Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Jätteaffär i bussbranschen: Investmentbolag köper Nobina för 9,3 miljarder

Nobina är på väg att byta ägare.

Nordens största bussoperatör, Nobina, är på väg att byta ägare. Det är det brittiska investmentbolaget Basalt, som genom sitt nybildade svenska dotterbolag Ride BidCo, har erbjudit aktieägarna i Nobina AB att köpa samtliga aktier i Nobina för 108 kronor kontant per aktie. Erbjudandet innebär att Nobina värderas till cirka 9 323 miljoner kronor. Nobinas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Nobinas aktieägare har tiden från 14 december och ungefär en månad på sig att ta ställning till erbjudandet. För att affären ska bli av krävs det att Ride BidCo blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Nobina. Vidare krävs bland annat att konkurrensmyndigheterna godkänner affären. Enligt köparen innebär erbjudandet ”för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de platser där Nobina bedriver sin verksamhet, dess ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor.”

I ett uttalande från styrelsen för Nobina heter det att styrelsen enhälligt har beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet.

I en kommentar till erbjudandet hyllar Rob Gregor, Managing Partner på Basalt Infrastucutre Partners ”den höga kvaliteten i Nobinas ledning, anställda, verksamhet och dess starka relationer med affärspartners och kunder i olika regioner”.

– Nobina har många starka attribut som Basalt finner tilltalande, framför allt dess marknadsledande position i Norden, med ett av regionens mest kompletta erbjudanden inom kollektivtrafik, och företagets ambitiösa hållbarhetsmål. Vi tror att allmänhetens efterfrågan på hållbara transportlösningar som uppfyller de högsta miljö- och kvalitetsstandarderna kommer att driva en omfattande transformering av den nordiska transportinfrastruktursektorn under de kommande åren, säger Rob Gregor.

– För att kunna möta dessa krav kommer det att krävas att Nobina fortsatt allokerar kapital till investeringar i ny teknik, elektrifiering och nya mobilitetslösningar och tjänster. I en privat miljö kan Basalt tillhandahålla det långsiktiga perspektivet, den finansiella styrkan och den sektorexpertis som krävs för att Nobina ska fortsätta leda denna transformation och lyckas med sin allt mer aktiva förvärvsagenda. Erbjudandet motsvarar det högsta priset någonsin för Nobina och ger investerare en bra möjlighet att realisera sina investeringar till en attraktiv premie.

– Vi uppskattar den höga kvaliteten i Nobinas ledning, anställda, verksamhet och dess starka relationer med affärspartners och kunder i olika regioner. Vi ser fram emot möjligheten att stödja Nobina och bidra till utvecklingen av de nordiska kollektivtrafiksystemen genom att dra nytta av vår långa erfarenhet av att leda och växa företag inom transportsektorn, säger Rob Gregor.

Senast i mitten av januari måste ägarna till minst 90 procent av Nobinaaktierna ha sagt ja till affären. Foto: Ulo Maasing.

I ett pressmeddelande om erbjnudandet att köpa Nobina skriver Basalt:

”Basalt har identifierat den nordiska bussmarknaden som ett attraktivt investeringsområde och har utifrån detta aktivt följt Nobina under en lång tid. Under månaderna fram till dess första kontakt med Nobinas styrelse har Basalt tillbringat mycket tid och lagt mycket resurser på att utvärdera Nobina och dess marknad genom en omfattande undersökning av Bolaget (en så kallad outside-in due diligence). Denna process, såväl som den efterföljande due diligence-undersökningen av bekräftande slag, har förstärkt Basalts intresse för Nobina och dess framtida möjligheter i en privatägd miljö.

Basalt ser Nobina som en mycket viktig busstransportleverantör med en ledande marknadsposition i Norden, ett av regionens mest kompletta utbud av kompetens, service och tjänster inom kollektivtrafik, och en mycket stark ESG-profil med ambitiösa hållbarhetsmål som inkluderar övergång till 100 procent förnybar bränsleförbrukning år 2030. Nobinas goda utsikter underbyggs av dess starka infrastrukturliknande egenskaper, inklusive stabil marknadstillväxt och långa, tidsbestämda kontrakt.
Basalt tror att allmänhetens efterfrågan på hållbara transportlösningar kommer driva en omfattande transformering av transportsystemen i Norden under de kommande åren. Både kunder och offentliga myndigheter som upphandlar kollektivtrafiktjänster efterfrågar lösningar som uppfyller de högsta miljö- och kvalitetsstandarderna, vilket kräver tekniska framsteg och investeringar i elektrifiering och nya mobilitetslösningar och tjänster. I en bransch med fundamentalt höga kapitalkrav kommer denna transformering kräva ytterligare investeringar och kompetens.

Basalt anser att dessa investeringar är nödvändiga för att Nobina ska fortsätta leda denna transformation, behålla sin ledande position i Norden och lyckas med sin allt mer aktiva förvärvsagenda, som kräver betydande kapital och ett långsiktigt perspektiv.

Basalt har en stor erfarenhet av att framgångsrikt stödja verksamheter och ledningsgrupper under perioder där det görs betydande investeringar och tror att ett tillgångsintensivt bolag, såsom Nobina, skulle ha en klar fördel av att verka under privat ägande med en aktiv aktieägare som investerar i deras strategi med fokus på den gröna omställningen och långsiktigt värdeskapande. Basalt ser en stor möjlighet att genom Ride BidCo fortsätta utveckla Nobina under de kommande åren och att ytterligare befästa dess position som ledande på den nordiska marknaden och samtidigt ligga i framkant vad avser branschens hållbarhetsarbete.

Därtill är Basalt en långsiktig investerare med omfattande erfarenhet av att leda och växa företag inom infrastruktursektorn, och har en gedigen erfarenhet av att utveckla infrastrukturlösningar i aktivt partnerskap med offentliga intressenter. Med Basalts starka europeiska närvaro, erfarenhet av att stödja växande kapitalintensiva bolag, omfattande professionella nätverk och tillgängliga kapital, är Basalt väl positionerat för att stödja Nobina i dess nästa utvecklingsfas.

Basalt är imponerade av kompetensen hos Nobinas ledningsgrupp och anser att de, tillsammans med övriga anställda, har haft en nyckelroll i den tillväxtresa som Bolaget hittills har gjort. Ride BidCos planer för den framtida affärs- och allmänna strategin såsom beskriven ovan, innehåller för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de platser där Nobina bedriver sin verksamhet, dess ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor. Vidare finns det inga anställda i Ride BidCo vilket innebär att Erbjudandet inte kommer att innebära några förändringar för anställda och ledning i Ride BidCo.”

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)