Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Keolis: Använd bussarna längre och spar pengar

Bussar i den upphandlade trafiken bör användas under hela sin livslängd istället för under de åtta – tio år som trafikavtalen ofta löper på. Dessutom har elbussar en ännu längre livslängd, skriver Keolis till Region Stockholm.

Att utnyttja bussarnas hela livslängd i kollektivtrafiken skulle gynna såväl miljö som kollektivtrafik. Idag har en vanlig buss en livslängd på omkring femton år, men trafikavtalen i den upphandlade trafiken löper på åtta – tio år. När upphandlarna ställer krav på max- och medelålder på bussarna eller ny teknik och unik design kan det leda till att bussar skrotas i förtid. Det skriver Keolis Sverige i ett remissvar till ett nytt trafikförsörjningsprogram för Region Stockholm.

Keolis anser att läget är paradoxalt och föreslår att fordonens ålder inte regleras i avtalen. Istället vill Keolis att avtalen utformas så att bussarnas funktionalitet säkras under hela deras livslängd.

Dessutom betonar Keolis att man anser det vara viktigt att befintliga standarder, som exempelvis Bus Nordic, verkligen används i upphandlingar och att det inte görs några avvikelser från standarden. Då kan bussarna flyttas mellan olika trafikområden utan att behöva justeras för specifika busskrav i varje region.

– Genom att låta bussarna tjäna längre och effektivt ta hand om befintliga fordon kan kollektivtrafikens kostnader minskas och resurser frigöras. Dessa resurser kan sedan omfördelas för att utvidga trafikutbudet, förbättra servicen och göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och attraktiv för människor, skriver Keolis Sverige.

Ändrade resmönster
Bakgrunden är att stora neddragningar hotar kollektivtrafiken i Storstockholm (klicka här) där Keolis har en omfattande trafik. Till skillnad från flera andra håll i landet har resandet med kollektivtrafiken i Storstockholm inte återhämtat sig helt efter pandemin utan ligger på 80 – 90 procent av 2019 års nivå. I Stockholms innerstad ligger resandet nu på cirka 70 procent av nivån innan pandemin.

Enligt en undersökning som Keolis och konsultföretaget WSP har gjort är den främsta orsaken till det minskade resandet att människor i högre grad än tidigare jobbar hemifrån, något som märks särskilt i Stockholms innerstad.

Det minskade resandet ger SL minskade intäkter. Därför har Region Stockholm tagit fram förslag på minskad kollektivtrafik.

– Men det gör att trafiken riskerar att tappa i attraktivitet med ytterligare minskat resande som följd, skriver Keolis som efterlyser en offensiv satsning för att vinna fler resenärer.

En del av en sådan satsning skulle kunna vara att använda bussarna under hela deras avskrivningstid på cirka femton år, vilket skulle minska kostnaderna för trafiken betydligt.

Införandet av elbussar ändrar också de ekonomiska förutsättningarna för busstrafiken, framhåller Keolis. Elbussar har en längre livslängd och avskrivningstid, samtidigt som de kräver betydligt större investeringar av operatörerna. Men dagens avtalsmodeller harmoniserar inte med detta. Keolis vill också se att laddinfrastrukturen ska vara kompatibel på alla håll så att bussarna kan användas i andra kontrakt.

Keolis betonar också behovet av en god framkomlighet för bussarna för att säkra kollektivtrafikens attraktivitet.

Taggat som: , , ,

3 kommentarer »

  1. Tack vare pandemin sköts upphandlingen av SL Söderort upp, så bussarna där passerade maxåldern 16 år. Tror några bussar där nu närmar sig 18 år i höst, och blir myndiga?
    Vet ni hur det är att köra en 16 år gammal buss? Där originalreservdelar tog slut när bussen var 11 år och piratdelarna några år senare. Nu lagas dessa gamla bussar med hjälp av att man slaktar en buss av samma årgång.
    Gamla bussar har ingen attraktiv arbetsmiljö. Gammal och dålig arbetsmiljö lockar inte in nya i yrket, eller håller kvar de som redan är inne. Och som resenär föredrar man ju en ny buss med både fungerande AC och Wi-Fi?
    Men det är klart att har man en fastställd standard på bussarna som gör att bussar kan flyttas mellan olika garage så är ju det en fördel, för har man bara ett kontrakt på 8 år kan man ju förnya andra garage med dessa bussar. En 8 år gammal buss är väl dubbelt så bra som en 16 år gammal buss?

  2. det är bra att använda bussar längre om man tänker på ekonomi , men det är mindre bra för arbetsmiljö och bussförarenshälsa en gammal buss på vinter värme inte fungerar i som det ska på sommaren AC inte fungerar det betyder dåligt för hälsa och bra för ekonomi mm . viken är viktigare? det vet jag inte . men lagom är bäst

  3. Gäller inte i storstäder där är det idel finbussar medans glesbyggd får ta rasslet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)