Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Trängsel i Kalmar – BRT kan bli lösningen

Trängseln kan vara stor på linje 401 i Kalmar. BRT kan bli lösningen på trängselproblemet och samtidigt göra att fler väljer bort bilen, Samtidigt finns socioekonomiska fördelar. Foto: Region Kalmar län.

Det är trångt flera busslinjer i Kalmar – i synnerhet på en av linjerna i stadstrafiken, 401. Ett växande problem, anser Kalmar kommun. BRT, Bus Rapid Transit, kan bli lösningen på problemet med överfulla bussar i stadstrafiken, rapporterar Sveriges Radio P4 Kalmar.

– Vi har en kapacitetsbrist på våra bussar i dag. 401:an från Lindsdal in till stan kör var femte minut i rusningstrid och det räcker ändå inte till, säger Robert Dahlström, mobilitetschef på kommunen till SR Kalmar.

På kortare sikt vill kommunen ha ledbussar i trafiken för att öka kapaciteten, men på längre sikt kan BRT, Bus Rapid Transit, bli lösningen.

Kommunen har låtit konsultföretaget Afry göra en förstudie om ett BRT-stråk i Kalmar på samma sträcka som den hårt utnyttjade busslinje 401 går idag. Stråket är drygt sex kilometer långt och det finns förutsättningar att etablera verklig BRT-standard där. Sedan ska linjen cirka tre kilometer vidare norrut, men där är möjligheterna begränsade att öka busstrafikens framkomlighet med hjälp av infrastrukturåtgärder.

Var fjärde Kalmarbo
På ett avstånd av 500 meter längs stråket bor idag nästan en fjärdedel av Kalmars befolkning, cirka 15 000 personer. Dessutom planeras nya bostäder och verksamheteer längs stråket.

Idag går bussen var tionde minut dagtid och var femte minut i högtrafik på sträckan. Ofta slår man ändå i kapacitetstaket. Dessutom står bussarna på linjen drygt en fjärdedel av tiden i tidtabellerna, främst på grund av hållplatsstopp men också på grund av övergångsställen och korsningar. Fast i praktiken är situationen värre, konstaterar förstudien.

– Förarna planerar många gånger sin körning väl och saktar ned i god tid om exempelvis nästa signal är röd. Denna indirekta fördröjning är inte medräknad i
statistiken.

Minskat bilresande
I förstudien föreslås att bussen får egna körfält på mer än 90 procent av BRT-stråket, signalprioritering i korsningar och utbyggda hållplatser.

– Att införa en BRT-linje innebär att skapa en framtidsinriktad och attraktiv kollektivtrafik som är till för alla. BRT-lösningen ska ha god kvalitet med bekväma resor och god turtäthet, heter det i förstudien.

– Trots att stora insatser görs för att främja bussen påverkas inte cykel- och gångtrafik negativt sammantaget, utan förbättras i till viss del. Prioriteringen av busstrafiken gör dock att bilen får minskad status i gaturummet med ökade köer och restid som följd.

En satsning på BRT kan leda till att bilresorna minskar till fördel för kollektivtrafiken men har också andra effekter skriver rapportförfattarna.

– Att uppföra BRT-linjen kan bli en del av långsiktig satsning som genom att knyta samman stadsdelar med olika socioekonomiska förutsättningar kan minska utanförskap. Det blir således även en social investering.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)