Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bättre trafik behöver inte kosta miljarder

Busstrafiken i Stockholm kan förbättras radikalt, hävdar Jonas Eliasson som är en av landets ledande transportforskare. Foto: Stockholms Handelskammare.

Att åstadkomma betydande förbättringar av trafiken i Stockholm behöver inte kosta miljarder. Det går att på ett kostnadseffektivt sätt rycka upp det nuvarande trafiksystemet, trimma och förbättra det. Det hävdar en av landets ledande transportforskare, Jonas Eliasson, i en rapport som släpps i veckan. I rapporten presenterar Eliasson flera åtgärder som gäller busstrafiken och övrig kollektivtrafik i Storstockholm. Bland annat hävdar han att busstrafiken i Storstockholm kan förbättras radikalt.

Jonas Eliasson är gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet, ordförande för Ingenjörsvetenskapsakademins samhällsbyggnadsavdelning, och tidigare professor i transportsystemanalys vid KTH.

på uppdrag av Stockholms Handelskammare har han tagit fram en rapport, ett Chamber Policy Paper, med fokus på transportsystemets förmåga att skapa tillgänglighet och relevanta åtgärder för att utveckla och förstärka systemet. Eliasson lyfter fram sex strategier och nio konkreta åtgärder. Ett antal av dessa har direkt koppling till kollektivtrafiken.,

Bland annat slår Jonas Eliasson fast att kollektivtrafikens största utmaning nästa decennium är att prioritera. De senaste 20 åren har kostnader, biljettpriser och skattebidrag nästan fördubblats. För att ha råd att förbättra kollektivtrafiken, och att trafikera de många nya investeringarna, så måste prioriteringsmetoderna bli smartare och mer transparenta, skriver han.

Han betonar att det är viktigt att säkra framkomligheten på det primära vägnätet. I Stockholms innerstad, skriver Eliasson, måste många funktioner och trafikslag rymmas, och allt får inte plats på varje gata. Därför behöver man bestämma vad olika gators huvudfunktioner ska vara. Buss-, cykel- och biltrafik bör ha utpekade primära nät, som bara delvis kan överlappa för att det ska fungera väl.

Faller mellan stolarna
I Stockholm, liksom i landet i övrigt, är ansvaret för infrastruktur och kollektivtrafik uppdelat mellan staten, kommunerna och landstinget.

Jonas Eliasson varnar för att den här uppdelningen gör att vissa bra projekt faller mellan stolarna. Det bör lösas genom länsplanefinansiering och att kommunerna i högre grad medfinansierar projekt i andra kommuner, rekommenderar han.

Gatuarbeten har de senaste åren skapat stora problem för busstrafikens framkomlighet. Inför en trafikstörningsavgift, föreslår Jonas Eliasson. Foto: Ulo Maasing.

Bland de konkreta åtgärder som Jonas Eliasson föreslår är en smartare taxa i kollektivtrafiken. Det skulle gör att kollektivtrafikens kapacitet och resurser utnyttjades effektivare.

– Kostnaderna för kollektivtrafikresor är till hälften subventionerade med skattemedel, men subventionsgraden varierar kraftigt: i länets yttre delar är kollektivtrafikresor subventionerade ungefär tio gånger så mycket som i de inre delarna, vilket tenderar att glesa ut bebyggelsen. En smartare kollektivtrafiktaxa skulle inte ha negativa fördelningseffekter, heter det i rapporten.

Där skriver Jonas Eliasson även att busstrafiken kan förbättras radikalt genom bland annat bättre information, trafikstyrning och prioritering. BRT-linjer har stor potential, särskilt i ytterstaden, framhåller han.

I sina förslag skriver Eliasson också att kommunerna bör få möjlighet att övervaka och beivra enkla men viktiga trafikregleringar. Han tar också upp de gatuarbeten med mera som har blivit ett stort problem, inte minst för busstrafiken i Stockholm. Inför en trafikstörningsavgift, föreslår Jonas Eliasson.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)