Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Investmentbolag: ”Elektrifieringen viktig för investering i bussföretag”

Torborg Chetkovich har en lång bakgrund inom svensk kollektivtrafik. Idag är hon partner i den nordiska investeringsfonden CapMan Infra som nyligen köpte Finlands största bussföretag och som kastar blickarna på fler investeringsobjekt i transportbranschen. Foto: CapMan Infra / Elisabeth Tønnessen.

De senaste åren har nordisk kollektivtrafik, och framför allt busstrafik blivit högintressant för investmentbolag. Nyligen förvärvades Finlands största bussföretag, Koiviston Auto, av CapMan Infra, vilket vi tidigare rapporterat om. En rad andra svenska och nordiska trafikföretag har också köpts upp av investmentbolag, eller är på väg att göra det. Varför har bussbranschen blivit så intressant för investmentbolagen? Vi har intervjuat Torborg Chetkovich, partner i den nordiska investeringsfonden CapMan Infra och med årtionden av erfarenhet från den svenska kollektivtrafikbranschen, från buss och tåg till flyg.

– Elektrifieringen av kollektivtrafiken är en viktig faktor för oss när vi väljer var vi ska investera, säger Torborg Chetkovich när vi frågar henne om vad som ligger bakom CapMan Infras investering i Koiviston Auto.

– Den snabba elektrifiering som nu sker inom bussbranschen kräver mycket kapital och kunskap. Den ligger också helt i vår strategi att driva hållbar utveckling genom att investera i bolag som vi kan vara med och utveckla till ännu mer hållbara än de var den dag när vi steg in som

Investmentbolag på uppköpsrunda bland nordiska bussföretag

Ett av de svenska bussföretag som har förvärvats av investmentbolag är Connect Bus.

Det var tidigare i december som det blev offentligt att CapMan Infra hade köpt Finlands största bussbolag, familjeföretaget Koiviston Auto med cirka 1 000 bussar och omkring 2 300 medarbetare.

Ett annat investmentbolag, Basalt, vill genom ett nybildat svenskt dotterbolag köpa Nordens största bussföretag Nobina. KarlssonBuss och Connect Bus har det senaste året köpts av CBRE Investment, ett företag som också har förvärvat ett av Norges största trafikföretag, Torghatten. Genom sitt dotterbolag Trønderbilene kör Torghatten regionbusstrafik åt Länstrafiken Jämtland.

Gemensamt för de bussföretag som det senaste året har köpts av investmentbolag är att en stor del av deras verksamhet utgörs av upphandlad trafik.

CapMan Infra är en nordisk investeringsfond med ett team på tio personer baserade i Stockholm och Helsingfors och ingår som en del av det nordiska investmentbolaget CapMan.

ägare. Sedan är också vår förhoppning att fler människor ska välja att åka kollektivt och vilja bidra till att bygga ett hållbart samhälle.

Torborg Chetkovich pekar på att investeringen i bussbranschen inte är den första investering som CapMan Infra gör i kollektivtrafik. I Norge förvärvade man som sin allra första investering 2019 ett av de ledande färje- och expressbåtsrederierna, Norled. Investeringen gjordes tillsammans med ett annat investmentbolag, CBRE Caledon, som också har engagerat sig i nordisk kollektivtrafik.

– Där driver vi det gröna skiftet genom att elektrifiera flottan, men där har vi också byggt den första vätgasdrivna färjan i världen. 2019 hade Norled en elfärja, idag är det 16 stycken. Ser vi dessutom på de färjor som är under byggnation eller under konvertering från dieseldrift kommer Norled att om något år äga och operera 26 elfärjor. Norled vann även nyligen ett kontrakt som omfattar eldrift av expressbåtar.

På samma sätt vill CapMan Infra driva elektrifieringen inom den bussverksamhet som man nu har förvärvat.

– I Koiviston Auto har vi som strategiskt mål att sexfaldiga elbussflottan fram till 2026. Då kommer det att vara ett mer hållbart företag än idag, säger Torborg Chetkovich.

Kräver kapital
Innan hon tog steget in i investmentbranschen arbetade Torborg Chetkovich i olika roller under närmare 30 år med kollektivtrafik: SJ AB, Connex och Veolia Transport (som numera heter Transdev), MTR och det statliga flygplatsbolaget Swedavia. När hon tidigare var engagerad i bussbranschen talades det ofta om kollektivtrafik som en lågmarginalbransch med svag lönsamhet. Vad har hänt i branschen som gör att investerare nu är intresserade av den?

– Den gröna omställningen kräver väldigt mycket kapital. Vi ser på helheten, inte bara den direkt operativa delen av verksamheten. I och med att det både är en stor investering och en driftdel blir det normalt en bättre avkastning än om vi enbart hade fokuserat på drift, säger Torborg Chetkovich.

Hon avböjer dock att precisera vilken avkastningsnivå CapMan Infra vill ha på sina investeringar. Samtidigt pekar hon på att CapMan Infra inte enbart investerar i företag som arbetar med persontrafik. I Finland har man ett gemensam ägt bolag med Telia Company, Valokuitunen som bygger fibernät. CapMan Infra är också engagerade i två fjärrvärmeföretag i Norge respektive Finland.

– Glädjande nog ser många investerare idag inte bara på avkastningen utan man har också ett tydligt hållbarhetsperspektiv på sina investeringar. När vi etablerade CapMan Infra sa vi redan från dag ett att det för oss är viktigt att investera ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet är självfallet med som en del, men det är inte det enda. Vi styr också våra bolag utifrån miljömässiga, sociala och governanceperspektiv säger Torborg Chetkovich

”Glädjande nog ser många investerare idag inte bara på avkastningen utan man har också ett tydligt hållbarhetsperspektiv på sina investeringar”, säger Torborg Chetkovich. Foto: CapMan Infra.

Hållbarhet nödvändig
Hon medger dock att det är inom den miljömässiga hållbarheten som företaget kan göra det största avtrycket idag. När det gäller den sociala hållbarheten är leverantörskedjorna svåra att helt följa upp, även om CapMan Infra har tydliga policys även när det gäller leverantörerna till de bolag man äger.

– Personligen är jag väldigt glad för att det har så gått så fort, inte minst i finansbranschen, att för att vara framgångsrik och få fortsatt förtroende från investerare måste man arbeta med hållbar utveckling.

Föga överraskande vill Torborg Chetkovich inte avslöja om ytterligare företagsförvärv i närtid är aktuella för CapMan, inte heller diskutera vilka företag som eventuellt skulle vara intressanta förvärvsobjekt.

– Vårt huvudfokus är Norden och vi är intresserade av att driva hållbar utveckling inom hela transportsektorn. Vi ser ständigt på spännande bolag i de nordiska länderna och i Baltikum. Det är företag som har ägare som både är intresserade av att få in kapital, som har ett tydligt tänk i hållbarhetsfrågorna och som också har branschkompetens. Vi vill hitta bolag med investeringsbehov men också med en operativ verksamhet som vi tillsammans med företagens ledningar kan utveckla, säger Torborg Chetkovich.

På en direkt fråga om man är intresserad av att förvärva trafikföretag som kör en rent kommersiell trafik avböjer hon att diskutera konkreta exempel.

– Men både Norled och Koiviston Auto är företag med en stor, kontraktsbunden upphandlad trafik. Det är något som våra investerare gillar därför att det då finns stabila kassaflöden, långa kontrakt med mera som skapar en långsiktig stabilitet. Ersättningsnivåerna är ofta också indexreglerade vilket gör att det är förutsägbart hur intäktsströmmarna är under ganska lång tid.

– Självfallet är vi beredda att ta kalkylerade risker. Men vi vill också se möjligheterna. Ibland kan vi vara beredda att ta en högre risk om vi ser att det finns en uppsida med större möjligheter kopplad till riskerna.

Taggat som: , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: Nyheter, Reportage

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)