Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sweco’

Nytt resecentrum byggs i Bollnäs

Nu har bygget av ett nytt resecentrum i Bollnäs inletts. Bakgrunden är ett förväntat högre tryck på resande med kollektivtrafik. Det nya resecentrat ligger i anslutning till det nuvarande och samlar buss samt lokal- och regionaltåg på ett och samma ställe så att det ska vara enkelt för resenärer att byta mellan olika färdmedel.

Rapport: Varje ny elbuss viktig för miljömålen

För Sveriges del kommer varje ny elbuss spela en stor roll för att nå målet om fossilfria transporter. Det konstaterar en ny rapport om erfarenheterna från elbussar i svenska och nordiska städer. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket. Syftet med rapporten är att öka de regionala kollektivtrafikmyndigheternas, kommunernas och trafikföretagens kunskaper kring elektriskt drivna bussar och dess laddinfrastruktur.

Möjligt elektrifiera alla lokala transporter till 2030

Göteborg kan liksom många andra svenska städer elektrifiera alla lokala transporter till år 2030. Men omställningen går alldeles för långsamt. Utsläppen från vägtrafiken minskar inte tillräckligt snabbt för att de nationella klimatmålen ska nås till år 2030. Det visar en ny gemensam studie från Göteborg Energi, ABB, AB Volvo, Sweco, Vattenfall och Volvo Cars.

Chalmersstudenter i topp i tävling om framtidens kollektivtrafik

Två arkitektstuderande vid Chalmers i Göteborg, Yupeng Lian och Thianhai Lin, vann förstapriset när idétävlingen Framtidens kollektiva resande avgjordes på tisdagen. Tävlingen arrangerades av Volvo Bussar tillsammans med konsultföretaget Sweco och var öppen för studerande vid samtliga landets arkitektskolor. På tisdagen delades priset till de tre vinnande bidragen ut i Stockholm. Totalt hade juryn 17 bidrag att ta ställning till.

Idétävling om framtidens kollektivresande

Elbussar som är tysta och avgasfria öppnar för helt nya möjligheter för planeringen av framtidens städer. Men hur ska det användas för att skapa attraktiva miljöer för resenärerna? Det är frågor som tas upp i en ny idétävling om framtidens kollektivresande och hur det påverkar våra städer. Tävlingen riktar sig till blivande arkitekter i Sverige. Bakom den står konsultföretaget Sweco och Volvo Bussar.

Erfaren kollektivtrafikkvinna tar över Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafiks styrelse har utsett Helena Leufstadius till ny vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Hon kommer närmast från Sweco, där hon i nästan 5 år varit expertkonsult. Innan dess har Helena Leufstadius haft en rad nyckelpositioner i kollektivtrafikbranschen, bland annat vd för Västtrafik Sjuhärad, vd för Upplands Lokaltrafik och avtalschef på SJ AB.

Experter slår fast: Marknadsöppningen fungerar inte

Den marknadsöppning i kollektivtrafiken som var ett av syftena med den nya kollektivtrafiklagen fungerar inte som lagstiftaren hade tänkt. Kunskapen om vad som är bra eller dåligt med stora eller små avtal är obefintlig. I busstrafiken är det genomsnittliga incitamentet i incitamentsavtalen mycket blygsamt. Det slog experter fast vid ett stort seminarium som myndigheten Trafikanalys höll i Stockholm på tisdagen när man höll sin årliga marknadsöppningsdag.

Ledare: Vart tog marknaden vägen?

Infrastrukturministern teg om sin stora reform. Det säger allt om hur det har gått med marknadsöppningen inom kollektivtrafiken. I synnerhet när det gäller busstrafiken. Ett drygt år efter det att den nya kollektivtrafiklagen införts har just inget hänt. Resenärernas valfrihet har inte ökat. Kundinriktningen har inte ökat. Det som har ökat är istället den upphandlade trafiken. I själva verket har marknadsöppningen blivit en marknadsstängning.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)