Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Skärpt trafikövervakning kan underlätta för turistbussar

Oppositionsborgarrådet i Stockholm, Jan Valeskog (S), trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) och Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund diskuterade turistbussarnas situation i Stockholm vid ett webinarium på tisdagsförmiddagen.

Flera av de åtgärder som skulle kunna förbättra för beställningstrafiken med buss är sådant som Stockholms stad inte råder över. Det förklarade Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) på det webinarium som Sveriges Bussföretag arrangerade på tisdagsförmiddagen. Oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S) var överraskad över att en fjärdedel av parkeringsplatserna för turistbussar har försvunnit sedan 2015. Webinariet hölls mot bakgrund av den rapport som konsultföretaget EY har tagit fram på uppdrag av Sveriges Bussföretag: Turistbussens betydelse och framkomlighet i storstadsmiljö – fallstudie Stockholm.

Rapporten (klicka här) konstaterar att Stockholm förlorar en kvarts miljard om året på grund av bristande framkomlighet för bussar i beställningstrafik. Under ett år transporteras cirka 2,8 miljoner resenärer med bussar i beställningstrafik i Stockholm. Det gör att turistbussarna har en direkt och indirekt påverkan på Stockholms ekonomi som 2019 uppgick till 5,8 miljarder kronor. Men det skulle kunna vara mycket mer, bara turistbussarna kom fram.

Bortsett från de effekter som pandemin har haft har Stockholm som turiststad haft en stark tillväxt under tioårsperioden före 2019. Gästnätterna har ökat med mer än 60 procent, kryssningsresenärerna var 2019 hela 656 000 personer, Stockholm är värdstad för cirka 200 internationella konvent årligen och så vidare.

Men bristande framkomlighet för turistbussarna ställer till det på fyra områden. Det är tidsförluster för resenärerna, merkostnader för bussföretagen på grund av omvägar och förseningar, intäktsförluster för besöksnäringen.

– Till det kommer framtida intäktsförluster vilkas storlek int kan bedömas, men som beror på att besökare i framtiden väljer andra resmål i stället för Stockholm. Det kan gälla enskilda besökare, men också större kongresser och event som väljer andra orter på grund av bristande framkomlighet och tillgänglighet, konstaterade rapportförfattarna på webinariet.

EY:s rapport ger en rad fakta om betydelsen av och förutsättningarna för turistbussar i Stockholm.

I EY:s rapport slås det fast att det under senare år har skett flera förändringar som har påverkat parkerings- och angöringsmöjligheterna för beställningsbussar negativt.

– Flera av de problemen råder inte staden över, förklarade trafikborgarrådet Daniel Helldén.

– Det gäller exempelvis vid slottet och på Djurgården där Kungliga Djurgårdsförvaltningen respektive Statens Fastighetsverk bestämmer. Vi kan inte heller låta turistbussarna köra i kollektivkörfält på Strandvägen till och från Djurgården på grund av spårvägen eftersom turistbussarna inte är tillåtna under luftledningen.

Helldén pekade också på det stora Slussenprojektet som har fått stora konsekvenser för turistbussarna med många p-platser som har försvunnit både på Katarinavägen och i Gamla Stan.

– Att så många som en fjärdedel av alla p-platser för bussar har fösvunnit sedan 2015 är den siffra i rapporten som överraskar mig mest, förklarade oppositionsborgarrådet Jan Valeskog.

I rapporten presenterar bussbranschen tio förslag på förbättringar:
1 Tidig dialog mellan staden och bussbranschen
2 Kraftfullare trafik- och parkeringsövervakning
3 Dela på parkeringsplatserna
4 Nyttja fler kollektivkörfält för bussar i turist- och beställningstrafik
5 Vänstersväng för buss
6 Tydligare styrning av trafikstörande arbeten
7 Förbättrad angöring vid populära besöksmål
8 Tillgängliga rastplatser
9 Dispens för nyttjande av broar
10 Förbättrade knutpunkter mellan trafik

– Inför förändringar vill fi komma in tidigare i dialogen med staden. Ta vara på vår sakkunskap, uppmanade Pär Åkerberg, Pär Åkerberg, regional representant Stockholm på Sveriges Bussföretag.

Han fick medhåll på flera punkter av Daniel Helldén.

– Jag har ibland själv blivit överraskad av avstängningar som vi i staden inte haft en aning om. Och när det gäller de trafikstörande arbetena efterlyser jag lagliga möjligheter för staden att vitesbelägga entreprenörer som stör trafiken mer än nödvändigt. Jag vill också ha en kommunal trafikövervakning med polisiära befogenheter som kan ta itu med problemet med friåkare inom taxi som blockerar bussplatserna vid hotell och besöksmål, något som våra parkeringsvakter idag saknar möjlighet till.

– Resurser finns för en ökad parkeringsövervakning, sa Jan Valeskog.

Taggat som: , , , ,

Categorised in: Nyheter, Turism

1 kommentar »

  1. När en doktor i statskunskap och aktiv miljöpartist blir trafikborgarråd i Stockholm ska man nog inte räkna med att ”Övergripande ansvar för trafiken i Region Stockholm” blir hans huvudprioritering. Resultaten har både vi och hans parti sett under ett antal år. VI får önska Daniel Helldén Lycka Till! i hans nya arbete som riksdagsman.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)