Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Opinion rss

Nobina: Nödvändigt med bättre upphandlingar i kollektivtrafiken

Branschens gemensamma rekommendationer tillämpas ofta inte när kollektivtrafik upphandlas. Istället inför upphandlarna ofta egentillverkade krav som gör kollektivtrafiken dyrare för skattebetalarna. Bättre kollektivtrafik kräver bättre upphandlingar. Det skriver Jonas Kempe, vice vd för Nobina Sverige och Nobinas bolagsjurist Emma Forsberg i den här debattartikeln mot bakgrund av att Nobina har överprövat upphandlingen av stadstrafiken i Gävle. Artikeln har också publicerats i Dagens Samhälle.

Förarbristen måste tas på allvar

Mot bakgrund av Bussförarens dag den 18 mars skriver Lars Backström, vd för Västtrafik och Christer Pettersson, ordförande i Västra Sveriges Bussbranschförening att det nu krävs kraftfulla åtgärder för att lösa förarbristen. Fram till 2020 behöver 1 400 bussförare anställas i Västra Götaland och 7 300 i Sverige som helhet.

Transportföretagen: Gör det lättare för unga att bli yrkesförare

Transportnäringen är i stort behov av yrkesförare, både för buss och lastbil. För att underlätta utbildning och rekrytering av unga till yrket vill Transportföretagen att det ska vara möjligt för den som vill utbilda sig till yrket att få studielån för C- och D-behörighet, likaså att unga förare ska få köra även långa busslinjer. Det skriver Anna Grönlund och Caj Luoma från Transportföretagen i den här debattartikeln.

Bussförarens dag

Den 18 mars är det Bussförarens dag. Inför den dagen har författaren Vladimir Oravsky skrivit en betraktelse som spänner från Tjeckoslovakien under det kalla kriget till Länstrafiken i Jönköping på den tid Ingemar Lundin var chef där. Från bussförare som förlöser en baby till flygbussförare som demonstrativt stänger dörren framför näsan på honom. Vladimir Oravsky är 72 år. Han har skrivit ett stort antal barn- och ungdomsböcker samt författat scenpjäser och filmmanus. En av hans böcker är ”Harry – en bussig buss”.

Marknaden lyfts ur den svarta lådan – smörgåsbord vid upphandlingar

Modellavtalen i svensk kollektivtrafik används inte alls så brett att man skulle kunna klassa dem som standard. Upphandlare av kollektivtrafik väljer och vrakar istället ur modellavtalen som ett bättre smörgåsbord. Det skriver Stig Westerdahl i den här artikeln. Han är docent i företagsekonomi vid K2, Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik i Lund. Forskare där slår nu ett slag för ett alternativt sätt att studera hur marknaderna för kollektiva buss- och tågtransporter fungerar i Sverige.

Ny bussterminal i Stockholm kan bli en dödsfälla

In – och utfarten till den nya Katarinaterminalen vid Slussen i Stockholm kan bli en dödsfälla, skriver Tor Edsjö och Richard Murray i denna debattartikel. De lyfter fram att bussarnas port till terminalen är ett enda körfält som ska användas växelvis för in – och utfart.

Små åtgärder kan förbättra framkomligheten för busstrafiken

Lika många pendlar med stombussarna i Stockholm som med pendeltågen. Men ändå görs få åtgärder för att öka bussarnas framkomlighet. Varför är busstrafiken så underprioriterad och vad krävs för att något att ske? Frågan diskuterades på ett välbesökt seminarium under Persontrafiks öppningsdag på måndagen.

Debatt: Varför ingen vill bli bussförare

De senaste veckorna har larmen duggat tätt från Transportföretagen och Sveriges Bussföretag om en utbredd brist på bussförare i hela landet. Men varför är det en så svår brist på förare? I den här debattartikeln tas förarbristen och dess orsaker upp av Kaj Allestad, yrkesförare sedan 1986. Han lyfter fram en rad punkter som han menar bidrar till förarbristen och kräver att frågan kommer upp på politikernas dagordning.

Dags för paradigmskifte i den upphandlade busstrafiken?

Är det dags att gå nya vägar när det gäller den upphandlade busstrafiken? Det frågar Stefan Carlén i den här debattartikeln. Som utgångspunkt har han två aktuella rapporter från branschorganisationerna Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik. Bland annat riktar Carlén kritik mot Svensk Kollektivtrafiks sätt att kalkylera kollektivtrafikens samhällsnytta. Han tar också upp vad bussföretagen bör göra av ren självbevarelsedrift. Stefan Carlén har en lång erfarenhet av chefsposter i svensk busstrafik, men har de senaste åren varit engagerad i andra branscher.

Stockholm motarbetar turismen med bilfri dag

Återigen slår Stockholms stad mot turismen genom att förbjuda bussar under den årliga, bilfria dagen. Det skriver företrädare för bussbranschen och turistnäringen. ”Det är ett genuint dåligt och ologiskt beslut från stadens sida att utestänga turister som reser med buss under den bilfria dagen i Stockholm den 16 september, skriver Pär Åkerberg, Stockholms läns Bussbranschförening, Karin Olsson Trollmo, Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider samt Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag i den här debattartikeln.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)