Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Forskare: Fossila transporter måste minska om klimatmål ska klaras

Undersök alla möjligheter för att bredda intäktsbasen för investeringar och satsningar på kollektivtrafik. Arbetet måste präglas av en vilja att gå före, våga att experimentera och att utmana institutionella hinder, skriver en grupp forskare i Västra Götaland. Foto: Ulo Maasing.

En grupp forskare har på uppdrag av Västra Götalandsregionen kartlagt vad som måste göras för att regionen ska nå sina klimatmål och klara sin koldioxidbudget. De fossila transporterna måste minskas. Den nuvarande utvecklingen räcker inte, skriver forskarna i Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning i sin första rapport (klicka här). Där lyfter de också fram kollektivtrafikens betydelse. Transporterna står för nästan en tredjedel av utsläppen i Västra Götalandsregionen. Forskarna vill bland annat se nya sätt att finansiera kollektivtrafiken och föreslår emissionsfria zoner i stadskärnor.

Forskarrådet skriver i rapporten att den nuvarande utvecklingen inte är tillräcklig för att nå Västra Götalands klimatmål till 2030, eller det utsläppsutrymme som återstår enligt länets koldioxidbudget. En årlig minskningstakt på tolv procent krävs för att länet ska bidra rättvist och proportionerligt till Parisavtalet.

Elektrifiering och användning av biodrivmedel räcker inte för att nå målet, menar forskarna En hel rad ytterligare åtgärder krävs för att göra transportsektorn mer effektiv.

Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning. Foto: Amanda Martling/Västra Götalandsregionen.

Uppseendeväckande
I sin rapport tar forskarna upp hela transportsektorn, både person- och godstrafik. Omkring 95 procent av transportsektorns utsläpp i Västra Götaland kommer från vägtrafiken och två tredjedelar av detta från personbilar.

Därför, menar forskarna, måste vägtrafikens beroende av fossil energi bryts och biltrafiken minska. Gång-, cykel- och kollektivtrafik måste prioriteras. Det ställer i sin tur höga krav på samhällsplaneringen, och därmed på politiken. Men den plan för transportinfrastrukturen som Västra Götalands regionpolitiker antog tidigare i år bidrar varken positivt eller negativt till klimatmålet.

Uppseendeväckande, menar forskargruppen, i synnerhet som planen omfattar investeringar på sammanlagt 7,6 miljarder kronor.

Det gäller bland annat, anser forskargruppen, att öka attraktionskraften för resor med kollektivtrafik vilket förutsätter lägre biljettpriser, tätare turer och bättre geografisk täckning.

Utmana
Forskarna vill också att regionen undersöker och experimenterar med nya sätt att finansiera kollektivtrafiken.

Idag finansieras den till ungefär lika delar med skattebidrag och biljettpriser. Om kollektivtrafiken ska byggas ut med samma finansieringsmodell krävs antingen högre skatter eller högre biljettpriser. Därför bör man söka nya finansieringsformer, skriver forskarna och pekar på ett par exempel.

I brittiska Nottingham infördes för tio år sedan en parkeringsskatt som belastar arbetsgivare som håller sina medarbetare med fler än tio parkeringsplatser. Intäkterna från skatten, omkring 100 miljoner kronor årligen, går främst till utbyggnad av kollektivtrafiken.

Ett annat exempel är den ”klimatväxling” som Kalmar har genomfört. Parkeringsavgifterna på kommunens parkeringar har höjts för att subventionera biljettpriserna i kollektivtrafiken. Månadskortet har blivit flera hundralappar billigare.

– Undersök alla möjligheter för att bredda intäktsbasen för investeringar och satsningar på kollektivtrafik. Arbetet måste präglas av en vilja att gå före, våga att experimentera och att utmana institutionella hinder, skriver forskargruppen.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)