Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Rapport: Varje ny elbuss viktig för miljömålen

Varje ny elbuss är viktig för att miljömålen ska nås enligt en ny rapport på uppdrag från Energimyndigheten och Trafikverket. Foto: Ulo Maasing.

För Sveriges del kommer varje ny elbuss spela en stor roll för att nå målet om fossilfria transporter. Det konstaterar en ny rapport om erfarenheterna från elbussar i svenska och nordiska städer. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket. Syftet med rapporten är att öka de regionala kollektivtrafikmyndigheternas, kommunernas och trafikföretagens kunskaper kring elektriskt drivna bussar och dess laddinfrastruktur.

Rapporten, som kan laddas ner här, behandlar såväl fordonen som laddinfrastruktur, batterier, säkerhetsfrågor, miljöaspekter, kostnader och frågor kring upphandlingar och trafikavtal.

Rapporten slår fasat att i Sverige är stora delar av bussflottan nästan fossilfri. I vissa regioner har fossilfrihet redan uppnåtts. Internationellt är det unikt och innebär också att avskaffande av fossila drivmedel inte är ett argument för införande av elbussar.

Däremot finns det utmaningar som kvarstår när det gäller exempelvis hållbara stadsmiljöer, attraktivare kollektivtrafik, energieffektivisering och andra samhällsekonomiska effekter som elbussar skulle kunna bidra positivt till, konstaterar rapporten. Dessutom kan elektrifiering av busstrafiken frigöra biodrivmedel för andra syften i klimatomställningen. På långt sikt kan
elektrifiering av busstrafik minska kostnader, efter att infrastrukturen etablerats och stordriftsfördelar åstadkommits, slår rapporten fast.

Globalt ökar också antalet elbussar. De flesta finns i Kina, som står för mer än 90 procent av den totala elbussflottan. I Sverige finns i dagsläget omkring 134 elbussar, en ökning med 42 procent sedan december 2018, och antalet förväntas öka ytterligare. Swecos energikonsult Maria Xylia, som har sammanställt rapporten, förutspår en betydande roll för elbussen i framtidens kollektivtrafik.

– Eftersom bussar kör långt och länge i jämförelse med till exempel bilar kommer varje ny elbuss att spela en stor roll på vägen mot målet för fossilfria transporter, säger hon.

Enligt Maria Xylia är erfarenheterna av elbussar från nordiska städer övervägande positiva. Rapporten, som i första hand vänder sig till kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och trafikföretag, visar att det finns en långsiktig lönsamhet. Även om årskostnaderna för en elbuss är något högre än för en HVO- eller biogasbuss, minskar energikostnaderna för drift betydligt med elbussar. Samtidigt blir infrastrukturkostnaderna på årsbasis låga på grund av de långa avskrivningstiderna.

Möjligheten till lönsamhet har också stor betydelse med tanke på ökade kostnader för kollektivtrafik samt ökade behov av tillgänglighet i städer med krav på minskad biltrafik.

– De positiva samhällsekonomiska effekterna bör inte förbises, inte heller potentialen att använda busstrafik som ett gott exempel som kan följas av andra delar av transportsektorn, säger Maria.

Trots branschens engagemang och intresse finns utmaningar för elbussarnas framtid. Det handlar främst om utrymmesbrist i depåer och i innerstaden, effektbehov och potentiell brist på tillgänglig elnätskapacitet, samt tidskrävande processer för att få bygglov.

– Generellt anses elbussar attraktiva att köra och åka med. En gemensam lärdom utifrån elbussprojekt i Sverige är att tidigt och nära samarbete mellan de olika inblandade aktörerna är ett vinnande koncept.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)