Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘MTR’

Problem gav bättre resultat än väntat för SL

SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, som svarar för kollektivtrafiken i Storstockholm och kör drygt hälften av all kollektivtrafik i landet, redovisar ett bättre resultat än väntat för årets sju första månader. En betydande del av det bättre resultatet beror på problem i trafiken. SL har helt enkelt haft lägre kostnader för incitament eftersom trafikföretagen, främst MTR i pendeltågstrafiken, inte har klarat att leverera den trafik som de ska enligt avtal. Även lägre index har bidragit till att SL:s kostnader för trafiken har blivit lägre än budgeterat. Men det har också biljettintäkterna, visar SL:s månadsrapport för juli. Och elpriserna slår hårt mot SL.

Krisande MTR Mälartåg sätter in bussar men Trafikverket klarar inte info

Nu sätter MTR Mälartåg in bussar för att ersätta en del av de tåg som företaget ensidigt dragit in på grund av lokförarbrist. Men informationen om ersättningsbussarna är begränsad. På grund av Trafikverkets byte av planeringssystem finns inte bussarna sökbara på trafikverkets infokanal trafikverket.se, inte heller på skyltarna på stationerna, däremot via Mälartågs säljkanaler.

Ny räddningsaktion från UL när MTR Mälartåg drar ner

För en månad sedan meddelade MTR Mälartåg ensidigt att man i strid med sitt trafikavtal kommer att dra ner sin trafik på sträckan Uppsala – Tierp från den 11 december. Nu är det klart att UL, som svarar för kollektivtrafiken i Region Uppland, sätter in bussar som ersättning för tågen. Bussarna körs måndag – fredag och ska trafikera tre nya linjer från och med den 12 december.

Bussar fortsatt räddning efter MTR:s tågfiasko

UL, som svarar för kollektivtrafiken i Region Uppsala, fortsätter fram till sommaren att köra insatstrafik med buss mellan Uppsala och Sala. Anledningen är MTR Mälartågs fiasko i tågtrafiken i Uppland som beror på att företaget inte klarar bemanningen och därmed heller inte sitt trafikavtal med regionen. Under hösten har insatstrafik körts även mellan Uppsala och Västerås. Dessa avgångar tas nu över av ordinarie busslinje 773 på samma sträcka, som därigenom får fler avgångar under högtrafik.

Bussar kanske kan rädda när MTR drar ner tågtrafik

Tågföretaget MTR har ensidigt meddelat att man avser att dra ner på tågtrafiken på sträckan Uppsala – Tierp i Uppland från den 11 december. UL, som ansvarar för kollektivtrafiken i Region Uppsala, är starkt kritiska till beskedet från MTR och ska undersöka om det är möjligt att sätta in busstrafik som ersättning för tågen.

Återhämtning i Uppland – men inställda turer hotar bromsa utveckllingen

Även i Uppland börjar kollektivtrafiken återhämta sig efter pandemin. Nu ligger intäkterna för UL-trafiken på en nivå som motsvarar 91,2 procent av motsvarande period 2019. Det innebär också att budgeten inte kommer att spricka med lika mycket som man tidigare hade räknat med. Samtidigt varnar UL för att intäkterna inte kommer att öka i samma takt som hittills på grund av Keolis´och MTR:s misslyckanden med att köra kollektivtrafiken som man ska. UL skjuter också på sitt miljöarbete.

Kollektivtrafiken och pandemin: Uthållighet och framtidstro trots mindre stöd

Trots att resandet med kollektivtrafiken har minskat kraftigt under pandemin går det att vinna tillbaka resenärerna, även om resandet inte blir som innan pandemin. Om det rådde en bred enighet på ett seminarium som Stockholms Handelskammare arrangerade på måndagen. Samtidigt konstaterade deltagarna att myndigheter och regering i Sverige under pandemin har ställt upp med mindre stöd till kollektivtrafiken än vad som har varit fallet i många andra länder.

Investmentbolag: ”Elektrifieringen viktig för investering i bussföretag”

De senaste åren har nordisk kollektivtrafik, och framför allt busstrafik blivit högintressant för investmentbolag. Nyligen förvärvades Finlands största bussföretag, Koiviston Auto, av CapMan Infra, vilket vi tidigare rapporterat om. En rad andra svenska och nordiska trafikföretag har också köpts upp av investmentbolag, eller är på väg att göra det. Varför har bussbranschen blivit så intressant för investmentbolagen? Vi har intervjuat Torborg Chetkovich, partner i den nordiska investeringsfonden CapMan Infra och med årtionden av erfarenhet från den svenska kollektivtrafikbranschen, från buss och tåg till flyg.

Ny SL-chef utsedd

Till ny chef för trafikförvaltningen i Region Stockholm samt vd för SL och Waxholmsbolaget har utsetts David Lagneholm. Han kommer närmast från tjänsten som säkerhetsdirektör vid MTR Nordic AB när han tillträder sin nya tjänst i höst.

Tuff konkurrens om SL-trafik – här är alla anbuden

Den stora upphandling av buss- och tågtrafik som SL, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, avslutade på tisdagen präglades av tuff konkurrens och många anbud. Upphandlingen, som vi tidigare rapporterat om, gällde två paket med busstrafik. Dels trafiken i Norrtälje och mellan Stockholm och Norrtälje, dels trafiken i Norrort, det vill säga norra Storstockholm med bland annat Täby, Vallentuna, Åkersberga, Danderyd och Vaxholm. Dessutom upphandlades trafiken på Roslagsbanan. Genomgående förlorade de nuvarande operatörerna sin trafik. Vi har sett närmare på resultatet av upphandlingen.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)