Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Transportforum: Från förares arbetsmiljö till EU:s klimatpaket

Transportforum i Linköping brukar samla omkring 1 700 deltagare. Foto: Ulo Maasing.

Nästa upplaga av den stora tvådagarskonferensen Transportforum i Linköping innehåller ovanligt mycket om buss- och kollektivtrafik. Efter en digital miniupplaga 2021 på grund av pandemin och en sommarkonferens i fjol återvänder Transportforum nu till sin vanliga tid, närmare bestämt 17 – 18 januari. Transportforum täcker in hela transportsektorn, men har den här gången ovanligt många programpunkter som berör buss- och kollektivtrafikbranschen, från bussförares arbetsmiljö till EU:s klimatpaket Fit for 55.

Flera rapporter som helt eller delvis har finansierats av bussbranschens forskningsråd, BR, tas upp på årets Transportforum.

Några av dessa är: Analys av kollektivtrafikens ekonomi och ekonomiska utmaningar, skriven av Per Skallefell från EY som tas upp i ett seminarium på onsdagen kl 10, och E+bus som behandlar omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik. Det är ett forskningsprogram som är finansierat av BR, Trafikverket, Energimyndigheten och K2 (Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik).

Bakgrunden till E+bus är den snabba takt som präglar införandet av elbussar, både när trafikavtalen förnyas men också inom ramen för befintliga avtal.

Förutom tekniska utmaningar innebär elektrifieringen utmaningar och/eller möjligheter rörande bland annat elförsörjning/effekt, organisering av busstrafiken/omlopp/depåer och ett ökande behov att pröva översyn av avtalskonstruktioner och upphandlingsformer samt en fördjupad diskussion kring hur busstrafiken ännu tydligare blir ett verktyg för hållbar samhällsutveckling.

Flera programpunkter tar upp elektrifieringen av busstrafiken. Foto: Ulo Maasing.

1700 deltagare
Transportforum arrangeras sedan 40 år av VTI, Statens väg- och transport-forskningsinstitut. Konferensen vänder sig till både privata och offentliga aktörer inom transport och infrastruktur. Normalt lockar arrangemanget cirka 1 700 deltagare och 50 utställare.

Besökarna kan under de två konferensdagarna välja mellan upp till ett 90-tal sessioner med flera hundra presentationer och workshops. Traditionellt öppningstalar landets infrastrukturminister, den här gången således Andreas Carlson (KD).

Här följer ett axplock av programpunkter som är intressanta för buss- och kollektivtrafikbranschen. Flera av seminarierna äger rum parallellt:

Onsdag 17 januari:
10.00: Inledning med bl a infrastrukturminister Andreas Carlson.

11.30: Attraktiv kollektivtrafik i störningskänsliga system: Hur bör kollektivtrafikens tillförlitlighet mätas? Påstigning i alla dörrar på blåbussarna för en attraktivare busstrafik i Stockholms innerstad.

11.30: Tillgänglighet och resande: Tillgängligheten i Sverige över tio år. Varför pendlar kvinnor kortare sträckor än män?

13.30: Trivsel och prestation för förare och trafikledare. Mest om lokförare och deras arbetssituation, men också om bussförares arbetsmiljö under coronapandemin.

13.30: ITS och Trafikstyrning: Effekter av miljözoner i Lunds kommun. Är dynamiska busskörfält bra?

15.30: Framkomlighet och kollektivtrafik: Låg framkomlighet är kollektivtrafikens främsta fiende; Ändrade starttider för skolor och svårigheter med att införa det. Optimerad längd för busskörfält. Träffsäkrare mätningar om hur kollektivtrafiken egentligen fungerar.

15.30: Framtidens trafikplanering. Kan kollektivtrafiken i glesare områden bli mer effektiv genom att kombinera täthet, snabbhet och anropsstyrning?

Forskaren Helene Lidestam kommer att diskutera effekterna av normen Bus Nordic. Foto: Ulo Maasing.

Torsdag 18 januari:
8.30: Fit for 55 i praktiken. EU:s klimatpaket Fit for 55 påverkar en rad lagar och förutsättningar för transportsektorn. Introduktion samt paneldebatt med bland andra Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige och Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen (där Sveriges Bussföretag ingår) samt Sofia Hellberg, infrastruktur och kollektivtrafikchef i Västra Götalandsregionen.

10.00: Under rubriken kostnads- och intäktseffektiv kollektivtrafik tas en rad frågor som har stor betydelse för bussbranschen upp. Det handlar om ålderskrav på bussar, hur resandet med kollektivtrafiken ska ökas trots sparbeting, biljettfusk och om normen Bus Nordic.

10.00: Transporteffektivt samhälle, bland annat om trepartssamarbetet kommun, region, trafikföretag i Barkarbystaden utanför Stockholm samt om persontransporter i Södertälje.

10.00: Hållbar tillgänglighet och inkludering i kollektivtrafiken. Om bl a barn i planeringen av kollektivtrafik, kriterier för färdtjänsttillstånd, trygghet i kollektivtrafiken samt kollektivtrafiken och hela resan.

12.30: Styrning och samverkan: bland annat om erfarenheterna från tio år med regionala kollektivtrafikmyndigheter och kombinerad mobilitet med cykel och kollektivtrafik.

12.30: Resvanor och resval. Om ungas resvanor och färdsätt samt inställning till olika färdmedel. Även här tas utspridning av starttider för skolor som en åtgärd för att kapa topparna i kollektivtrafiken.

12.30: Vätgas och andra drivmedel.Är bränslecellsbussaer ett uitsläppsfritt alternativ till batteribussar? Behovet av vätgas för tunga transporter i Europa. Vilket blir billigast i framtiden: biodrivmedel, bioelektrobränslen eller elektrobränslen?

14:30: Elbussar ur olika perspektiv lovar att bli ett spännande seminarium som spänner från autonoma elbussar i Linköping över laddning av elbussar i blandade flottor till kollektivtrafikmyndigheternas roll i omställningen till elbussar

14.30: Publik laddinfrastruktur, bland annat om infrastruktur för fullskaligt elektrifierad kollektivtrafik i Linköping.

Mer om Transportforum 2024 hittar Du genom att klicka här.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)