Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Praktskandal: ”Allvarliga brister i Dalarnas kollektivtrafikförvaltning kostar 50 – 100 miljoner”

Servicereseskandalen i Dalarna kostar skattebetalarna 50 – 100 miljoner kronor.

Felaktigt handhavande av IT-system har gjort att leverantörer har gjort att leverantörer av servicetrafiken i Dalarna under två år har fått 50 – 100 miljoner kronor för mycket under två år. Dessutom finns det allvarliga brister i arbetsmiljön i kollektivtrafikförvaltningen i Region Dalarna. Det visar den fördjupade externa revision av kollektivtrafikförvaltningen som på tisdagen överlämnades till ledningen för Region Dalarna.

Det var i oktober 2019 som regiondirektören Stikå Mjöberg fick tips om felaktigheter på kollektivtrafikförvaltningen som innebar att kollektivtrafikförvaltningen inom Region Dalarna under en rad år kunde ha betalat ut så mycket som tio miljoner kronor för mycket till trafikföretag. De misstänkt felaktiga utbetalningarna avslöjades i en preliminär, extern revisionsrapport från KPMG.

Nu har KPMG kommit med en fördjupad utredning och det är denna som på tisdagen lämnades över till Region Dalarnas ledning.

Regiondirektören tillsatte då i samråd med regionstyrelsens ordförande en extern revision av verksamheten vid kollektivtrafikförvaltningen.

Den externa revisonen indikerade brister i den interna kontrollen och styrningen inom kollektivtrafikförvaltningen, samt sannolika jävsförhållanden. Region Dalarna gjorde då en polisanmälan om misstänkt trolöshet mot huvudman, samt beställde en fördjupad extern revision som nu är klar.

– Revisionen visar på bristande kompetens i handhavandet av skattebetalarnas pengar och bristande ansvarstagande. Vi ser mycket allvarligt på det som skett och har redan vidtagit samt kommer vidta ytterligare åtgärder, säger Ulf Berg (M), ordförande i regionstyrelsen.

50 – 100 miljoner
Den fördjupade externa revisionen visar på en rad allvarliga brister i kollektivtrafikförvaltningen:

Region Dalarna har betalat för höga kostnader för servicetrafiken, preliminärt mellan 50-100 miljoner kronor under två år, vilket beror på felaktigt handhavande av it-system. Leverantörer har fått betalningar för resor som inte har utförts.

Förvaltningsledningen har känt till jävsförhållande, utan att vidta åtgärder.

– Det verkar ha funnits en hel del svågerpolitik och att man anställt nära och kära, säger Ulf Berg.

Allvarliga brister i arbetsmiljö, bland annat indikationer om kränkande särbehandling.

– Bristerna i arbetsmiljön är oacceptabla. Därför har vi nu kopplat in företagshälsan för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör, Region Dalarna.

I mitten av december polisanmälde också Region Dalarna kollektivtrafikförvaltningen sedan en extern revisionsrapport hade slagit larm om att förvaltningen har betalat alltför hög ersättning till leverantörer. En person är skäligen misstänkt för grov trolöshet mot huvudman. Förundersöknignen pågår alltjämt.

Samtidigt beställde regionledningen den fördjupade, utomstående revisionen i ärendet.

Bengt Benjaminsson avgick som förvaltningschef och chef för Dalatrafik den 5 februari. Foto: Paula Isaksson.

Arbetsbefriades
I samband med det arbetsbefriades tre chefer på kollektivtrafikförvaltningen i Dalarna. Karin Stikå Mjöberg, regiondifrektör i Region Dalarna, gick då in som tillförordnad förvaltningschef på kollektivtrafikförvaltningen och Mattias Ahlström gick in som tillförordnad trafikchef.

En av de personer som arbetsbefriades var förvaltningschefen och vd:n för Dalatrafik, Bengt Benjaminsson. De 5 februari i år lämnade han sina poster med ett avgångsvederlag motsvarande en årslön, omkring en miljon kronor.

Den 11 december beslutade kollektivtrafiknämnden också:

Förvaltningschefen uppdras att skyndsamt utreda och vidta lämpliga åtgärder i anledning av de allvarliga arbetsmiljöproblem som KMPG rapporterat i syftet att undanröja eller minimera riskerna för ohälsa.

Förvaltningschefen uppdras att skyndsamt vidta föreslagna åtgärder som identifierats av KPMG som brister i SAM3001 för att säkerställa att transportörsbetalningarna blir korrekta.

Förvaltningschefen uppdras att säkerställa rutiner för ledning, styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten.

Förvaltningschefen uppdras att säkerställa att all personal får kännedom om regionens Antikorruptionspolicy samt riktlinjer för att motverka mutor, korruption och jäv.

Förvaltningschefen säkerställer och ansvarar för att efterlevnad sker.

Förvaltningschefen uppdras att upprätta förslag till yttrande till regionens revisorer i anledning av granskning av avtalskontroll i kollektivtrafiken senast 2020-03-20.

Förvaltningschefen uppdras att göra en översyn av de tilläggsavtal som tillkommit efter trafikavtalens (huvudavtalen) tecknande och vidta de åtgärder som bedöms erforderliga.

Tillsvidare fortsätter Karin Stikå Mjöberg som tillförordnad förvaltningschef och Joakim Bergman som tillförordnad biträdande förvaltningschef. Rekryteringen av en ny förvaltningschef för kollektivtrafikförvaltningen har inletts.

Taggat som: , ,

1 kommentar »

  1. Det är helt orimligt att taxibolagen som utfört dessa tjänster fått 50-100 msek för trafik som ej utförts. Det borde inneburit stora vinster för taxibolagen, något som inte redovisats 2018 iaf. De fordon som tidigare körts som avropsfordon har enligt uppgift lagts till i befintligt avtal vilket ger en ökad kostnad för fasta fordon (utan uppdrag) men med en lägre kostnad när de används. Kan det vara så att KPMG inte tagit med detta i utvärderingen?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)