Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘framkomlighet’

Bristande framkomlighet för bussar kan bli miljardsmäll

Att förbättra framkomligheten för den kollektivtrafik som körs med buss skulle ge dramatiskt minskade kostnader för trafiken, samtidigt som intäkterna ökar. Totalt handlar det om 800 miljoner om året. Om den negativa utvecklingen för framkomligheten fortsätter kommer ökade kostnader och minskade intäkter att fördyra busstrafiken med över en miljard. Det framgår av den framkomlighetsrapport som bussföretaget Nobina och konsultföretaget Tyréns presenterade på onsdagen i samband med Transportforum i Linköping som pågår just nu.

Färre p-platser ger snabbare bussar

Två av stombusslinjerna i Stockholms innerstad ska snabbas upp. Hjälpmedlen är fler busskörfält och färre parkeringplatser för bilar, rapporterar Sveriges Radio P4 Stockholm. Det är de två stombusslinjerna 2 och 3 som ska kunna ta sig fram snabbare i trafiken. Prislappen för staden landar på 23 miljoner kronor.

Dörrarna öppnas på mesta busslinjen

Från sensommaren ska det bli möjligt att stiga på landets mest belastade busslinje genom alla dörrar. Det är stombusslinje 4 i Stockholm som varje dag normalt har mer än 60 000 påstigande resenärer. I augusti inleder SL försök med att öppna alla dörrar på ledbussarna på linjen för påstigning. Syftet är att korta restiderna och förbättra regulariteten, alltså att bussarna håller tidtabellerna och inte klumpar ihop sig på linjen som inte sällan sker idag. Försöket pågår några år.

Körigt i Skellefteå

Bristande framkomlighet är inte bara ett storstadsproblem. Dålig framkomlighet för busstrafiken gör att det kommunägda bussföretaget Skellefteå Buss nu tvingas be resenärerna om ursäkt för att man inte klarar tidtabellerna under rusningstid. Resenärerna uppmanas dessutom att om möjligt undvika att resa under trafiktopparna.

Bussföretag: Gränsen är nådd – ekvationen går inte ihop

Bussförare som kör turister och andra besökare i Stockholm tvingas ibland släppa av sina resenärer långt ifrån resmål och hotell. I värsta fall tvingas de låta resenären kliva av där inte en hållplats finns. Ekvationen går inte ihop och gränsen har nåtts där branschen får allt svårare att leva upp till resenärernas förväntningar. Det skriver Pär Åkerberg, Sveriges Bussföretags avdelning Stockholm och Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag i en debattartikel i lokaltidningen Mitti i Stockholm.

Exmensarbeten om framkomlighet för bussar prisas

Framkomlighet för busstrafik är temat i två examensarbeten som belönas med 40 000 respektive 20 000 kronor. Det är K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik som skulle delat ut priset vid webbinariet ”Strategiska verktyg för ökad framkomlighet för busstrafik” på tisdgseftermiddagen.  Tekniska problem gjorde att webinariet har  fått skjutas upp till ett kommande datum. Vinnarna av branschens pris för bästa uppsats presenterar sina arbeten under webbinariet.

Örnkoll på flaskhalsar för bussar

Digitaliseringen har öppnat för trafikplanerare och andra att ha örnkoll på busstrafikens framkomlighet och hur den förändras under dygnet. Hur den påverkas av bilköer, trafikljus, fartgupp och så vidare. ”Förr samlade man in data manuellt, nu görs det digitalt. Det är en enorm skillnad. I vårt system har vi nu närmare sju miljarder observationer”, säger Eva-Marie Wenehed, trafikplanerare på konsultföretaget Tyréns som har utvecklat Flowmapper. Det är en unik webbaserad plattform för att analysera kollektivtrafikens framkomlighet. Färre förseningar, minskade utsläpp och lägre kostnader för trafiken är vinster med systemet, menar Tyréns.

Stombussar står stilla en fjärdedel av tiden

De blå stombussarna i Stockholms innerstad står stilla under ungefär en fjärdedel av den tid de är ute i trafik, trots kraftigt ökade satsningar på framkomlighet. Varje dag sker fler än 300 000 resor med de blå stombussarna i Stockholms län. Fler än hälften av resorna görs i innerstan. Det visar Region Stockholms stombussbokslut för 2019.

Fem åtgärder för ökat resande och minskade kostnader

Kollektivtrafikens utformning i städerna har nu kommit till den punkt där nya metoder och angreppssätt måste tillämpas eftersom marknaden blir allt mer mättad. Det betyder att mer av samma sak ger allt mindre. Många regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och operatörer ställer sig nu också frågan hur man kan nå nya kundgrupper och vilka åtgärder är effektivast. Det skriver Torbjörn Eriksson och Harald Höyem i den andra artikeln i vår nya serie Fokus utveckling.

Bättre framkomlighet för bussen mycket lönsamt

Förbättrad framkomlighet för busstrafiken är mycket lönsamt för samhället. Dessutom gör det kollektivtrafiken mer attraktiv och konkurrenskraftig, vilket i sin tur gör att fler väljer att åka buss istället för bil. Det visar en ny studie som presenterades på torsdagsförmiddagen och som behandlar framkomlighetsproblem för busstrafiken och olika åtgärder för att förbättra framkomligheten. För varje åtgärd har studien också räknat ut den samhällsekonomiska nyttan. Och det handlar om stora pengar årligen för en enskild linje.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)