerligen kostnadsdrivande väg.

Det gör upphandlingen på Gotland än märkligare.

Om ekonomin sedan tillåter en framtida utveckling av kollektivtrafiken på ön är en annan fråga.

Till det kommer att tidsmarginalerna i upphandlingen är mycket snäva, vilket  kan ställa till det ytterligare. Om upphandlingen blir föremål för överprövningar riskerar regionen en mycket besvärlig sits när det gäller kollektivtrafiken.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)