Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Opinion rss

Bussförarens dag

Den 18 mars är det Bussförarens dag. Inför den dagen har författaren Vladimir Oravsky skrivit en betraktelse som spänner från Tjeckoslovakien under det kalla kriget till Länstrafiken i Jönköping på den tid Ingemar Lundin var chef där. Från bussförare som förlöser en baby till flygbussförare som demonstrativt stänger dörren framför näsan på honom. Vladimir Oravsky är 72 år. Han har skrivit ett stort antal barn- och ungdomsböcker samt författat scenpjäser och filmmanus. En av hans böcker är ”Harry – en bussig buss”.

Marknaden lyfts ur den svarta lådan – smörgåsbord vid upphandlingar

Modellavtalen i svensk kollektivtrafik används inte alls så brett att man skulle kunna klassa dem som standard. Upphandlare av kollektivtrafik väljer och vrakar istället ur modellavtalen som ett bättre smörgåsbord. Det skriver Stig Westerdahl i den här artikeln. Han är docent i företagsekonomi vid K2, Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik i Lund. Forskare där slår nu ett slag för ett alternativt sätt att studera hur marknaderna för kollektiva buss- och tågtransporter fungerar i Sverige.

Ny bussterminal i Stockholm kan bli en dödsfälla

In – och utfarten till den nya Katarinaterminalen vid Slussen i Stockholm kan bli en dödsfälla, skriver Tor Edsjö och Richard Murray i denna debattartikel. De lyfter fram att bussarnas port till terminalen är ett enda körfält som ska användas växelvis för in – och utfart.

Små åtgärder kan förbättra framkomligheten för busstrafiken

Lika många pendlar med stombussarna i Stockholm som med pendeltågen. Men ändå görs få åtgärder för att öka bussarnas framkomlighet. Varför är busstrafiken så underprioriterad och vad krävs för att något att ske? Frågan diskuterades på ett välbesökt seminarium under Persontrafiks öppningsdag på måndagen.

Debatt: Varför ingen vill bli bussförare

De senaste veckorna har larmen duggat tätt från Transportföretagen och Sveriges Bussföretag om en utbredd brist på bussförare i hela landet. Men varför är det en så svår brist på förare? I den här debattartikeln tas förarbristen och dess orsaker upp av Kaj Allestad, yrkesförare sedan 1986. Han lyfter fram en rad punkter som han menar bidrar till förarbristen och kräver att frågan kommer upp på politikernas dagordning.

Dags för paradigmskifte i den upphandlade busstrafiken?

Är det dags att gå nya vägar när det gäller den upphandlade busstrafiken? Det frågar Stefan Carlén i den här debattartikeln. Som utgångspunkt har han två aktuella rapporter från branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik. Bland annat riktar Carlén kritik mot Svensk Kollektivtrafiks sätt att kalkylera kollektivtrafikens samhällsnytta. Han tar också upp vad bussföretagen bör göra av ren självbevarelsedrift. Stefan Carlén har en lång erfarenhet av chefsposter i svensk busstrafik, men har de senaste åren varit engagerad i andra branscher.

Stockholm motarbetar turismen med bilfri dag

Återigen slår Stockholms stad mot turismen genom att förbjuda bussar under den årliga, bilfria dagen. Det skriver företrädare för bussbranschen och turistnäringen. ”Det är ett genuint dåligt och ologiskt beslut från stadens sida att utestänga turister som reser med buss under den bilfria dagen i Stockholm den 16 september, skriver Pär Åkerberg, Stockholms läns Bussbranschförening, Karin Olsson Trollmo, Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider samt Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag i den här debattartikeln.

Bussbranschen kritiserar Transportstyrelsen: ”Nya regler, som inte fungerar för gasbussar”

Sveriges Bussföretag riktar i den här debattartikeln hård kritik mot Transportstyrelsen. Anledningen är nya föreskrifter från myndigheten om kontrollbesiktning av gasfordon. Men reglerna fungerar inte för gasbussar, skriver Göran Forssén, Sveriges Bussföretag.”Transportstyrelsen måste bli mer verklighetsanpassad”

Transportstyrelsens tillsyn av kör- och vilotidsreglerna måste bli mer proportionerlig och verklighetsanpassad. Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef och vice vd Anna Grönlund i den här debattartikeln med anledning av en aktuell dom i Kammarrätten som vi nyligen rapporterade om. Artikeln har tidigare publicerats i Entreprenör.

Förstår sig Kommunal på beställningstrafiken?

Är Kommunal säkert på att man företräder de bussförare som kör beställningstrafik när det gäller ett förslag från EU-kommissionen när det gäller kör- och vilotider. Det frågar bussföraren P-O Ängegärd i den här debattartikeln.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)