Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Trycket lättar på elnäten

Elektrifieringen av busstrafiken i södra Skåne (som här i Malmö) eller i Storstockholm hotas inte längre av elbrist. Foto: Ulo Maasing.

Samtidigt som elektrifieringen av busstrafiken nu har har börjat ta fart har flera regioner i landet hotats av akut elbrist. Nu är hotet avvärjt, i alla fall på relativt kort sikt – i Skåne även på längre sikt.

I Skåne har regeringen och E.on enats om en lösning som innebär en kapacitetsökning genom att Heleneholmsverket, ett kraftvärmeverk i Malmö) ska användas som kapacitetsreserv, projektet SWITCH bistår med en optimering av energianvändningen i näten samt att Svenska Kraftnät har tagit fram en temporär lösning som stöttar upp i situationer av akut kapacitetsbrist. Detta innebär att de nu kända behoven av nyanslutningar kan genomföras, fram till 2024 då stamnäten till Södra Sverige är utbyggda.

SWITCH är en marknadsplats för handel med effekt inom ramen för EU-projektet CoordiNET. De kunder som är anslutna till SWITCH kan sänka sin förbrukning när det finns brist i näten eller höja sin elproduktion när det finns behov för det. Tack vare det kan energianvändningen i näten optimeras.

Kommunledningen i Malmö välkomnar uppgörelsen mellan regeringen och E.on, bland annat med tanke på elektrifieringen av busstrafiken. De eldrivna bussarna och andra delningstjänster för transport väntas öka kraftigt de närmaste åren.

– Malmö växer mest bland landets storstäder. Då måste alla kunna vara säkra på att elen räcker till. Jag är nöjd med att parterna har gjort upp för att regionen ska kunna växa på ett hållbart och långsiktigt sätt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh(S), kommunstyrelsens ordförande.

Energiminister Anders Ygeman(S) hann på fredagen inte bara med att skriva under en uppgörelse med E.on i Skåne, utan också med energileverantören Ellevio i Stockholm. Enligt Ellevio innebär uppgörelsen att det akuta problemet med kapacitetsbrist i statliga stamnätet i Stockholmsregionen har avvärjts.

– Den mest akuta krisen kan anses avblåst. Dialogen med regeringen lägger dessutom grunden för att fortsätta lösa de långsiktiga kapacitetsutmaningarna, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Kapacitetsproblemen i Stockholmsområdet blev akuta under våren. De består i att efterfrågan på eleffekt i Stockholm ökar mer än vad Svenska kraftnät klarar av att leverera, samtidigt som den lokala elproduktionen är på väg att försvinna. Konsekvenserna riskerade att stoppa Stockholms utveckling mot en elektrifierad, digitaliserad, fossilfri och hållbar stad.

Den lösning som Ellevio och regeringen nu kommit fram till möjliggör fortsatt elproduktion i Stockholm Exergis kraftvärmeverk i Värtan. Den lokala elproduktionen kommer därmed att täcka elbehovet i Stockholm under de närmaste åren.

– Jag vill understryka att det här är en lösning på en akut situation, ett första steg. Det finns stora behov framåt, men vi ser positivt på nästa steg och en fortsatt konstruktiv diskussion med regeringen, säger Johan Lindehag.

Regeringen och energibranschen har även kommit överens om finansieringen i nya elnät i Storstockholm.

Samtidigt som socialdemokraterna i Stockholms stadshus applåderar uppgörelsen, får den kritik av Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr(M).

– Tyvärr är detta inte tillräckligt. Jag förutsätter att regeringen kommer med ytterligare, långsiktiga lösningar, säger hon.

Som vi tidigare rapporterat gav regeringen på torsdagen i uppdrag till Energimarknadsinspektionen att analysera situationen och komma med förslag till åtgärder på hur kapacitetsproblemen ska tacklas, något som Sveriges Bussföretag applåderat.

Regeringen har också i veckan gett länsstyrelserna i Skåne, Stockholms, Västra Götalands och Uppsala län i uppdrag att, utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv, analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning i respektive region. Syftet är att finna möjligheter till bättre samordning mellan regionala och lokala aktörer som kan bidra till en mer effektiv nätförsörjning.

Senast den 7 augusti nästa år ska länsstyrelserna redovisa resultatet av sina analyser.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)