Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

EU samordnar reserestriktioner – ”Bra men otillräckligt”

En svensk turistbuss utanför Martin Gropiusbyggnaden i Berlin innan pandemin. Foto: Ulo Maasing.

EU-länderna enades på tisdagen om en bättre samordning av sina åtgärder och reserestriktioner till följd av covid-19-pandemin. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar beslutet som ett steg i rätt riktning. Men samtidigt anser man att Europeiska rådets beslut idag är otillräckligt. ”Turistbussföretagen står redo att genomföra resor på ett ansvarsfullt sätt men det finns i dagsläget alldeles för stor osäkerhet kring om det överhuvudtaget är möjligt att komma ut i Europa. Bussbranschen är helt beroende av en tydlig och långsiktig harmonisering för att kunna återstarta verksamheten”, säger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

För alla som behöver resa oavsett om transporten sker med flyg, buss, bil, färja eller tåg är dagens beslut välkommet, menar Transportföretagen. Att minska smittspridningen är självklart avgörande men för att möjliggöra säkra resor måste myndigheter och transportbranschen nu arbeta tillsammans. Även om coronaviruset finns kvar i samhället under en tid framöver kommer vi att behöva resa till andra länder, skriver Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

– Turistbussföretagen står redo att genomföra resor på ett ansvarsfullt sätt men det finns i dagsläget alldeles för stor osäkerhet kring om det överhuvudtaget är möjligt att komma ut i Europa. Bussbranschen är helt beroende av en tydlig och långsiktig harmonisering för att kunna återstarta verksamheten, eftersom vi ofta passerar genom flera länder under en och samma resa, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

– Resenärerna måste kunna känna sig trygga i att boka resor med framförhållning utan att det finns risk att de ställs in på grund av krångliga och plötsligt införda inreseregler.

Enligt EU-ländernas överenskommelse på tisdagen ska ska restriktioner och gränshinder i syfte att minska smittspridningen vara proportionerliga och icke-diskriminerande och dessutom avskaffas så snart som den epidemiologiska situationen tillåter detta. För att skapa en gemensam europeisk bild av situationen föreslås gemensamma kriterier och kartläggning av smittspridningen i EU:s medlemsstater som ska kodas i färgerna grönt, orange och rött.

– Det är glädjande att EU:s medlemsstater nu tar ett första litet steg för att öppna upp Europa. Men beslutet kommer mycket sent och är alldeles för försiktigt. Den samlade europeiska flygnäringen kräver betydligt mer kraftfulla åtgärder. När stater beslutade om stängda gränser och obligatorisk karantän slog de nästan ut en hel bransch och nu måste vi få igång resandet igen. Ytterst handlar det om förtroende och tillit hos allmänheten för att transportera sig. Och för att återskapa förtroendet bland resenärerna krävs förutsägbarhet. Jag hoppas att dagens beslut kan bidra till detta, men mycket mer behövs, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen – Flyg.

– Europas totala nedstängning var en panikåtgärd. Nu krävs en organiserad och gemensam process för att hantera både samhällsekonomin och smittskydd parallellt, annars går vi mot en ännu större kris än vi ser idag. Flyget tar ansvar för ett säkert resande med en omfattande gemensam branschstandard som resenärerna möter oavsett om de reser från Arlanda eller Frankfurt. Men trots detta har passagerarsiffrorna vänt ner under hösten på grund av staternas oförmåga att samordna sig. Sveriges regering måste vara en aktiv röst för mer öppenhet. Jag hoppas att vi nu kan bygga vidare med ett testsystem som möjliggör fler resor i EU samt till övriga världen, säger Fredrik Kämpfe.

Europeiska rådet enades på tisdagen om rekommendationer för mer enhetlighet när det gäller reserestriktioner på grund av covid-19-pandemin. Foto: Ulo Maasing.

Det här är Europeiska rådets rekommendation i korthet:

Varje vecka bör medlemsländerna förse Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) med tillgängliga uppgifter om följande kriterier:

Antalet nyanmälda fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna;
Antalet test per 100 000 invånare som utförts den senaste veckan (testfrekvens);
Andelen positiva testresultat i procent av de tester som utförts den senaste veckan (andel som testar positivt).

På grundval av dessa uppgifter bör ECDC varje vecka offentliggöra en karta över EU:s medlemsländer, indelad i regioner, för att stödja medlemsländerna i deras beslutsfattande. Områdena ska markeras med följande färger:

Grönt om antalet bekräftade fall under en 14-dagarsperiod är mindre än 25 per 100 000 invånare och andelen som testar positivt är lägre än 4 %;
Orange om antalet bekräftade fall under en 14-dagarsperiod är mindre än 50 per 100 000 invånare men andelen som testar positivt är minst 4 %, eller om antalet bekräftade fall under en 14-dagarsperiod är mellan 25 och 150 per 100 000 invånare och andelen som testar positivt är lägre än 4 %;
Rött om antalet bekräftade fall under en 14-dagarsperiod är minst 50 per 100 000 invånare och andelen som testar positivt är minst 4 %, eller om antalet bekräftade fall under en 14-dagarsperiod är över 150 per 100 000 invånare
Grått om det inte finns tillräckligt med information eller om testfrekvensen är 300 eller färre.

Rörligheten mellan gröna områden bör inte begränsas. Däremot kan restriktioner förekomma när det gäller orange och röda områden, men länderna bör agera på ett proportionerligt sätt. De kan införa inskränkningar och kräva att personer som anländer från ett område som klassificerats som annat än grönt ska sitta i karantän eller göra ett test efter ankomsten. Detta test kan ersättas av ett test som görs före ankomsten.

Europeiska rådets rekommendation är inte juridiskt bindande, utan det är fortfarande medlemsländernas ansvar att besluta om man ska införa inskränkningar i den fria rörligheten för att skydda folkhälsan.

Taggat som: , , , , , ,

Categorised in: Nyheter, Turism

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)