Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Svår brist på bussförare, mekaniker och trafikledare

Saknar många kollegor. Foto: Volvo.

Om inte bussföretagen lyckas rekrytera fler bussförare, mekaniker och trafikledare väntar samhällsekonomiska konsekvenser. Det konstaterar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, i en ny rapport – Tempen på bussbranschen. Rapporten visar att rekryteringsbehovet i branschen trots pandemin är fortsatt högt. Under perioden 2021 – 2023 behöver branschen rekrytera 4 700 medarbetare.

– Vi ser att det fortsatt kommer att behöva rekryteras ett mycket stort antal personer till bussbranschen trots den inverkan som pandemin har haft. När det kollektiva resandet vänder uppåt igen behöver företagen ha tillgång till personal för att klara samhällets och de enskilda resenärernas förväntningar och behov, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Enligt den nya rapporten Tempen på bussbranschen 2021 (klicka här) uppgår rekryteringsbehovet till totalt 4 700 personer. Av dessa är 4 100 bussförare, de övriga bussmekaniker och trafikledare.

År 2018 var rekryteringsbehovet 7 300 personer. Minskningen beror till stor del på den pågående pandemin, som har slagit hårt mot bussbranschen.

Samtidigt uppger bussföretagen att det är svårt att hitta arbetskraft.

Caj Luoma: Hälften av företagen i undersökningen har haft behov av att rekrytera bussförare under det senaste året.

– Hälften av företagen i undersökningen har haft behov av att rekrytera bussförare under det senaste året. Av dessa företag rapporterar fyra av tio att de haft svårigheter med rekryteringen. Bland anledningarna finns exempelvis svårigheter att hitta anställda med rätt yrkesutbildning eller språkkunskaper, säger Caj Luoma.

– Utbildningsinsatser är nyckelfaktorn för att rekryteringen ska kunna fortgå, vi vet också att branschen under pandemin har tappat anställda som har hittat till andra branscher och som inte kommer att återvända. Det finns med andra ord stora behov av att växla upp insatserna så att det kollektiva resandet inte drabbas av en kompetenskris.

Åtgärder
Svårigheterna för branschen att rekrytera medarbetare kan enligt Transportföretagen få samhällsekonomiska konsekvenser om turtätheten minskar eller turer ställs in. Transportföretagen visar på en rad exempel på vad som kan komma att hända: Möjligheterna till kollektivt resande påverkar var människor väljer att bo, arbeta och studera. Försämrade kommunikationer gör det svårare för lokala företag att anställa och försvårar exempelvis också för föreningsverksamhet, samtidigt som det även kan leda till minskad attraktivitet för kollektivt resande med högre miljöpåverkan som följd.

Ur rapporten:

4 av 10 företag som försökt rekrytera bussförare under det senaste året har upplevt svårigheter att hitta rätt kompetens.
Det sammanlagda rekryteringsbehovet i de tre yrkesgrupperna under 2021–2023 uppskattas till 4 700 personer.
Under kommande året avser branschen att rekrytera knappt 1 700 personer i de undersökta yrkesgrupperna.
Inom 1–3 år bedömer man att ytterligare 3 000 personer behöver rekryteras.

Transportföretagen föreslår en rad åtgärder i rapporten. Bland annat vill organisationen se en ökning av antalet platser inom vuxenutbildningen, bland annat en fortsatt och långsiktig utbyggnad av yrkesvux, samt bättre kvalitet på utbildningen.

Vidare vill Transportföretagen se en fortsatt offentlig stöttning, utveckling och implementering av valideringssystem integrerad körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan. Och en möjlighet till CSN-lån för att ta körkort kopplat till behörigheterna C och D.

– Vi är mycket glada över att regeringen nyligen hörsammade våra önskemål kring möjligheten till CSN-lån för att ta körkort, nu behöver vi motsvarande lösningar för tyngre körkortsbehörigheter. Samtidigt fortsätter kollektivtrafiken att vara en viktig arbetsgivare också när det kommer till utrikes födda. Genom fungerande arbetsmarknadsutbildningar och en fortsatt satsning på yrkesvux skapas möjligheter att tillfredsställa bussbranschens rekryteringsbehov, säger Caj Luoma.

Klicka här för att ladda ner rapporten från Transportföretagen.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)